Ks. Szarek Edmund TW „Polonez”

Ks. Edmund Szarek s. Stanisława ur. 19.03.1951 r. w Garwolinie, TW „Polonez” nr rej. WUSW Siedlce 7338/1984, akta zniszczone przez SB.

Został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 09.10.1984 roku pod nr 7338 jako tajny współpracownik ps. „Polonez”. Jednostką rejestrującą był Wydział IV KWMO w Siedlcach.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW „Polonez” nr 7338 pozyskany 13.01.1984 r. Materiały kompromitujące – sprzedaż produktów z pielgrzymki (…).

Przejęty na kontakt Wydz. IV – 26.11.1984 r. Jest przewidziany do realizacji zadań ogólnorozpoznawczych po zagadnieniu kleru i realizuje je. Charakteryzuje postawy i nastroje. Przekazuje dobre informacje. Są one wykorzystywane do rozpoznania zamierzeń kontrolowanych osób.

(IPN Lu 0426/211 k. 179v)

Akta TW ps. „Polonez” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Polonez” 17.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie, ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 1?