Chojnacki Ryszard TW ps. „Magnes” i KO ps. „Izabela”

Ryszard Chojnacki s. Leona ur. 22.01.1929 r. IPN Lu 00414/130 TW ps. „Magnes” i KO ps. „Izabella” Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Repatriant z Francji. Inżynier elektryk. Oficer LW do rezerwy odszedł w stopniu kapitana

Z pisma Komendy Wojewódzkiej MO w Siedlcach do Naczelnika Wydziału VII Departamentu III „A” MSW w Warszawie.

Do współpracy został pozyskany przez organa informacji WP 20.05.1950 r. i był wykorzystywany do 21.05.1953 r. po zwolnieniu z WP w ramach redukcji sił zbrojnych od dnia 24.04.1963 r. do 1971 r. był wykorzystywany operacyjnie przez Referat SB KP MO w Mińsku Mazowieckim w charakterze kontaktu operacyjnego celem zabezpieczenia Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego W Mińsku Mazowieckim. Ponieważ w ostatnim okresie współpracy nic istotnego nie wnosił oraz aktywnie włączył się w działalności partyjnej z dalszego wykorzystywania zrezygnowano.

Pismo podpisał major Zbigniew Płatek 28.03.1980 r.

Jest na jego temat kilkadziesiąt mikrofilmów, dokumentów zawierających między innymi jego raporty i donosy pisane i składane podczas spotkań z funkcjonariuszami SB, jako TW „Magnes” a później, jako KO „Izabella”. Jak pisano w jego charakterystykach „wykazuje wielki patriotyzm i internacjonalizm, jest szczerze oddany PRL i władzy ludowej”.

Prowadził go por. R. Bobala.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Mińsk Mazowiecki 3225/1966; Zarząd IV Szef. WSW Warszawa 20406/1950

  • IPN Lu 00419/207 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Magnes" / kontaktu operacyjnego pseudonim "Izabella" prowadzona przez Referat SB KPMO w Mińsku Mazowieckim w latach 1963-1971, dotycząca: Ryszard Chojnacki, imię ojca: Leon, ur. 22-01-1929 / 23-02-1929 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/207 t. 2 Materiały dotyczące tajnego współpracownika pseudonim "Magnes" / kontaktu operacyjnego pseudonim "Izabella" zgromadzone przez Wydział II KWMO w Warszawie w latach 1967-1970, dotyczące: Ryszard Chojnacki, imię ojca: Leon, ur. 22-01-1929 / 23-02-1929 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/207 t. 3 Teczka personalna/pracy rezydenta/tajnego informatora pseudonim "Magnes" prowadzona przez Wydział I Oddziału IV Szefostwa WSW w Warszawie w latach 1950-1953, dotycząca: Ryszard Chojnacki, imię ojca: Leon, ur. 22-01-1929 / 23-02-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz