Nowaczek Mariusz TW „Mleko”

Mariusz Tadeusz Nowaczek s. Zygmunta ur. 27.10.1957 r., IPN Lu 00414/773 i IPN Lu 00419/1699, TW ps. „Mleko” nr rej. KWMO Siedlce 6224/1982, Węgrów

Mieszkaniec Węgrowa. Absolwent studium policealnego o specjalności technik-elektronik. Zatrudniony w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Węgrowie na stanowisku konserwatora sieci teleksowej. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności 20.05.1984 r. mł. chor. Grzegorz Król insp. SB RSUW w Węgrowie. Do pozyskania użyto materiałów obciążających TW w postaci wniosku o ukaranie przez Kolegium ds. Wykroczeń za wywołanie awantury chuligańskiej. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mleko”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu wyprzedzających informacji o osobach ze środowiska Solidarności kontynuujących zdelegalizowaną działalność związkową oraz o osobach i zdarzeniach występujących w UPT w Węgrowie w ramach prowadzonej Sprawy Obiektowej kryptonim „Antena”.

Z protokołu z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza st. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

Jest wykorzystywany do rozpoznawania środowiska byłych aktywistów „Solidarności”, którzy podejrzewani są o angażowanie się do działań antysocjalistycznych. Otrzymuje konkretne zadania dotyczące tej właśnie problematyki i realizuje je. Przekazane informacje są przydatne do rozpoznania środowiska b. działaczy „Solidarności”, szczególnie R.I. Informacje przekazuje ustnie. (IPN Lu 0426/211 k. 189)

Współpraca została zakończona 21.11.1989 r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i kategoryczną odmową dalszej współpracy ze strony TW. W archiwach IPN znajduje się 55 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko, Leszek Andrzejewski

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6224/1982

  • IPN Lu 00414/773/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mleko", prowadzona przez Wydział IV KWMO/WUSW w Siedlcach / Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1982-1989, dotycząca: Mariusz Tadeusz Nowaczek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-10-1957 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/773/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mleko", prowadzona przez Wydział IV KWMO/WUSW w Siedlcach / Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1982-1989, dotycząca: Mariusz Tadeusz Nowaczek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-10-1957 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1699 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Mleko", prowadzona przez Wydział IV KWMO/WUSW w Siedlcach / Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1982-1989, dotycząca: Mariusz Tadeusz Nowaczek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-10-1957 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1699 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Mleko", prowadzona przez Grupę V SB RUSW w Węgrowie w latach 1984-1988, dotycząca: Mariusz Tadeusz Nowaczek, imię ojca: Zygmunt, ur. 27-10-1957 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz