Pniewski Teofil TW XY

Pniewski Teofil s. Michała ur. 27.10.1960 IPN Lu 00415/36 i IPN Lu 00425/36 TW ps. „XY” nr rej. 45799 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności hydraulik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany 11.01.1981 roku na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Kołobrzegu. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „XY”. Współpracę zakończono 03.04.1982 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN zachowało się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz