Maletka Janusz TW „Jankowski”

Janusz Lech Maletka s. Stanisława ur. 1.08.1950 r., TW „Jankowski” nr rej. WUSW Siedlce 7433/1984, akta zniszczone przez SB.

Janusz Maletka został zarejestrowany w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 12.12.1984 roku pod nr 7433 jako tajny współpracownik ps. „Jankowski”. Jednostką rejestrującą był pion IV SB RUSW w Mińsku Mazowieckim. 20.03.1985 został przerejestrowany do Wydziału IV WUSW w Siedlcach.

Z protokołu z kontroli dokumentacji TW z dnia 10.06.1985 r. sporządzonej przez mjr T. Bohatyrewicza St. Inspektora Wydz. Inspekcji ds. Służby Bezpieczeństwa WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW „Jankowski” nr 7433 pozyskany 19.11.1984 r.

Materiał obciążający stanowił wniosek o ukaranie do Kolegium do Spraw Wykroczeń za prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

We wniosku o zatwierdzenie pozyskania planowano wykorzystanie go do rozpoznania sytuacji w zakładzie pracy oraz działalności kleru w miejscu zamieszkania. (…)

Dotychczas był wykorzystywany tak jak przewidywano we wniosku o pozyskanie. Otrzymywał zadania konkretne dot. zagadnień z zakresu jego możliwości i realizował je. Przekazał 2 informacje na piśmie a jedną ustnie. Pisemne informacje były uzupełniane podczas spotkania. Spotkania odbywały się poza LK, w samochodzie prywatnym. (…)

(IPN Lu 0426/211 k. 185)

Akta TW ps. „Jankowski” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Jankowski” 10.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ze względu na nieprzydatność operacyjną”.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 4.