Tomaszewski Józef TW „Jurek”

Józef Tomaszewski s. Juliana ur. 08.06.1950 r., IPN Lu 00419/1555 i IPN lu 00414/632, TW „Jurek” nr rej. WUSW Siedlce 7214/1984, Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Pracownik kontroli technicznej Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów Zakład produkcji Sprężyn w Siedlcach. Pozyskany został do współpracy siedlecką Służbą Bezpieczeństwa na zasadzie dobrowolności 27.11.1984 r. przez por. Bogdana Balę z Wydziału V WUSW w Siedlcach w celu zapewnienia dopływu informacji o kontaktach służbowych z kk, o produkcji eksportowej, nieprawidłowościach w zakładzie, zapewnienia informacji o figurancie „Credo” i jego kontaktach.

Brał aktywny udział w rozpracowywaniu nielegalnych struktur podziemnej siedleckiej Solidarności między innymi w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów „Sprężyny” w Siedlcach donosząc na jej pracowników oraz ujawniając osoby rozprowadzające ulotki. Prowadzony był przez kpt. Bogdana Balę st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Informacje przekazywane przez TW były kontrolowane przez TW „Bernard” (Jan Mroczek) i „Krzysiek” (Andrzej Boruta) oraz KO „KS”.

Jak podaje jego charakterystyka z dnia 27.02.1987 r. w okresie tym odbyto z nim 25 spotkań, podczas których informował o nieprawidłowościach natury gospodarczej w zakładzie, sytuacjach konfliktowych oraz o osobach prowadzących działalność w nielegalnych strukturach. W czasie współpracy był dwukrotnie wynagradzany pieniężnie na łączną kwotę 7520 zł.

Charakterystyka z 30.11/1989 r. podaje między innymi, że: W lipcu 1987 ze względów zdrowotnych i rodzinnych zaczyna wyrażać niechęć do współpracy i zaczyna unikać spotkań. Mając na uwadze aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju i to, że źródło nie ma bezpośredniego dostępu do informacji pozostających w zainteresowaniu SB i MO stwierdzono, że dalsze wykorzystywanie TW „Jurek” staje się nierealne. Jeśli takowa sytuacja uległaby zmianie istnieje możliwość dalszego wykorzystywania TW. Podpisał to kpt. B. Bala St. Inspektor Wydziału WOG WUSW w Siedlcach.

 

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 0421/735 t.1 - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi” Tom I - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Jurek”: wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia, plan przedsięwzięć operacyjnych do SOS krypt. „Działacze”, analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Działacze”, plan przedsięwzięć operacyjnych do SOR krypt. „Inwalidzi”, analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Inwalidzi”. (3,9 MB)
  • IPN Lu 0421/735 t.2 - Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Inwalidzi” Tom II - wybrane dokumenty dotyczące tajnego współpracownika pseudonim „Jurek”: wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystanych w sprawie, donosy TW ps. „Jurek”. (4,4 MB)

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 9?