Przewoźnik Tadeusz TW Alek-II

Przewoźnik Tadeusz s. Czesława ur. 05.02.1957 IPN Lu 00425/89 TW „Alek-II” nr rej. 42811 kontrwywiad wojskowy Sabnie

Mieszkaniec miejscowości Sabnie. Wykształcenie zasadnicze z zawodu. Z zawodu kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 20.04.1978 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Ostródzie. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Alek-II”. Współpracę zakończono z powodu przejścia do rezerwy 06.04.1979 r.

W archiwach znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz