Grabiński Jacek TW „Trabant” i TW „Antek”

Grabiński Jacek s. Jana ur. 15.08.1950 r. IPN Lu 00414/638 TW ps. „Trabant” i TW ps. „Antek” Siedlce

W 1983 roku pracował w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Siedlcach na stanowisku specjalisty ds. kontroli wewnętrznej (posiada wykształcenie średnie techniczne, technik elektryk). W ocenie kandydata na TW napisano „posiada prawidłowy stosunek do MO i SB , a także do obecnej rzeczywistości”. 18.11.1983 roku został pozyskany do współpracy w samochodzie prywatnym. Pozyskał go mł. Chorąży Marian Kurowski. Sam wywoływał spotkania (załatwienie sprawy mandatu jaki otrzymał od drogówki).

22.12.87 roku otrzymał paczkę delikatesową o wartości 2000 zł (po rozwiązaniu OHP objął funkcję kierownika hotelu mówi o tym na spotkaniu z oficerem prowadzącym ppor. Kurowskim w dniu 12.09.1988 roku).

27.11.89 roku podczas spotkania pracował już jako brygadzista elektryków w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. TW zaakceptował chwilowe zawieszenie współpracy w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, ale jeżeli będzie trzeba to w każdej chwili jest gotów ją kontynuować. Dostał w ramach wynagrodzenia paczkę delikatesową o wartości 15000 zł.

Wydatki na TW „Trabant”:

10.05.1984 komplet kluczy o wartości 1257 zł

01.10.1984 opłata mandatu 500 zł

07.12.1985 paczka delikatesowa

23.12.1987 paczka delikatesowa o wartości 2000 zł

05.05.1988 paczka delikatesowa o wartości 1000 zł

23.11.1988 paczka delikatesowa

29.11.1989 upominek rzeczowy o wartości 15000 zł

Ostanie pismo z charakterystyką TW „Trabant” jest z 01.12.1989 r. - napisał ją p.por Kurowski.

W charakterystyce m.in. możemy przeczytać:

W pierwszych latach współpracy TW dał się poznać jako źródło wartościowe, przekazujące informacje o swoim zakładzie pracy, jak też znanych sobie środowiskach. Podawał przykłady nagannych zachowań, nieprawidłowości typu nadużyć, niegospodarności a także komentarze pracowników dot. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Po zmianie pracy z uwagi, iż TW pracował w małym zakładzie miał małe możliwości uzyskiwania interesujących SB informacji i aktywnej współpracy z SB.

W archiwach IPN zachowały się 64 strony dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00414/638 Grabiński Jacek TW ps. „Trabant” i TW ps. „Antek” - teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Antek”/„Trabant” (76,5 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 6854/1983

  • IPN Lu 00414/638/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antek"/"Trabant", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989, dotycząca: Jacek Grabiński, imię ojca: Jan, ur. 15-08-1950 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/638/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antek"/"Trabant", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989, dotycząca: Jacek Grabiński, imię ojca: Jan, ur. 15-08-1950 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1561 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Antek"/"Trabant", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989, dotycząca: Jacek Grabiński, imię ojca: Jan, ur. 15-08-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1561 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Antek"/"Trabant", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1983-1989, dotycząca: Jacek Grabiński, imię ojca: Jan, ur. 15-08-1950 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 454/4 Akta w sprawie lustracyjnej, dotyczące: Jacek Grabiński, imię ojca: Jan, ur. 15-08-1950 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 6?