Świerczewski Wiesław TW Kajtek

Wiesław Świerczewski s. Mariana ur. 19.07.1957 IPN Lu 00425/48 TW ps. „Kajtek” nr rej. 49818 kontrwywiad wojskowy Broszków gm. Skórzec

Mieszkaniec miejscowości Broszków gmina Skórzec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności tokarz. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 15.11.1980 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Malborku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kajtek”. Współpraca została zakończona z powodu zwolnienia do rezerwy 01.04.1982 r.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 6.