Gut Piotr TW Kwiatek

Gut Piotr s. Władysława ur. 19.10.1930 IPN Lu 00415/261 i IPN Lu 00425/278 TW ps. „Kwiatek” nr rej. 12947 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w LOK Siedlce w charakterze instruktora samochodowego do szkolenia kierowców dla potrzeb wojska. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym zwerbował go 17.06.1965 roku mjr. Jan Jasiński oficer kontrwywiadu wojskowego Oddziału WSW w Lublinie na zasadzie dobrowolności. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kwiatek”. W okresie współpracy proponowano mu nagrodę pieniężną, lecz odmówił jej przyjęcia uzasadniając to tym, że udzielanie pomocy organom uważa za swój obywatelski obowiązek. W jego charakterystyce pracy wystawionej 11.10.1967 r. możemy przeczytać: (zachowano oryginalną pisownię)

Tajne

Charakterystyka

na tw. „Kwiatek” Nr. teczki 12947

Tw „Kwiatek do współpracy z KW pozyskany został w czerwcu 1965r. w celu rozpoznania sytuacji operacyjnej w otoczeniu cywilnym z (słowo nieczytelne) Siedlce oraz ob rozpracowania figuranta materiałów wstępnych ob. „W”. Przez okres współpracy dostarczył kilka informacji charakteru KW. Ponadto wykazała się przeciętnym tj. współpracownikiem. Od czasu przejęcia go na kontakt tj. od listopada ubr. Systematycznie odciągał się od współpracy, naruszał dyscyplinę, tłumacząc się przeciążeniem z wykonywaniem obowiązków służbowych, częstymi wyjazdami służbowymi w teren, oraz studiami zaocznymi (na 4-tym roku WSJ). Z to przyczyn przez okres kilku miesięcy (słowo nieczytelne) był we współpracy. Z tego względu, że z mego punktu widzenia brak jest perspektyw do dalszego wykorzystywania go w sieci zamierzam przerwać z nim współprace. Ponieważ odbyłem z nim zaledwie kilka spotkań nie jestem w stanie wyczerpująco scharakteryzować go. Dlatego też, poza faktami, które podałem wyżej aktualną pozostaje charakterystyka sporządzona przez mjr. Jasińskiego w dniu 20.04.1966r.

Str. Pom. Szefa Wydz. I Oddz. WSW w Lublinie

mjr. M. Kozakiewicz

Dnia 11.08.1967 r.

Współpraca została zakończona 02.09.1967 roku. Na tę okoliczność TW „Kwiatek” napisał własnoręcznie zobowiązanie, że fakt współpracy z kontrwywiadem wojskowym zachowa w tajemnicy.

W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego współpracy z organami WSW.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 2?