Gorzała Stefan TW Zegarek

Gorzała Stefan s. Franciszka ur. 17.09.1956 IPN Lu 00425/139 TW ps. „Zegarek” nr rej. 49375 kontrwywiad wojskowy Pieńki Pruszyńskie

Mieszkaniec wsi Pieńki Pruszyńskie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności introligator. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 04.12.1980 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zegarek”. 15.10.1981 roku zakończono współpracę w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 2 i 1.