Ptaszyński Janusz TW „Adam”

Janusz Zbigniew Ptaszyński s. Henryka ur. 01.04.1948 r., TW ps. „Adam” nr rej. 5400, potwierdzony przez IPN, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Pracownik Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów „Sprężyny” w Siedlcach. Był cennym źródłem informacji dla siedleckiej służby bezpieczeństwa w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Inwalidzi” i innych. Donosił między innymi na pracowników PSI „Sprężyny” mających związek z opozycja solidarnościową: Leszka Filusa, Jerzego Golbiaka, Janusza Ławeckiego i innych.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • Noty IPN Janusz Ptaszyński TW ps. „Adam” - nota wystawiona przez IPN potwierdzające tożsamość TW (0,7 MB)
  • IPN Lu 0421/735 t.1 - sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Inwalidzi” Tom I - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Adam”: plan przedsięwzięć operacyjnych do SOR krypt. „Inwalidzi”, meldunek operacyjny. (3,5 MB)
  • IPN Lu 0421/735 t.2 - sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Inwalidzi” Tom II - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Adam”: wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystanych w sprawie, donosy TW ps. „Adam”. (4,0 MB)

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 1.