Białecki Jan inf. Dudkiewicz

Białecki Jan s. Stanisława ur. 08.05.1929 r. IPN Lu 00419/295 inf. ps. „Dudkiewicz” Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Do współpracy z PUBP w Garwolinie został zwerbowany 19.05.1947 r. Na tę okoliczność własnoręcznie napisał zobowiązanie następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię)

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany Białecki Jan zobowiązuję się dobrowolnie przystąpić do współpracy z organami Bezpieczeństwa Publicznego. Będę informował w/w organa o ludziach, którzy zajmują się agitacją i propagandą antypaństwową, jak również o ludziach tych, którzy dotychczas jeszcze tkwią w podziemiu, lub organizują nielegalne podziemne organizacje i przez swoją zbrojną, wrogą działalność, starają się obalić obecny ustrój w Polsce.

Wszystkie moje meldunki będę podpisywał pseudonimem „Dudkiewicz”.

Przyżekam uroczyście, że tajemnicę powierzona mi nigdy przed nikim i w żadnym wypadku nie zdradzę, a w razie zdrady będę pociągnięty do odpowiedzialności karnej za tą zdradę jak również wystąpienie antypaństwowe w dniu 1 maja – 47 r o czym jestem z góry uprzedzony.

Garwolin 19 V 47 r.

Białecki Jan

W archiwach IPN znajduje się 5 stron dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/295 Białecki Jan inf. ps. Dudkiewicz - zobowiązanie do współpracy z UB (0,2 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

  • IPN Lu 300/1290 Akta personalne członka ORMO: Jan Białecki, imię ojca: Stanisław, ur. 08-05-1929 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy dodać 7 i 9.