Białecki Henryk TW Jerzy

Henryk Białecki s. Józefa ur. 20.01.1931 r. IPN Lu 00419/102 TW ps. „Jerzy” nr rej. 1237 Pilawa

Mieszkaniec Pilawy. Obywatelstwo polskie. Bezpartyjny. Wykształcenie Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Zatrudniony w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym w Otwocku na stanowisku konserwatora sprzętu medycznego. We wniosku o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika SB, który wystawił 6.07.1971 r. ppor. Mojsiuk Waldemar oficer SB KP MO w Garwolinie możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Garwolin dnia 6.07.1971 r.

Tajne spec. znaczenia

WNIOSEK

o opracowanie kandydata na tajnego współpracownika

1) Po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych postanowiłem opracować kandydata na t.w. Ob. Białeckiego Henryk syn Józefa i Marianny zd. Kasprzak ur. 21.01.1931 roku, Pilawa, narodowość i obywatelstwo polskie. Bezpartyjny. Zam. Pilawa.

2) Uzasadnienie wytypowania kandydata na t.w. W Pilawie od roku 1965 do obecnej chwili istnieją tendencje do nielegalnego budownictwa kościelnego wśród aktywu katolickiego, które są ciągle inspirowane przez kurię w Siedlcach i ks. Kowalskiego z Trąbek. Dlatego zachodzi konieczność posiadania tw w tym środowisku, aby w porę ustalać ich zamierzenia i plany, a następnie przeciwdziałać.

3) Sposób opracowania. Kandydat będzie opracowany poprzez t.w. ps. „Janek” [Piotr Jesień] i byłego t.w. ps. „Balbina” [Irena Burda] oraz kontakty operacyjne z terenu Pilawy, które posiadają możliwości operacyjne w stosunku do wymienionego.

Opracowanie zakończyło się pozyskaniem do współpracy na zasadzie dobrowolności, które to miało miejsce 16.11.1971 roku. Na tą okoliczność własnoręcznie napisał stosowne zobowiązanie obierając pseudonim konspiracyjny „Jerzy”. Za przekazywane w okresie współpracy informacje był wynagradzany w formie pieniężnej i rzeczowej. We wniosku o zakończenie współpracy z TW ps. „Jerzy” wystawionym 29.12.1977 roku przez st. insp. Wydz. IV KW MO w Siedlcach por. Mojsiuka czytamy:

Siedlce dnia 29.12.1977 r.

Tajne spec. znaczenia

Egz. poj.

Naczelnik Wydziału IV KW MO w Siedlcach

WNIOSEK

o wyeliminowanie tajnego współpracownika ps. „Jerzy” z czynnej sieci oraz złożenie teczki personalnej i pracy w archiwum

Uzasadnienie

Tajny współpracownik ps. „Jerzy” został pozyskany do współpracy w 1971 roku. Do tego czasu pracował tylko w sprawie obiektowej krypt. „Budowniczy”, prowadzonej na aktyw katolicki dążący do nielegalnego budownictwa sakralnego w Pilawie. Powyższa sprawa została zakończona i złożona w archiwum tut. KWMO. W związku z tym stawiam wniosek o wyeliminowanie tw. z czynnej sieci gdyż tw. wykonał zadanie, do którego był pozyskany.

Ostatecznie współpracę zakończono 31.12.1977 r. a jego akta 17.01.1978 r. złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach.

W archiwach IPN zachowało się 100 dokumentów z nim związanych w tym Teczka Personalna, Teczka Pracy, Zeszyt Ewidencyjny kandydata na TW, liczne pokwitowania odbioru pieniędzy i własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/102 Henryk Białecki TW ps. Jerzy - zobowiązanie do współpracy z SB, notatka służbowa z pozyskania tajnego współpracownika ps. „Jerzy”, pokwitowanie odbioru pieniędzy. (4,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 1237/1975, KPMO Garwolin 6342/1971

 

  • IPN Lu 00419/102 Teczka personalna tajnego współpracownika ps. "Jerzy" prowadzona w latach 1971-1977 przez Referat SB KPMO w Garwolinie/ Wydział IV SB KWMO w Siedlcach. Materiały dotyczące: Henryk Białecki, imię ojca: Józef, ur. 20-01-1931 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz