Jóźwiak Józef TW „Mirek”

Józef Zbigniew Jóźwiak s. Jana ur. 04.06.1933 r. IPN Lu 555/32 TW ps. „Mirek” nr rej. 6675 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne średnie. Z zawodu kierowca. Właściciel prywatnej taksówki osobowej zarejestrowany w Międzywojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. W charakterystyce kandydata na TW Jóźwiaka Zbigniewa wystawionej 19.04.1972 r. przez inspektora Referatu SB KP MO w Siedlcach por. M. Nowakowskiego możemy między innymi przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Charakterystyka

kandydata na tw. nr. rej. 5641

Kandydat na tw. ob. Jóźwiak Zbigniew ur. 04.06.1933 r. w Niemirki pow. Sokołów Podlaski s. Józefa i Cecylii zd. Kamińska, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wykształcenie niepełne średnie /9 klas gimnazjum/, bezpartyjny, stan cywilny żonaty, 1 dziecko, z zawodu kierowca, warunki materialne dobre, bez nałogów, zamieszkały Siedlce. (...) Wymieniony był w 1950 r. zatrzymany i przesłuchiwany przez Pow. Urząd Bezpieczeństwa w Sokołowie Podl. ponieważ był podejrzany a współprace z bandą „Sokolika”. W toku prowadzonego śledztwa stwierdzono, iż miał styczność z członkami bandy wówczas, kiedy banda kwaterowała we wsi, w której mieszkał m.in. u jego rodziny. W takiej sytuacji nie mógł uniknąć kontaktów z bandą. Dochodzenie zostało umorzone przez Rejonową Prokuraturę Wojskową w Warszawie decyzją z dnia 23.04.1951 r. Kandydat w 1948 r. wspólnie rodzicami przyjechał do Siedlec i mieszka do chwili obecnej we własnym budynku jednorodzinnym wspólnie z matką. Ojciec już nie żyje. W życiu polityczno-społecznym udziału nie bierze. Posiada własna taksówkę zarobkową marki „Wołga” i to stanowi jego główne źródło utrzymania. Żona nigdzie nie pracuje. Pomaga jedynie rodzicom zam. na terenie pow. Siedleckiego, skąd otrzymuje artykuły żywnościowe. Na kandydata został zarejestrowany 3.10.1970 r. z zamiarem do wykorzystania go do kontroli osób powiązanych z krajami kapitalistycznymi a szczególnie z RFN. W RFN posiada bowiem wujka, z którym utrzymuje kontakty korespondencyjne, a także był przez niego odwiedzany w ubiegłych latach. Kandydat w 1970 r. wyjeżdżał na pobyt czasowy do Francji na zaproszenie znajomych własnym samochodem wspólnie z żoną. Przejeżdżając tranzytem przez RFN, odwiedził krewnego zam. w RFN. W następnych latach zamierza ponownie wyjechać do RFN, a także zaprosić krewnego zam. w RFN i znajomych z Francji, którzy chcą wykorzystać kandydata i fakt posiadania samochodu w czasie pobytu w Polsce. Ponadto kandydat z racji wykonywanego zawodu /taksówkarz/ ma możliwość swobodnego poruszania się po terenie, co może mu ułatwić uzyskanie interesujących informacji o zachowaniu się cudzoziemców w okresie pobytu w kraju, a także zachowania się dyplomatów przejeżdżających przez Siedlce. W pierwszym zetknięciem z kandydatem odnosi się wrażenie, że kandydat w rozmowie jest bardzo oszczędny i odnosi się wrażenie, iż ma pewne obawy przez wiązanie się z naszą służbą. Wynika to niewątpliwie z tego, iż był zatrzymywany przez SB. Uważam jednak, iż po odpowiednim opracowaniu i pokierowaniu może być wartościowym tajnym współpracownikiem.

Do współpracy z SB został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 26.04.1973 r. Werbunku dokonał oficer operacyjny Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Siedlcach ppor. Witold Dębiński. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mirek”. W jego charakterystyce którą wystawił st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por Stanisław Szyndler możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Siedlce 90.02.21

Tajne spec. znacz.

Egz. poj.

Charakterystyka

tajnego współpracownika ps. „Mirek” Nr. ew. 6675

(...) Tw ps. „Mirek” został pozyskany do współpracy ze służbą kontrwywiadu w dniu. 24.04.1973 r. na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny kraju. Celem pozyskania w/wym. było zapewnienie dopływu informacji o osobach utrzymujących kontakty z kk oraz zainteresowaniach i kontaktach cudzoziemców podczas ich pobytu na terenie Siedlec. Ze względu na znikome możliwości realizacji zadań w dniu 14.10.1980 rozwiązano z wymienionym TW współpracę. Ponownie podjęto w/wym. na łączność w dniu 15.04.1983 r. Celem podjęcia była operacyjna kontrola kierowców taxi utrzymujących kontakty z kierowcami PKS legitymujących się karnetem TIR. Był tw w związku z tym wykorzystywany do realizacji niektórych przedsięwzięć w „SOS” krypt. „Przerzut”. Ostatnio wykorzystywany był jako źródło sygnalizacyjne w sprawie obiektowej krypt. „Germania” na kierunku zachodnioniemieckim. Tw utrzymywał systematyczne kontakty z osobami zamieszkałymi w RFN. Na ich zaproszenie wielokrotnie wyjeżdżał do tego kraju. Przekazywane przez niego informacje pogłębiały naszą wiedzę o cudzoziemcach utrzymujących kontakty z naszymi obywatelami i przyjeżdżających na nasz teren. Były one obiektywne, w miarę wyczerpywały interesujący nas temat. Wymieniony był również wykorzystywany w „SOS” krypt. „Diagnostyk”. Tw ps. „Mirek” jest osobą zrównoważoną. Cechuje go spokój, opanowanie. Jest mało mówny, bez nałogów, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Jest człowiekiem sumiennym, zrównoważonym, obiektywnym. Jest sytuowany dobrze. W ostatnim okresie ma kłopoty ze zdrowiem. Z tego też względu ma ograniczone możliwości operacyjne. Dalsza współpraca z wymienionym jest nie celów.

Ostatecznie współpraca z tw ps. „Mirek” została zakończona 21.02.1990 r. a 23.02.1990 r. jego akta zostały złożone w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy był 19 razy wynagradzany pieniężnie. Pobrał i własnoręcznie pokwitował odbiór pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB na łączną kwotę 41.000 zł.

W archiwach IPN znajduje się 270 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 5641/1970, KWMO Siedlce 920/1975, KWMO Siedlce 6675/1983

  • IPN Lu 554/31/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Mirek”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1980 oraz przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Józef Jóźwiak, imię ojca: Jan, ur. 04-06-1933 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/31/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Mirek”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1980 oraz przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Józef Jóźwiak, imię ojca: Jan, ur. 04-06-1933 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/32 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Mirek”, prowadzona przez Referat SB KPMO w Siedlcach/Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1970-1980 oraz przez Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1983-1990. Materiały dotyczące: Józef Jóźwiak, imię ojca: Jan, ur. 04-06-1933 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/32 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Mirek”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Józef Jóźwiak, imię ojca: Jan, ur. 04-06-1933 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Józefa Jóźwiaka, tajnego współpracownika pseudonim „Mirek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/34 i IPN BU Z/001803/35.

Komentarze


Zostaw komentarz