Grochal Dariusz TW „Konrad”

Dariusz Grochal s Jana ur. 25.01.1955 r. IPN Lu 555/56 TW ps. „Konrad” nr rej. 9322 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik instalacji sanitarnych. Zatrudniony, jako pracownik cywilny w Jednostce Wojskowej w Siedlcach na stanowisku Kierownika Działu Budowlanego. Tamże przewodniczący ZSMP pracowników cywilnych. Do współpracy zwerbował go 29.04.1989 roku por. Jarosław Nalazek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Zwerbowany został na podstawie materiałów obciążających (zatrzymanie prawa jazdy). Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy z kontrwywiadem wojskowym przyjmując pseudonim konspiracyjny „Konrad”, w zamian za niekierowanie wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń i zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Pozyskanie ww. podyktowane było koniecznością realizacji zadań operacyjnych wynikających z prowadzonej przez tutejszy Wydział II sprawy obiektowej kryptonim „Zapora” na kierunku kontrwywiadowczego zabezpieczenia i ochrony jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa siedleckiego. Współpracę z nim zakończono 31.07.1990 roku a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach. W okresie współpracy z TW ps. „Konrad” odbyto 6 spotkań.

W archiwach IPN znajduje się 138 kart dokumentów. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 9322/1989

  • IPN Lu 554/55/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Konrad”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Grochal, imię ojca: Jan, ur. 21-01-1955 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/55/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Konrad”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Grochal, imię ojca: Jan, ur. 21-01-1955 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/56 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Konrad”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Grochal, imię ojca: Jan, ur. 21-01-1955 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/56 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Konrad”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1989-1990. Materiały dotyczące: Dariusz Grochal, imię ojca: Jan, ur. 21-01-1955 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Dariusza Grochal, tajnego współpracownika pseudonim „Konrad” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/56 i IPN BU Z/001803/59.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Dariusz Grochal

  • Inwentarz IPN
  • TW Konrad
  • Grochal Siedlce
  • Zbiór Zastrzeżony IPN
  • tajny współpracownik

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 9.