Jagoda Zdzisław TW „B”

Zdzisław Jagoda s. Józefa ur. 13.09.1953 r., sygn. akt: IPN Lu 555/49, TW „B” nr rej. WUSW Siedlce 7556/1985, Garwolin.

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynier mechanik. Zatrudniony na stanowisku konstruktora w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został zwerbowany 30.09.1985 r. Pozyskania dokonał kpt. Tadeusz Wielogórski st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „B”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji na temat obywateli PRL przebywających czasowo i na stałe w USA, kontroli operacyjnej cudzoziemców przebywających w IPJ w Świerku. W charakterystyce pracy TW ps. „B” którą 16.05.1988 r. wystawił st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach kpt. R. Macioszczyk możemy między innymi przeczytać:

CHARAKTERYSTYKA

tajnego współpracownika ps. „B” nr ew. 7556

Aktualnie pracuje w Zakładzie Doświadczalnym Aparatury Jądrowej w dziale konstrukcyjnym, który wchodzi w skład JPJ w Świerku (...) TW ps. „B” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany 30.09.1985 r. na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do realizacji zadań w sprawie obiektowej krypt. „ARIZONA”. TW ps. „B” jest źródłem sprawdzonym. Zlecone zdania wykonuje chętnie, wykazując własna inicjatywę. Stara się przekazywanych informacji nie zabarwiać subiektywna oceną danego faktu lub zjawiska. W trakcie dotychczasowej współpracy rozpoznano jego osobowość, którą można ocenić następująco: - jest szczery i prawdomówny – dysponuje dobrą pamięcią – jest spostrzegawczy – w rozmowie wzbudza zaufanie, jest taktowny i kulturalny, - potrafi nawiązywać kontakty z innymi ludźmi – opanowany, w trudnych sytuacjach potrafi opanować swoje zdenerwowanie – zdecydowany w obronie swoich racji oraz stanowiska, w określonych warunkach potrafi dostosować się do panujących w środowisku tendencji – logicznie formułuje swoje wypowiedzi, oparte są one na głębszych przemyśleniach – nie nadużywa alkoholu, nie pali tytoniu – w trakcie ostatniego pobytu w USA musiał skrócić pobyt z uwagi na chorobę żołądka. TW ps. „B” w swoim środowisku ma opinię pozytywną, q życiu codziennym uważany jest za człowieka sumiennego, zdyscyplinowanego nie naruszającego obowiązujących norm prawno-moralnych. Jest szanowanym pracownikiem w Instytucie, koleżeński, potrafi doskonale aklimatyzować się w nowym środowisku. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa oraz przemian gospodarczo-politycznych ustosunkowany jest pozytywnie. Jest niewierzący, uznaje jednak zasady współdziałania kościoła w przygotowaniu człowieka do życia. Nie popiera mieszania się kleru do życia politycznego kraju. W dotychczasowej współpracy z TW „B” odbyto 17 spotkań, w trakcie których źródło przekazywało pisemnie i ustnie informacje. Złożył wyczerpujące informacje z pobytu w 1985 r. w USA /poprzedni wyjazd 1977 .r/ gdzie realizował zadania rozpoznawczo-ustaleniowe, konsultowane z Wydz. I Dep. II MSW /przed wyjazdem odbył spotkanie kontrolne tow. A. Nadolski/. Informacje z realizacji zadań rozpoznawczo-ustaleniowych były wykorzystywane przez Dep. I MSW w trakcie działań wobec figuranta krypt. „LURCH”. W czasie pobytu wymienionego w Polsce TW ps. „B” był wykorzystywany do realizacji zdań przez ten departament. TW ps. „B” przybywa punktualnie na spotkania, w trakcie których w trakcie których podkreśla swoje przywiązanie do zasad wzajemnego poszanowania czasu przeznaczonego na spotkania. Stanowisko to pozwala bardzo wysoko ocenić konkretność prowadzonego dialogu. W dotychczasowej współpracy TW nie był wynagradzany pieniężnie. Dwukrotnie natomiast wręczono mu talony na zakup paliwa jako formę wynagrodzenia. Umożliwiono mu również uzyskanie unikalnego lekarstwa w związku z jego dolegliwościami żołądkowymi. Dotychczasowa współpraca, duży zapał w realizacji zlecanych zadań, wiarygodność i prawdomówność oraz wyrażenie zgody na nawiązanie kontaktu ze służbami specjalnymi kk są następstwem dobrze się układającej współpracy. W/wymienione źródło z racji długoletniego zatrudnienia w Instytucie jądrowym jest w posiadaniu dość wiedzy na temat swojego miejsca pracy. Zna dobrze schemat organizacyjny IBJ oraz rozmieszczenie poszczególnych zakładów, które wchodzą w skład Instytutu. Aktualnie TW ps. „B” pozostaje na kontakcie st. insp. Wydziału WUSW w Siedlcach kpt. R. Macioszczyka. (zachowano oryginalną pisownię).

Łącznie w czasie współpracy odbyto z TW ps. „B” 20 spotkań. Współpraca z TW ps. „B” została zakończona 23.07.1990 r. a jego akta 31.07.1990 r. zostały złożone w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 237 stron dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 r.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 555/49 t. 1 Zdzisław Jagoda tajny współpracownik SB ps. „B” - Wybrane dokumenty z teczki personalnej tajnego współpracownika - uzasadnienie pozyskania do współpracy, rezultat pozyskania, zobowiązanie, wniosek o zezwolenie na realizację zadań rozpznawczo-ustaleniowych na terenie USA, charakterystyka. (1,6 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 7556/1985

  • IPN Lu 554/48/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „B”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Zdzisław Jagoda, imię ojca: Józef, ur. 13-09-1953 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/48/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „B”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Zdzisław Jagoda, imię ojca: Józef, ur. 13-09-1953 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/49 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „B”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Zdzisław Jagoda, imię ojca: Józef, ur. 13-09-1953 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/49 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „B”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1985-1990. Materiały dotyczące: Zdzisław Jagoda, imię ojca: Józef, ur. 13-09-1953 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Zdzisława Jagody, tajnego współpracownika pseudonim „B” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/51 i IPN BU Z/001803/52.

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 3.