Brojek Stanisław informator Saturn

Brojek Stanisław s. Jana ur. 15.09.1927 IPN Lu 00419/222 informator ps. „Saturn” Domaszew gm. Podłęrz pow. Garwolin

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Domaszew gm. Podłęrz pow. Garwolin. Członek PPR. W archiwach IPN zachowało się tylko 9 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o podjęciu współpracy z PUBP w Garwolinie (bez daty napisania) i informacja o tym, że współpraca została zakończona 09.06.1950 roku. Poniżej treść zobowiązania: (zachowano oryginalną pisownię)

Zobowiązany Ja niżej podpisany ob. Brojek Stanisław zam. W. Domaszewie G. Podłęrz jako członek P.P.R. zobowiązuję się systematycznie i w swoim czasie jnformować organy Bezpieczeństwa Publicznego o przejawach wrogich elementów działających na szkodę Polski Demokratycznej i tych wszystkich którzy sieją wrogą agitację posiadają nie legalną broń i.t.p. Wrazie roskonspirowania będę pociągnięty do odpowiedzialności Sądowej. Dla zachowania konspiracji wszystkie swoje melydunki będę podpisywał psełdonimem (Saturn). Brojek Stanisław.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/222 Brojek Stanisław informator ps. „Saturn” - zobowiązanie do współpracy z SB (0,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/222 Teczka personalna informator pseudonim "Saturn" prowadzona przez PUBP w Garwolinie. Materiały dotyczące: Stanisław Brojek, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1927 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz