Baran Stanisław inf. Myśliwy

Baran Stanisław s. Władysława ur. 10.03.1926 r. IPN Lu 00419/220 inf. ps. „Myśliwy” nr rej. 1397 Garwolin

Mieszkaniec wsi Stara Huta pow. Garwolin. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej i ukończony kurs rolniczy. W 1952 r. kierownik PGR w miejscowości Buk. woj. szczecińskie. W czerwcu 1952 roku został zwerbowany do współpracy z informacją wojskową. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W raporcie napisanym 20. 06.1952 r. przez ppor. Włodarczyka z 12 Brygady WOP odnośnie werbunku informatora ps. „Myśliwy” czytamy: (pisownia oryginalna)

Do szefa Wydziału VII 12 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

Raport o przeprowadzonym werbunku ob. Baran Stanisław na materiałach kompromitujących w charakterze informatora ps. „Myśliwy”

Zgodnie z zezwoleniem Szefa Wydziału VII 12 Brygady WOP z dnia 19.06.1952 r. przeprowadziłem werbunek ob. Baran Stanisława. W dniu 25.06.52 r. kandydat został wezwany do Posterunku MO w Dobrej przez Komendanta MO pod pretekstem załatwienia i wyjaśnienia spraw osób niemeldowanych a które pracują w Buku. Na miejscu werbunku porozmawiałem z kandydatem na okoliczności życiorysu oraz zamiarów na przyszłość i w ten sposób zorientowałem się, że kandydat nadaje się na werbunek. Następnie oświadczyłem kand., że zostanie przesłuchany na okoliczność nadużyć porobionych przez niego w P.G.R. W czasie przesłuchania kandydat przyznał się do winy, że ponosi odpowiedzialność, jako kierownik za to, że nie dopilnował, jako kierownik by schowane zostały do magazynu plandeki, które to prawie zgniły była to jego wyłącznie wina, oraz przyznał się do tego, że zaniedbuje obowiązki służbowe, jako kierownik P.G.R. tłumacząc to tym, że jest zasłaby na kierownika tak dużego gospodarstwa. W czasie dalszego przesłuchiwania kandydat załamał się psychicznie, lecz nie płakał a jedynie wyraził skruchę proponując dobrowolnie współprace z organami W.O.P. Na moje pytanie, w jaki sposób chce współpracować z organami W.O.P powiedział, że będzie meldował o wszystkich osobach, które będą zamierzały nielegalnie przekroczyć, o czym będzie jemu wiadome, oraz o innych przestępstwach godzących w dobro Polski Ludowej. Wobec tego postanowiłem odebrać od kandydata zobowiązanie, lecz uprzednio kazałem mu się dobrze namyśleć by organów W.O.P. nie wprowadził w błąd, kandydat po chwilowym zamyśleniu odpowiedział, że jest gotowy współpracować z organami W.O.P. i nie zawiedzie tych organów. W czasie wypełniania zobowiązania kandydat wybrał sobie pseudonim „Myśliwy”. Po dokonanym werbunku szczegółowo poinformowałem informatora o zachowaniu tajemnicy współpracy, oraz przekonałem, że współpraca jest konieczna gdyż element przestępczy dokonuje różnych przestępstw godzi w interes narodu polskiego i jego samego, stara mu się szkodzić itp. Po zwerbowaniu inf. dał meldunek o charakterze gospodarczym na ob. Kalkowska Marta dość wartościowy. Werbunek trwał od godz. 10.00 do 13.30. Legendę usprawiedliwiającą dałem przed otoczeniem, że ma się tłumaczyć, iż został wezwany na Posterunek M.O. celem wyjaśnienia gdzie obecnie pracuje Ciplak Wł. Oraz Kostarczyk i jak długo w P.G.R. pracowały. Informatora „M” zamierzam wykorzystać do rozpracowania pracowników sezonowych w P.G.R. Buk, którzy zamierzają zbiec nielegalnie za granicę. Oraz jako sieć sygnalizacyjną w strefie nadgranicznej.

21.11.1956 roku Wydz. VII 12 Brygady WOP w Szczecinie przekazał dokumenty dotyczące jego osoby celem dalszego wykorzystania do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Garwolinie. W związku z brakiem potrzeby wykorzystania informatora ps. „Myśliwy” przez KP MP d.s. Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie jego teczki: pracy i robocza 20.10.1957 r. przekazano do archiwum KW MO w Warszawie. W archiwach IPN zachowało się 27 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/220 Baran Stanisław inf. ps. Myśliwy - zobowiązanie do współpracy z UB, protokół przesłuchania podejrzanego (0,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: 12 Bryg. WOP Szczecin 1397/1952

 

  • IPN Lu 00419/220 Teczka personalna informatora pseudonim "Myśliwy" prowadzona przez Wydział VII 12 Brygady WOP w Szczecinie/PUdsBP/Referat Sb KPMO w Garwolinie w latach 1952-1957, dot. Stanisław Baran, imię ojca: Władysław, data urodzenia: 10-03-1926 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 6 i 8.