Matuszczak Andrzej TW „A”

Andrzej Wojciech Matuszczak s. Wojciecha ur. 08.02.1940 r. IPN Lu 555/15 TW ps. „A” nr rej. 7502 Łosice

Mieszkaniec łosic. Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności w zakresie ekonomii pracy i polityki społecznej. Zatrudniony w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach na stanowisku starszego inspektora ds. Obrony Cywilnej. Do współpracy z SB pozyskał go 21.02.1985 r na podstawie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju kpt. Tadeusz Wielogórski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „A”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat małżeństwa które uciekło z Polski Marii i Wiesława Witkowskich zamieszkałym aktualnie w Australii.

We wniosku wystawionym przez kpt. Wielogórskiego o rozwiązanie współpracy z tw ps. „A” możemy między innymi przeczytać:

TW. ps. „A” pozyskany został do współpracy w dn. 21.02.1985 r na podstawie współodpowiedzialności celem:

 • – wyjaśnienia sytuacji związanej z listem i dokumentami otrzymanymi od rodziny uciekinierskiej (małżeństwo Maria Wiesław Witkowscy z Siedlec) zamieszkałej w Australii,
 • – ewentualnego wykorzystania go do inspiracji wobec Witkowskiego w zakresie sprawa którymi wykazywał zainteresowanie w kontaktach korespondencyjnych z Polską.

W toku współpracy tw. ps. „A” chętnie udzielał wyjaśnień i informacji w sprawie Witkowskich oraz udzielił zgody na uczestnictwo w inspiracji. Wobec tego, całość materiałów przesłano do Wydz. XII Dep. II MSW do konsultacji i ewentualnego opracowania kombinacji.

W odpowiedzi Wydz. XII Dep. II MSW wyraził następującą opinię:

 • – aktualnie należy zrezygnować z odpowiedzi na list (m.in. z uwagi na fakt iż od jego otrzymania nastąpił dość długi okres czasu i spowodowanie wysłania go mogłoby sugerować odbiorcy inicjatywę Służby Bezpieczeństwa),
 • – podjęcie działań może nastąpić z chwilą zaistnienia nowej dogodnej sytuacji.

W toku dalszej pracy operacyjnej m.in. ustalono:

 • – że rodzina Witkowskich nie zamierza w najbliższym czasie przyjechać do Polski i zrezygnowała z prób nacisku i szantażu wobec tw. ps. „A” i jego rodziny,
 • – tw. ps. „A” został pod koniec 1985 r. pracownikiem politycznym w KW PZPR w Białej Podlaskiej, w kk kontaktów nie posiada,
 • – ewentualnie w przyszłości możliwości operacyjne tw. ps. „A” w zakresie uzyskiwania informacji interesujących pion II i I MSW są i będą minimalne.

Współpraca z tw. ps. „A” została zakończona 10.08.1987 r. z powodu braku możliwości operacyjnych tw. a 19.02.1987 r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” ZO WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 120 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 26.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7502/1985

 • IPN Lu 554/14/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „A”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Wojciech Matuszczak, imię ojca: Wojciech, ur 08-02-1940 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 554/14/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „A”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Wojciech Matuszczak, imię ojca: Wojciech, ur 08-02-1940 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 555/15 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „A”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Wojciech Matuszczak, imię ojca: Wojciech, ur 08-02-1940 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 555/15 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „A”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1986. Materiały dotyczące: Andrzej Wojciech Matuszczak, imię ojca: Wojciech, ur 08-02-1940 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Andrzeja Matuszczaka, tajnego współpracownika pseudonim „A” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/15 i IPN BU Z/001803/16.

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 8.