Semeniuk Krzysztof TW „Sem”

Krzysztof Semeniuk s. Edmunda ur. 02.08.1952 r., IPN Lu 555/80, IPN Lu 554/147 i IPN Lu Z493/70, TW ps. „Sem” nr rej. Podlasko-Mazurska Bryg. WOP Białystok 2048/1989 i Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1629, Łuków.

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności murarz-tynkarz. Zatrudniony na stanowisku kierownika pociągu w PKP RS w Łukowie. Do współpracy z organami zwiadu WOP pozyskał go 25.08.1984 r. ppor. Marian Borkowski st. kontroler GPK WOP w Terespolu. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sem”.

Charakteryzując TW ps. „Sem” 09.11.1987 r. ppor. Gryta Mirosław st. kontroler GPK Terespol między innymi napisał:

CHARAKTERYSTYKA TW

Tajny współpracownik ps. „SEM” został pozyskany do tajnej współpracy w dniu 25.08.1984 roku na zasadzie dobrowolności.

Celem pozyskania było zabezpieczenie nienaruszalności granicy państwa przed jej nielegalnym przekroczeniem przez dezerterów Armii Radzieckiej i inne osoby.

  • – ujawnianie osób zatrudnionych w RS Łuków podejrzanych o działalność antysocjalistyczną.
  • – ustalanie osób ze środowiska konduktorów RS Łuków zajmujących się zorganizowaną działalnością pasersko-handlową.

Tajny współpracownik współpracował kolejno z trzema pracownikami operacyjnymi. Za okres współpracy charakteryzowany pozytywnie. Przekazując ciekawe informacje z punktu widzenia operacyjnego. Na podstawie jego informacji ujęto na gorącym uprawianiu handlu w pociągach międzynarodowych 4 pracowników PKP z RS Łuków.

Współpraca z TW ps. „SEM” została zakończona 26.11.1989 roku po rocznym zawieszeniu współpracy ze względu, że nie jeździł już na pociągach międzynarodowych do sierpnia 1989 r. a ostatecznym powodem jego wyeliminowania z czynnej sieci agenturalnej był to, że w kwietniu 1989 r. zwolnił się z PKP i podjął pracę w prywatnym zakładzie blacharskim w Łukowie i przestał być przydatny, jako informator dla Granicznego Punktu Kontroli w Terespolu w prowadzanych przez niego sprawach operacyjnych. Materiały dotyczące jego osoby zostały przekazane do WZO WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy był 10 razy wynagradzany pieniężnie za przekazywane informacje na łączną kwotę 18.500 zł.

W archiwach IPN znajduje się 50 stron dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 01.04.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: Podlasko-Mazurska Bryg. WOP Białystok 2048/1989, Nadbużańska Bryg. WOP Chełm 1629/1984

  • IPN Lu 554/147/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sem" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP/Graniczną Placówkę Kontrolną w Terespolu, dotycząca: Krzysztof Semeniuk, imię ojca: Edmund, ur. 02-08-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/147/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Sem" prowadzona w latach 1984-1988 przez Wydział II Nadbużańskiej Brygady WOP/Graniczną Placówkę Kontrolną w Terespolu, dotycząca: Krzysztof Semeniuk, imię ojca: Edmund, ur. 02-08-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/80 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Sem”, prowadzona przez Graniczną Placówkę Kontrolną WOP w Terespolu w latach 1984-1988. Materiały dotyczące: Krzysztof Semeniuk, imię ojca: Edmund, ur. 02-08-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu Z493/70 Karty EO-4-A/77, EO-131-B, EO-132/II, EO-134, EO-134-A dotyczące: Krzysztof Semeniuk, imię ojca: Edmund, ur. 02-08-1952 r. (Karta ewidencyjna)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Krzysztofa Semeniuka, tajnego współpracownika pseudonim „Sem” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/001928/10 i IPN BU Z/001852/11.

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 1.