Chodowiec Janusz TW „Karol I”

Janusz Chodowiec s. Jana ur. 1.12.1951 r., sygn. akt: IPN Lu IPN Lu 00419/1644 i IPN Lu 00414/729, TW „Karol I” nr rej. KWMO Siedlce 6531/1982, Sokołów Podlaski.

Kierowca w Bazie Transportu Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. 9.12.1982 r. dobrowolnie wyraził zgodę na współpracę z SB. Planowano wykorzystywać jego do:

 • – przekazywanie informacji do sprawy obiektowej kryptonim „Chłodnia” nr ew. 5900,
 • – przekazywanie informacji do sprawy operacyjnego rozpoznania krypt. „Star” nr ew. 68802,
 • – rozpoznawanie wśród załogi Bazy Transportu i Zakładów Mięsnych wszelkich wrogich i szkodliwych inicjatyw byłych działaczy NSZZ „Solidarność” wymierzonych przeciwko porządkowi prawnemu PRL,
 • – informowanie o próbach docierania do Zakładu elementów antysocjalistycznych i przedstawicieli wrogich ugrupowań, próbach prowadzenia przez nich wrogiej działalności.
 • – ujawnianie wszelkich przejawów marnotrawstwa i niegospodarności,
 • – informowanie o nie zachowaniu tajemnicy służbowej,
 • – informowanie o komentarzach załogi na temat wyborów do Rad Narodowych oraz obecnej sytuacji społeczno-politycznej.

Za informacje, przedstawiające określoną wartość wynagradzać TW w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Podpisał:
Inspektor SB RUSW w Sokołowie Podlaskim mł. chor. Z. Pogorzelski.

Z raportu z 19.10.1989 wynika, że z TW odbyto 45 spotkań, podczas spotkań przekazywał mało istotne informacje. TW nie był wynagradzany. Podczas spotkania w dniu 15.08.1989 TW oświadczył, że w związku z obecną sytuacją nie widzi dalszej możliwości współpracy z SB. 15.11.1989 złożono wniosek o złożenie jego akt w archiwum w WZO WUSW Siedlce. Wniosek podpisał st. chor. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim Z. Pogorzelski.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6531/1982

 • IPN Lu 00414/720/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Karol I", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach / Terenowa Grupę Operacyjną Wydziału IV/ Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1982-1989, dotycząca: Janusz Stanisław Chodowiec, imię ojca: Jan, ur. 01-12-1951 r. (Mikrofilm diazo)
 • IPN Lu 00414/720/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Karol I", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach / Terenowa Grupę Operacyjną Wydziału IV/ Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1982-1989, dotycząca: Janusz Stanisław Chodowiec, imię ojca: Jan, ur. 01-12-1951 r. (Mikrofilm jacket)
 • IPN Lu 00419/1644 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Karol I", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach / Terenowa Grupę Operacyjną Wydziału IV/ Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1982-1989, dotycząca: Janusz Stanisław Chodowiec, imię ojca: Jan, ur. 01-12-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
 • IPN Lu 00419/1644 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Karol I", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach / Terenowa Grupę Operacyjną Wydziału IV/ Referat VI SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1983-1989, dotycząca: Janusz Stanisław Chodowiec, imię ojca: Jan, ur. 01-12-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 2.