Krupiński Tadeusz TW Kruk

Krupiński Tadeusz s. Tadeusza ur. 17.02.1954 IPN Lu 00425/22 TW ps. „Kruk” nr rej. 33608 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Wesołej 05.02.1976 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kruk”. Współpraca została zakończona 14.09.1976 roku z powodu przedterminowego zwolnienia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 3?