Baran Wacław inf. Głos

Baran Wacław s. Piotra ur. 01.02.1920 r. IPN Lu 00419/339 inf. ps. „Głos” nr rej. 1803 Siodło gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Siodło gm. Siennica pow. Mińsk Mazowiecki. Właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 6 ha. Do współpracy z UB zwerbował jego 3 X 1955 r. ppor. Józef Piotrowski st. ref. urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Głos”. W jego charakterystyce wystawionej 25.07.1957 r. przez chor. Józefa Zawadzkiego oficera operacyjnego PK MO ds. BP możemy przeczytać: (pisownia oryginalna)

Informator od chwili urodzenia zam. w Siodle, do 1939, okres okupacji, do chwili obecnej pracuje na gosp. Rolnej o pow. 8 ha żonaty 1 dziecko. W czasie okupacji należy do org AK, jako szer. Bierze udział w przyjmowaniu zrzutów, oraz jako łącznik pod do-dztwem por. rezerwy Zalewskiego Romana posiada krótką broń. W terroryzowaniu czł. org. Lewicowych udziału nie bierze. Z chwilą wyzwolenia ochotniczo wstępuje w szeregi W.P. gdzie bierze udział w walce z okupantem. Powracając z W.P. dobrowolnie zdaje broń krótką, którą miał zachowaną z okresu okupacji z chwilą organizowania się ZSL – wstępuje w szeregi gdzie jako czł. należy do chwili obecnej. Z uwagi na skupisko byłych czł. Org. AK, do których miał dotarcie celem rozprac. Przez PUB w Mińsku Maz. W 1955 r. zostaje zwerbowany, gdzie współpracował do obecnej chwili, będąc kolejno na łączności u czterech prac. Służby ds. BP a to u: Piotrowskiego, Langa, Paciorkowskiego i Zawadzkiego. W okresie współpracy otrzymywał zadania odnośnie b. czł. Org. AK tj. Zalewskiego R, D-cy plut. Ppor. Szczęsnego W. i innych. Oceniając podane materiały przez inf. „Głos” są b. małej wartości oper. (wyjaśniające) dane z okresu okupacji. Jeżeli chodzi o samą pracę inf. ta starał się wykonywać zadania, ale miał trudności w wykonywaniu ich ze względu na brak czasu z uwagi na gosp. Rolną oraz to, że bardzo był uległy żonie, która interesował się gdzie i po co wychodzi żądając wyjaśnień, co powodowało, że ostatnio inf. zrywał spotkania i nie był uchwytny w nawiązaniu łączności. Mimo powyższego dekonspiracji w toku współpracy ze strony inf. nie stwierdzono. W obecnym etapie ze względu na sytuację polit. i specyfikę Służby Bezp. pewną ilość spraw zlikwidowano i ostatnią z nich planuje się złożyć w archiwum dotycz. Szczęsnego, po której to częściowo podawał inf. „Głos” w związku z czym inf. pozostaje bez sprawy, a z przeprowadzonej rozmowy z inf. na kontrolnym spotkaniu w obecności Z-cy Kom. PMO ds. BP z dnia 24 VII 1957 r. wynika, że obecnie inf. nie ma możliwości dotarcia do środowisk lub poszczególnych osób będących w naszym zainteresowaniu. W związku z powyższym postanowiono zaniechać dalszego oper. wykorzystywania inf. „Głos” i wyeliminowanie z czynnej sieci tut. jedn. oper. o czym przeprowadzono rozmowę z inf. „Głos”.

Współpracę ostatecznie zakończono 26 VII 1957 r.

W archiwach IPN znajdują się 33 dokumenty dotyczące.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/339 Baran Wacław inf. ps. Głos - zobowiązanie do współpracy z UB (4,4 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUds.BP Mińsk Mazowiecki 1803/1955

 

  • IPN Lu 00419/339 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wiesław" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Bogusław Sikorski, imię ojca: Marian, ur. 14-07-1943 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz