Grajko Władysław informator „Pamiętam”

Grajko Władysław s. Bolesława ur. 26.01.1928 r. IPN Lu 00419/555 informator „Pamiętam” Stojadła k. Mińska Mazowieckiego

Mieszkaniec miejscowości Stojadła k. Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie 7 klas szkoły powszechnej. Z zawodu rolnik. W 1953 roku ukończył w Suwałkach Szkołę Sanitarno-Weterynaryjną. Własnoręcznie napisał 17.04.1952 r. zobowiązanie o współpracy z organami informacji Ministerstwa Obrony Narodowej podczas odbywania służby wojskowej w JW w Suwałkach przyjmując pseudonim konspiracyjny „Pamiętam”.

Charakterystyka informatora ps. „Pamiętam” wystawiona 30.VI.1955 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach informuje między innymi o tym że: (zachowano oryginalną pisownię)

Według charakterystyki oficera informacji wynika, że informator był dobrym współpracownikiem i na spotkania przychodził punktualnie. Od 25.VII.1953 r. informator pozostaje na łączności por. Nagla S. z Powiat. Urzędu w Suwałkach. W tym okresie dał materiały dotyczące b. członków AK i głoszonej przez nich wrogiej propagandy w Szkole Sanitarno Weterynaryjnej w Suwałkach. W grudniu 1953 r. informator po ukończeniu szkoły wyjechał z naszego terenu. Przez półtora roku nie ustalono obecnego miejsca zamieszkania informatora. Obecnie informator zamieszkuje w Mińsku-Mazowieckim.

W raporcie skierowanym do komendanta P.U. ds. B.P. w Mińsku Mazowieckim 27.04.1956 r. czytamy między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Po odbyciu 4 spotkań w tym jedno kontrolne z Z-cą Kier. P.U. ds. B.P. z inf. ps. „Pamiętam” stwierdziłem że w/w mimo że do współpracy z naszym aparatem jest chętnie ustosunkowany nie posiada jakichkolwiek możliwości a to z powodu że: mieszka w Stojadłach a pracuje w Mińsku w Powiatowej Lecznicy Zwierząt w charakterze technika weterynarii, nie zna prawie mieszkańców Mińska, będąc na tut. od niedawna. Ponadto w/w ma być przeniesiony od 1 maja do Pruszkowa dokąd będzie codziennie dojeżdżać z Mińska. W/w w pracy aparatu w rozmowie orientuje się nieźle, lecz doświadczenia świadczą o tym że nie orientuje się w kompleksie zagadnień. Biorąc pod uwagę że w/w nie ma do nikogo dotarcia oraz do żadnej sprawy nie można jego wprowadzić stawiam wniosek o złożenie jego teczki personalnej do Archiwum Sieci Wydz. X WUd/sBP W-wa. Podpisał Ref. P.U. d/s. B.P. (nazwisko nieczytelne)

Ostatecznie jego teczka personalna została odesłana 09.07.1956 r. do Wydz. X PUBP w Białymstoku z ewentualnością wykorzystania jego osoby jako informatora w przyszłości.

W archiwach IPN znajdują się 22 karty dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/555 Grajko Władysław informator ps. „Pamiętam” - zobowiązanie do współpracy z UB (0,5 MB)

 

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUds.BP Mińsk Mazowiecki 9232/66/1956, GZI WP 42485/1952

 

  • IPN Lu 00419/555 Teczka personalna informatora pseudonim "Pamiętam" prowadzona w latach 1952-1956 przez Informację Wojskową /PUBP/PUds.BP w Suwałkach/PUds.BP w Mińsku Mazowieckim dot. Grajko Władysław, imię ojca: Bolesław, data urodzenia: 26-01-1928 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz