Kamiński Stanisław LK „Zajazd”

Kamiński Stanisław s. Karola ur. 02.01.1943 r. IPN Lu 554/10 i IPN Lu 555/11 dysponent LK krypt. „Zajazd” nr rej. 3834 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie niepełne wyższe o specjalności technik budowlany. Zatrudniony na stanowisku kierownika budowy w Siedleckim Kombinacie Budowlanym „Podlasie” a następnie w „BUDOPOLU”. Właściciel mieszkania M-2 przy ulicy Solskiego w Siedlcach. 15.06.1978 roku podpisał umowę z KW MO w Siedlcach o użyczeniu swojego mieszkania, jako lokalu kontaktowego kryptonim „Zajazd” na potrzeby siedleckiej służby bezpieczeństwa w zamian za wynagrodzenie w wysokości 1200 zł kwartalnie. Lokal miał być im udostępniany codziennie za wyjątkiem niedziel w godzinach od 8 do 15. Werbunku dokonał insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach ppor. Jerzy Sadowski. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy współpracy ze służbą bezpieczeństwa. Lokal ten nadzorowali oficerowie siedleckiej SB ppor. Jerzy Sadowski, por. Ryszard Lesiuk, mł. chor. Wiesław Krasuski i ppor. Jerzy Zawistowski. Odbywano w tym lokalu spotkania między innymi z TW „Kazimierz” nr rej. 2381, TW „Zbyszek” nr rej. 2702 (Pogonowski Stanisław), TW „Piątek” (Wysokiński Stanisław). Współpracę zakończono 20.02.1985 roku z powodu zawarcia związku małżeńskiego i zamieszkanie w tym lokalu jego niepracującej żony na stałe, co mogło grozić dekonspiracją lokalu kontaktowego.

W archiwach IPN znajduje się 79 dokumentów dotyczących jego osoby w tym liczne pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa za wynajem na ich potrzeby swojego mieszkania. Z jego akt klauzula Tajności została zdjęta dopiero 16.07.2016 roku a akta zostały odtajnione.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 3834/1984

  • IPN Lu 554/10/D Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim „Zajazd”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/Wydział V WUSW w Siedlcach w latach 1978-1985. Materiały dotyczące: Stanisław Kamiński, imię ojca: Karol, ur. 02-01-1943 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/10/J Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim „Zajazd”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/Wydział V WUSW w Siedlcach w latach 1978-1985. Materiały dotyczące: Stanisław Kamiński, imię ojca: Karol, ur. 02-01-1943 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/11 Teczka personalna dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim „Zajazd”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach/Wydział V WUSW w Siedlcach w latach 1978-1985. Materiały dotyczące: Stanisław Kamiński, imię ojca: Karol, ur. 02-01-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Kamińskiego Stanisława, dysponenta lokalu kontaktowego kryptonim „Zajazd” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/11 i IPN BU Z/001803/12

Komentarze


Zostaw komentarz