Baran Józef inf. Piotrowski

Baran Józef s. Jana ur. 10.03.1922 r. IPN Lu 00419/221 inf. ps. „Piotrowski” Garwolin

Właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Ozimkówka. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Do współpracy zwerbował go 27.01.1956 r. referent Sekcji VI Wydz. IV PU ds. BP w Garwolinie por. Eugeniusz Koprowski. W jego charakterystyce wystawionej 28.01.1956 r. przez E. Koprowskiego możemy przeczytać, że: (zachowano oryginalną pisownię)

Informator ps. „Piotrowski” ur. 10.03.1922 r. Pochodzenie chłopskie, wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej, kawaler, posiada gospodarstwo własne o powierzchni 10-h. Do współpracy zwerbowany dnia 27.01.1956 r. na zasadach lojalności do zabezpieczenia Komitetu Założycielskiego Spółdzielni produkcyjnej organizującej się we wsi Ozimkówka pow. Garwolin. W/w na współpracę chętnie wyraził zgodę, lecz w trakcie pracy z nim do współpracy jest niechętny, często zrywa spotkania jak też nie wykonuje zlecanych mu zadań. Najważniejszym faktem jest to, że nie jest on szczerym, co częściowo zostało stwierdzone na podstawie doniesień inf. ps. „Jacek” będącego na kontakcie PU ds. BP w Garwolinie, a podczas spotkań w sposób bardzo ograniczony stara się odpowiadać tylko na pytania. Podczas spotkań w przeprowadzanych rozmowach starano się przekonać w/w o słuszności udzielania nam pomocy, lecz nie odniosło to żadnego skutku, a z jego zachowania się wynika, że dalsza współpraca z nim jest bezcelowa. Od czasu zwerbowania do chwili obecnej odbyto z nim cztery spotkania, podczas których otrzymano dwa doniesienia nieprzedstawiające żadnej wartości operacyjnej.

3 VII 1956 r. został wystawiony wniosek o wyłączeniu TW „Piotrowski” z czynnej sieci informatorów UB.

W archiwach IPN zachowały się 23 dokumenty dotyczące jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/221 Baran Józef TW ps. Piotrowski - zobowiązanie do współpracy z UB (3,8 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUds.BP Warszawa 3001/1956

 

  • IPN Lu 00419/221 Teczka personalna informatora pseudonim "Piotrowski" prowadzona przez Wydział IV WUdsBP w Warszawie w 1956 r. Materiały dotyczące: Józef Baran, imię ojca: Jan, ur. 10-03-1922 r. (Dokumentacja aktowa)

Przejdź do następnej notki

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 2?