Pruszyński Tadeusz inf. Polak, TW Kwiecień

Pruszyński Tadeusz s. Mariana ur. 07.04.1930 IPN Lu 00414/12 i IPN Lu 00419/173 inf. ps. „Polak” i TW „Kwiecień” nr rej. 6482 i 3408 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie 3 klasy szkoły zawodowej. Pierwszy raz do współpracy z organami Bezpieczeństwa  Publicznego został zwerbowany 10.12.1952 roku podczas odbywania kary więzienia w ZK w Barczewie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy następującej treści: (pisownia oryginalna)

Barczewo D. 10XII52r.

Ja więzień karny Pruszyński Tadeusz s. Mariana zobowiazuje się dobrowolnie współpracować z Organami Ministerstwa Bezpieczeństwa w czasie odbywania kary więzienia jak również po zwolnieniu. Zobowiązuję się dostarczać informacje dotyczące wszelkich przeiawów wrogiej działalności przeciwko Władzy Ludowej, gospodarce narodowej i wszelkich przeiawów godzących w porządek więzienny i bezpieczeństwo. O dotrzymaniu tajemnicy zostałem poinformowany oraz uprzedzony. Dostarczone przezemnie informacje podpisywał będę „Polak”.

Pruszyński Tadeusz

Przyjął Walczak kier. dz. spec.

Drugi raz został zwerbowany do współpracy już ze Służbą Bezpieczeństwa 28VIII1971 roku i własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: (pisownia oryginalna)

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany zobowiązuję się do udzielania informacji o interesujących osobach Służby Bezpieczeństwa. Informację będę składał na piśmie podpisując pseudonimem „Kwiecień”. Powyższe zachowam w tajemnicy przed najbliższą rodziną i osobami trzecimi.

Dnia 28VIII1971r.

Tadeusz Pruszyński „Kwiecień”

W archiwach IPN zachowało się 10 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 6482/1971, PUds.BP Siedlce 3408/1956

 

  • IPN Lu 00414/120/D Teczka personalna informatora pseudonim "Polak"/ tajnego współpracownika pseudonim "Kwiecień" prowadzona w latach 1950-1971 przez Wydział Więziennictwa WUBP w Olsztynie/ PUdBP w Siedlcach / Referat SB KPMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Pruszyński, imię ojca: Tadeusz, ur. 07-04-1930 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/120/J Teczka personalna informatora pseudonim "Polak"/ tajnego współpracownika pseudonim "Kwiecień" prowadzona w latach 1950-1971 przez Wydział Więziennictwa WUBP w Olsztynie/ PUdBP w Siedlcach / Referat SB KPMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Pruszyński, imię ojca: Tadeusz, ur. 07-04-1930 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/173 Teczka personalna informatora pseudonim "Polak"/ tajnego współpracownika pseudonim "Kwiecień" prowadzona w latach 1950-1971 przez Wydział Więziennictwa WUBP w Olsztynie/ PUdBP w Siedlcach / Referat SB KPMO w Siedlcach, dotycząca: Tadeusz Pruszyński, imię ojca: Tadeusz, ur. 07-04-1930 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN BU 0179/91 Charakterystyka Nr 90, nazwa organizacji: ugrupowanie b.n., dowódca: Tadeusz Prusiński vel Pruszyński, okres działalności: lipiec-wrzesień 1947 r., obszar działalności: m. Wrocław; woj. warszawskie m. Siedlce, rodzaje dokumentów: charakterystyka, kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępczy, notatka. (Materiały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW.) (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Wr 038/303 Akta śledcze w sprawie nielegalnego posiadania broni, napadu rabunkowego oraz zabójstwa taksówkarza przeciwko: Pruszyński Tadeusz, imię ojca: Marian, ur. 07-04-1930 r. i inni, tj. o przestępstwo z art. 4 Dekretu z dnia 13-06-1946 r., art. 259 i art. 225 Kodeksu Karnego. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Wr 049/91 Faktologia: ugrupowanie bandyckie działająca na terenie Wrocławia w sierpniu 1947 r.; dowódcy: Prusiński vel Pruszyński Tadeusz, Oniszk Zbigniew. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz