UPT nr 2 w Siedlcach LK kryptonim „Palma”

Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny nr 2 w Siedlcach, lokal kontaktowy kryptonim „Palma” nr rej. WUSW Siedlce 3308/72 i WUSW Siedlce 4965/75, sygn. akt: IPN Lu 00419/1909, Siedlce.

Teczka LK krypt. „Palma” (Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny nr 2 Siedlce)
Teczka LK krypt. „Palma” (UPT nr 2 Siedlce)

Budynek Urzędu Pocztowego przy stacji kolejowej w Siedlcach (obecnie pl. Zdanowskiego 2). Służba Bezpieczeństwa 26.01.1972 wynajęła najpierw jedno pomieszczenie a następnie 31.01.1979 roku zmieniła umowę na trzy pomieszczenia. W imieniu Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego obydwie umowę na umożliwianie korzystania z pomieszczeń służbowych UPT nr 2 w Siedlcach przez siedlecką służbę bezpieczeństwa podpisał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Poczty Marian Walaszczyk - tajny współpracownik SB ps. „Marian”, natomiast ze strony SB pierwszą – Marian Szymański z-ca KPMO ds. Służby Bezpieczeństwa, a drugą - ppłk. Janusz Zwierzyński z-ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Administracyjno-Gospodarczych w Siedlcach. Lokal znajdował się na pierwszym piętrze UPT.

St. ofic. techn. operac. RSB por. M. Stefański we wniosku o zatwierdzenie zorganizowanego mieszkania konspiracyjnego krypt. „Palma” zapewniał:

Wejście do budynku poczty, gdzie załatwiani są interesanci położone jest od strony północnej, natomiast wejście do mieszkania konspiracyjnego usytuowane jest od strony południowej, gdzie nie mają dostępu interesanci, a tylko korzysta z tego wejścia personel zatrudniony w ekspedycji, spedycji, ochrony poczty i pracownicy Służby Bezpieczeństwa. Dojście do mieszkania konspiracyjnego z miasta jest z czterech ulic takich jak: Kilińskiego, Kolejowej, Zawadzkiego [dziś Armii Krajowej] i Czackiego.

Wymienione mieszkanie konspiracyjne składa się z trzech pomieszczeń do których jest oddzielne wejście z korytarza. Lokal ten jest znany ogółowi pracowników zatrudnionych w UPT nr. 2 jako pomieszczenie, gdzie odbywa się wymiana korespondencji służbowej, przez osoby z różnych instytucji państwowych. Poruszanie się osób po korytarzu nie wzbudza żadnych podejrzeń ze strony personelu zatrudnionego w UPT i daje gwarancję utrzymania pełnej konspiracji.

 

Z uwagi na powyższe lokal kontaktowy kryptonim „Palma” był intensywnie wykorzystywany. W lokalu mieli swoje spotkania z esbekami: TW „Józef” nr rej. 1187 (Henryk Staręga), TW „Antoni” nr rej. 1172 (Wacław Chrościcki/Chróścicki), TW „Adam” nr rej. 1170, TW „Irena” nr rej. 1179, TW „Kominiarz” nr rej. 1184 (Andrzej Iskra), TW „Czesław” nr rej. 1185 (Antoni Posiadała), TW „Henryk” nr rej. 1178 (Antoni Zieliński), TW „Lis” nr rej. 1173 (Stanisław Karabin), TW „Roman” nr rej. 1190 (Zenon Chmielak), TW „Janina” nr rej. 2762, TW „Stanisław” nr rej. 1176 (Czesław Pietrzykowski), TW „Polek” nr rej. 1175 (Jan Wereda), TW „Jan” nr rej. 4511, TW „Andrzej” nr rej. 1183, TW „Tadeusz” nr rej. 3750, TW „Ryszard” nr rej. 1181 (Stanisław Celiński), TW „Krystyna” nr rej. 2761, TW „Małgorzata” nr rej. 4566, TW „Anka” nr rej. 8108, TW „Izydor” nr rej. 4682, TW „Basia” nr rej. 4429, TW „Wiktor” nr rej. 6295, TW „Stefania” nr rej. 6812, TW „Krystian” nr rej. 6993, TW „Marta” nr rej. 7526, TW „Jadwiga” nr rej. 3749.

Pomieszczenia w Urzędzie Pocztowym nr 2 w Siedlcach Służba Bezpieczeństwa zwróciła dopiero 28 marca 1990 roku. W archiwach IPN znajduje się 43 karty dokumentów dotyczących lokalu. Klauzula tajności z jego akt została zniesiona 03.12.2008 roku.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 3.