Babik Krzysztof TW Wilga

Babik Krzysztof s. Zdzisława ur. 08.08.1962 IPN Lu 00415/249 i IPN Lu 00425/220 TW ps. „Wilga” kontrwywiad wojskowy Garwolin.

Mieszkaniec Garwolina. Wykształceni średnie techniczne o specjalności technik budownictwa drogowego. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został pozyskany podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Warszawie na zasadzie dobrowolności 09.12.1983 roku. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy i przyjął pseudonim konspiracyjny „Wilga”. Współpracę zakończono 08.05.1985 r. w związku z przejściem do rezerwy ze względu na stan zdrowia.

W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 9 i 9.