Bzowski Marian TW „Zuzia”

Bzowski Marian s. Stanisława ur. 15.10.1955 r. IPN Lu 00415/51 TW ps. „Zuzia” nr rej. 35212 Żeleźniki gm. Miedzna pow. Węgrów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Żeleźniki gm. Miedzna pow. Węgrów. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Z zawodu frezer. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 12.04.1976 r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Braniewie. Podpisując zobowiązanie o współpracy obrał sobie pseudonim konspiracyjny „Zuzia”. Współpracę zakończono 3.04.1977 r. w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 9 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 8 plus 6.