Świszczewski Marian TW „Sowiński”

Marian Jacek Świszczewski s. Leonarda ur. 17.08.1955 r., TW ps. „Sowiński” nr rej. WUSW Siedlce 6965/1984, akta zniszczone przez SB.

Marian Świszczewski został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 22.12.1983 roku pod nr 6965 jako kandydat na TW. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Sokołów Podlaski pion III. 09.08.1984 r. został przerejestrowany na tajnego współpracownika ps. „Sowiński”. Jednostką rejestrującą był SB RUSW Sokołów Podlaski pion II.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się że:

TW „Sowiński” nr 6965 pozyskany 1.02.1984 r.

Materiał obciążający stanowi wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za kierowanie pojazdem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

W kierunkowym planie wykorzystania go po zagadnieniu Wydziału II a także wszechstronnie do innych zagadnień.

Otrzymuje zadania szczegółowe – zgodnie z jego możliwościami oraz ogólne dotyczące nastrojów społecznych. (…) Spotkania odbywają się poza miastem w samochodzie prywatnym. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 187)

Akta TW ps. „Sowiński” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Sowiński” 08.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację ze względu na brak materiałów o istotnej wartości operacyjnej”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 4?