Chełchowski Andrzej TW „15”

Andrzej Chełchowski s. Augustyna ur. 15.08.1952 r. IPN Lu 555/60 i IPN Lu 554/59 TW ps. „15” nr rej. 8627 Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności mechanik-kierowca. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju 18.05.1987 r. st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach por. Stanisław Szyndler. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „15”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji operacyjnych do Sprawy Obiektowej krypt. „Germania”., a konkretnie informacje na temat osób prowadzących na terenie RFN pensjonaty i hotele, w których zatrzymują się Polacy. Jako informator SB był oceniony bardzo wysoko, jako osoba obiektywna, prawdomówna i rzeczowa. Współpracę rozwiązano 1990 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr. 043/90 z dnia 10.05.1990 r. a jego akta zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WZO WUSW w Siedlcach w kategorii akt B-5z jako nieprzydatnego do dalszego wykorzystania.

W archiwach IPN znajduje się 55 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8627/1987

  • IPN Lu 554/59/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „15”, prowadzona przez Wydział WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Chełchowski, imię ojca: Augustyn, ur. 15-08-1952 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/59/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „15”, prowadzona przez Wydział WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Chełchowski, imię ojca: Augustyn, ur. 15-08-1952 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/60 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „15”, prowadzona przez Wydział WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Andrzej Chełchowski, imię ojca: Augustyn, ur. 15-08-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/60 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „15”, prowadzona przez Wydział WUSW w Siedlcach w latach 1987-1989. Materiały dotyczące: Andrzej Chełchowski, imię ojca: Augustyn, ur. 15-08-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Andrzeja Chełchowskiego, tajnego współpracownika pseudonim „15” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/62 i IPN BU Z/001803/63.

Komentarze


Zostaw komentarz