Anusiewicz Henryk TW Paweł

Anusiewicz Henryk s. Władysława ur. 01.04.1938 IPN Lu 00414/1054 TW „Paweł” Mokobody następnie Siedlce

Został pozyskany do współpracy 6 IX 1969 r. przez por. Michała Stefańskiego oficera SB KP MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej do operacyjnego rozpracowywania parafii Mokobody i jej proboszcza ks. Jana Urbana oraz przejawów wrogiej działalności przeciwko PRL na terenie gminy i ujemnych zjawisk w gospodarce. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. 06.04.1971 jego prowadzącym został por. Józef Piekarczyk a następnie od 10.10.1972 r. ppor. Antoni Kiryluk (oficerowie SB z KP MO w Siedlcach). 08.01.1974 r. ppor. Kiryluk wystawił wniosek o rozwiązaniu współpracy uzasadniając go tym, że: tw miał niewłaściwy stosunek do utrzymywanych z SB kontaktów, jego strona etyczno-moralna pozostawia wiele do życzenia po przez nadużywanie alkoholu i częste awantury w domu i miejscach publicznych, ponadto dwukrotnie się zdekonspirował będąc w stanie nietrzeźwym przed funkcjonariuszami MO z Mokobód (pierwszy raz w 1971r. i drugi w 1973 r.). W 1987 r. z racji tego, że posiadał rodzinę w Wielkiej Brytanii opinia o nim zmieniła się diametralnie i został ponownie zwerbowany do współpracy z SB w celu kontrwywiadowczego rozpoznania kierunku brytyjskiego (SOR krypt. „Tamiza”) w dniu 15.12.1987 r. przez por. Orzyłowskigo st. Inspektora Wydziału II WUSW w Siedlcach. Podobnie jak za pierwszym razem pozyskany został na zasadzie dobrowolności. SB pomagało jemu w otrzymywaniu paszportu na wyjazdy zagraniczne. Był także wynagradzany pieniężnie. Są pokwitowania na następujące kwoty:

4 IX 1969 – 100 zł,

9 VI 1971 – 500 zł

31.12.1988 – 5000 zł

21.12.1989 – 25000 zł

23.01.1990 – 15000 zł

To, że jego współpraca oceniana była bardzo pozytywnie świadczy zwiększenie o 10000 zł wnioskowanego wynagrodzenia z grudnia 1989r. przez Naczelnika Wydziału II WUSW w Siedlcach.

Ostatnie jego wynagrodzenie, jakie pobrał datowane jest na 23.01.1990 – 15000 zł.

W archiwach IPN znajduje się 85 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 5035/1969, WUSW Siedlce 8897/1987

 

  • IPN Lu 00414/1054/D [558/I, 2875/I] (IPN BU 001162/1054/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Paweł" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Henryk Anusiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1938 r. (Mikrofilm diazo 558/1, 2875/1)
  • IPN Lu 00414/1054/J [558/I, 2875/I] (IPN BU 001162/1054/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Paweł" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Henryk Anusiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1938 r. (Mikrofilm jacket 558/1, 2875/1)
  • IPN Lu 00419/1955 t. 1 [558/I, 2875/I] (IPNBU 00966/1955 t.1) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Paweł" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Henryk Anusiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1938 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1955 t. 2 [558/I, 2875/I] (IPNBU 00966/1955 t.2) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Paweł" prowadzona przez Wydział II WUSW Siedlce w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Henryk Anusiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1938 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 7 i 2?