Basek Jerzy TW Sosna

Basek Jerzy s. Mariana ur. 02.11.1957 IPN Lu 00415/119 TW ps. „Sosna” nr rej. 44406 Siedlce kontrwywiad wojskowy

Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 13.04.1979 roku na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Braniewie. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy. Współpraca została zakończona 13.04.1980 r. z powodu przejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00415/119 Basek Jerzy TW ps. Sosna - notatka informacyjna, karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organem kontrwywiadu wojskowego, oświadczenie zachowania tajemnicy (3,5 MB)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 3?