Byszewski Zbigniew TW „Tadek”

Byszewski Zbigniew s. Kazimierza ur. 27.01.1951 r. TW ps. „Tadek” nr rej. 7030 IPN Lu 00419/16 Skrzeszew pow. Sokołów Podlaski

Tokarz w Fabryce Maszyn Pakujących w Sokołowie Podlaskim. 29.06.1972 złożył na ręce plutonowego J. Pieszalskiego oficera operacyjnego Referatu SB KO MO w Sokołowie Podlaskim na zasadzie dobrowolności własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego charakterystyka napisana przez ppor. K. Lewandowskiego insp. Referatu SB KP MO w Sokołowie Podlaskim w okresie od 01.01.1973 do 31.12.1974 roku odbyto z TW 25 spotkań, podczas których przekazał 4 informacje ustne i 18 pisemnych. Za współpracę z SB był wynagradzany w formie pieniężnej.

W jego aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty : 26.10.1972 – 300 zł, 13.02.1973 – 300 zł, 26.04.1973 – 400 zł, 30.04.1973 – 300 zł, 30.09.1973 – 300 zł, 07.12.1973 – 300 zł, 28.12.1973 – 200 zł, 13.03.1974 – 300 zł, 28.06.1974 – 300 zł.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Sokołów Podlaski 7030/1972, KWMO Siedlce 1107/1975

  • IPN Lu 00419/16 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Tadek" prowadzona przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim/ Wydział III SB KWMO w Siedlcach w latach 1972-1975, dotycząca: Zbigniew Krystyn Byszewski, imię ojca: Kazimierz, ur. 27-07-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 7.