Pasik Zenon TW Bzura

Pasik Zenon s. Stanisława ur. 26.04.1964 r. IPN Lu 00415/263 i IPN Lu 00425/280 TW ps. „Bzura” nr rej. 3877 kontrwywiad wojskowy Mroków gm. Trojanów

Mieszkaniec wsi Mroków w gminie Trojanów. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 17.08.1985 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie. Własnoręcznie napisał deklarację o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bzura”. Współpraca została zakończona w związku z odejściem do rezerwy 09.04.1987 roku. Za przekazywane informacje był wynagradzany pieniężnie.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 3.