Borysiak Jadwiga Bronisława KO Jadzia

Borysiak Jadwiga Bronisława c. Jana ur. 13.04.1937 IPN Lu 00419/1010 KO ps. „Jadzia” nr rej. 1156 Seroczyn gm. Sterdyń pow. Sokołów Podlaski

Mieszkanka Seroczyna gm. Sterdyń w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie niepełne średnie. Członek ZSL. Zatrudniona w Powiatowej Radzie Narodowej w gminie Sterdyń na stanowisku urzędnika w Urzędzie Stanu Cywilnego i Biurze Meldunkowym. Do współpracy z SB w charakterze kontaktu operacyjnego z racji jej miejsca pracy zwerbował ją 1.03.1971 roku insp. oper. SB KP MO w Sokołowie Podlaskim por. Henryk Witan Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o osobach zamieszkałych w miejscu jej zamieszkania posiadających rodziny zagranicą bądź utrzymujących kontakty z cudzoziemcami z kk. Informowała też o księżach i siostrach zakonnych z gminy Sterdyń. W okresie współpracy przekazała takich informacji kilkadziesiąt. 5.12.1983 roku został wystawiony wniosek o wycofanie jej osoby z czynnej sieci agenturalnej Wydz. II SB KW MO w Siedlcach z powodu utracenia możliwości zdobywania informacji będących w zainteresowaniu tego wydziału. Jej akta zostały złożone w kategorii B-5 w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy była prowadzona przez wielu funkcjonariuszy SB między innymi przez Z. Piwońskiego, L. Sochackiego, E. Nowickiego i H. Witana.

W archiwach IPN znajduje się 76 dokumentów dotyczących jej osoby.

 

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 1156/1975, KPMO Sokołów Podlaski 6086/1971

 

  • IPN Lu 00419/1010 Teczka personalna kontaktu operacyjnego pseudonim "Jadzia" prowadzona w latach 1971-1983 przez Referat SB KPMO w Sokołowie Podlaskim / Wydział II KWMO/WUSW w Siedlcach, dotycząca: Jadwiga Bronisława Borysiak, imię ojca: Jan, ur. 13-04-1937 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 5?