Borysiewicz Tadeusz TW „Gołąb”

Tadeusz Borysewicz s. Jana ur. 15.09.1959 r. IPN Lu 555/78 i IPN Lu 554/145 TW ps. „Gołąb” nr rej. 1563 Sokołów Podlaski.

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Z wykształcenia technik-rolnik. Zatrudniony w PGR Liwcze na stanowisku młodszego specjalisty d/s mechanizacji. Do współpracy z organami WOP która prowadziła operacyjne zabezpieczenie PGR w Liwcze, został pozyskany na zasadzie dobrowolności 1.08.1984 roku. Pozyskania dokonał por. Gałka Zenon z-ca dowódcy strażnicy WOP w Dołhobyczu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Gołąb”. We wniosku o złożenie materiałów operacyjnych tw. ps. „Gołąb” w archiwum WUSW w Siedlcach wystawionym 4.01.1989 r. przez inspektora RUSW w Sokołowie Podlaskim chor. A. Anuszkiewicza możemy przeczytać między innymi:

... W/w materiały /teczka personalna i pracy/ zostały nadesłane do SB RUSW w Sokołowie Podlaskim przez Szefa Wydziału Związku Nadbużańskiego Brygady WOP w Cełmie. TW „Gołąb” do współpracy z organami WOP Strażnicy w Dołchobyczowie pozyskany został na zasadzie dobrowolności 1.08.1984 r. W okresie współpracy odbyto z w/w 9 spotkań w czasie których uzyskano 7 informacji mających wartość operacyjną. Do stycznia 1985 r., zamieszkiwał na terenie służbowego działania strażnicy. Na początku 1986 r., żona otrzymała mieszkanie służbowe w Sokołowie Podlaskim i zatrudniła się w Szpitalu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim. Z tego też powodu TW zamieszkał z żoną w Sokołowie Podlaskim, ponadto zatrudnił się w Szpitalu Rejonowym w charakterze kierownika grupy techniczno-zaopatrzeniowej. Po przepracowaniu rozpoznania operacyjnego ustalono, że w/w TW nie ma naturalnych możliwości i dostępu do interesujących nas spraw i zagadnień występujących w szpitalu w Sokołowie Podlaskim. Ponadto nie zachodzi potrzeba operacyjna podejmowania w/w TW na kontakt z uwagi to, iż w grupie, której kierownikiem jest w/w mamy uplasowane źródło tj. TW ps. „Gaweł”, jest bardzo dobrym współpracownikiem, mocno związanym z naszą służbą i w pełni zabezpiecza operacyjnie powyższe zagadnienia. Dlatego też nie nawiązano żadnej łąączności z TW ps. „Gołąb” – przeprowadzono jedynie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie istotnych możliwości realizacji stojących przed pionem III SB zadań oraz przeanalizowano materiały znajdujące się w teczce personalnej TW. W związku z tym wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie w archiwum WZO WUSW w Siedlcach materiałów operacyjnych TW ps. „Gołąb” z zaliczeniem do kategorii B-10Z.

… Uzupełnienie w stosunku do TW ps. „Gołąb” SB RUSW w Sokołowie Podlaskim nie stosowała techniki operacyjnej. W/w TW nie był wynagradzany. Nie wykorzystywaliśmy go w żadnej sprawie operacyjnej. Materiały można udostępniać innym jednostkom bez porozumiewania się z SB w Sokołowie Podlaskim. ...

W archiwach IPN znajduje się 100 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1563/1984

  • IPN Lu 554/145/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Gołąb" prowadzona w latach 1984-1986 przez Strażnicę WOP w Dołhobyczowie, dotycząca: Tadeusz Borysiewicz, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1959 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/145/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Gołąb" prowadzona w latach 1984-1986 przez Strażnicę WOP w Dołhobyczowie, dotycząca: Tadeusz Borysiewicz, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1959 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/78 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Gołąb" prowadzona w latach 1984-1986 przez Strażnicę WOP w Dołhobyczowie, dotycząca: Tadeusz Borysiewicz, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1959 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/78 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Gołąb”, prowadzona przez Strażnicę WOP Dołhobyczów w 1984 r. Materiały dotyczące: Tadeusz Borysiewicz, imię ojca: Jan, ur. 15-09-1959 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Tadeusza Borysewicza, tajnego współpracownika ps. „Gołąb” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/8 i IPN BU Z/001852/9.

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 3.