Dżbik Marian TW „Marian”

Marian Dżbik s. Józefa ur. 12.08.1932 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1786 i IPN Lu 00414/857, TW ps. „Marian” nr rej. 8446, Seroczyn.

Mieszkaniec Seroczyna pełniący tam funkcję sołtysa. Dyrektor SKR Wodynie z siedzibą w Oleśnicy. Do współpracy z SB został pozyskany przez mł. chor. Grzegorz Malarz insp. Wydz. VI z WUSW w Siedlcach na zasadzie współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo w kraju 10.03.1987 r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim operacyjny „Marian”.

Miał być wykorzystywany w następujących kierunkach:

 1. Zbieranie informacji o aktualnych opiniach i komentarzach ludności wiejskiej związanych z zżyciem społeczno-politycznym kraju.
 2. Ustalania faktów docierania do rolników działaczy z ugrupowań antysocjalistycznych oraz rozpoznania ich zamiarów
 3. Ustalanie osób ze środowiska wiejskiego, które podejmować będą działania szkodliwe dla interesów PRL i niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym
 4. Informowanie o wszelkich konfliktach na linii władze społeczno-polityczne – społeczeństwo, kierownictwo zakładu pracy – pracownicy
 5. Ustalenie, wyjaśnianie i informowanie o wszelkich faktach niegospodarności, marnotrawstwa powstałego na skutek błędnych decyzji osób odpowiedzialnych
 6. Informowanie o ogólnej sytuacji w zakładzie pracy
 7. Informowanie o przypadkach naruszania tajemnicy państwowej i służbowej
 8. Zbieranie informacji przydatnym innym pionom SB i MO.

W jego charakterystyce wystawionej 09.07.1988 roku możemy między innymi przeczytać:

Informacje przekazuje pisemnie i są one wiarygodne. Na planowane spotkania TW stawia się punktualnie z gotową informacją. (…) TW dotychczas nie był wynagradzany. Natomiast w celu bliższego związania go z naszą służbą, w trakcie współpracy w zależności od wartości operacyjnej przekazywanych informacji będzie wynagradzany w formie pieniężnej.

Z kolei jego charakterystyka wystawiona w styczniu 1990 roku przez st. insp. WUSW w Siedlcach kpt. J. Sadowskiego podaje, że:

W okresie współpracy w miarę systematycznie odbyto 24 spotkania. Większość informacji tw sporządził własnoręcznie. Wykorzystywany był do sprawy obiektowej kryptonim „Plon”. Spotkania z tw odbywano na terenie Seroczyna lub w Siedlcach w różnych porach dnia. Kontrolowany był przez inne osobowe źródła informacji. W okresie współpracy tw nie był wynagradzany.

W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju oraz reorganizacją resortu MSW postanowiono z dniem 13.02.1990 zakończyć (rozwiązać) dalszą współprace z tw „Marian”.

W archiwach IPN zachowało się 36 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

 • IPN Lu 00414/857/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marian" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Marian Dżbik, imię ojca: Józef, ur. 12-08-1932 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/857/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marian" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Marian Dżbik, imię ojca: Józef, ur. 12-08-1932 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1786 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Marian" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Marian Dżbik, imię ojca: Józef, ur. 12-08-1932 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1786 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Marian" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Marian Dżbik, imię ojca: Józef, ur. 12-08-1932 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 8?