Kryczka Grzegorz TW Jacek

Grzegorz Kryczka s. Wacława ur. 09.02.1953 r. IPN Lu 00415/23 TW „Jacek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy przez kontrwywiad wojskowy został w 10.03.1975 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jacek”.

Współpracę rozwiązano 13.04.1976 r. w związku z przeniesieniem do rezerwy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz