Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
801 KWIATKOWSKI ADAM Józef1957 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
802 KWIEK WACŁAW Józef1946 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
803 KYRCZ ADAM Wit1964 47 OIRP Olsztyn radca prawny
804 LACH WŁODIMIERZ Władysław1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
805 LAKOTA JERZY Wilhelm1937 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
806 LAMKOWSKA JOANNA Stanisław1962 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
807 LASEK STANISŁAW Piotr1959 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
808 LASKOWSKI KRZYSZTOF Bronisław1954 47 OIRP Katowice radca prawny
809 LECH WACŁAW STANISŁAW Eustachy1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
810 LENARD WIESŁAW Paweł1956 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
811 LENDZIAN-STRUGAŁA KRYSTYNA Jerzy1948 47 OIRP Poznań radca prawny
812 LEŚNIEWSKI RYSZARD Tadeusz1954 24b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta wojewódzkiego policji
813 LEŚNIEWSKI JAN Stanisław1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
814 LEWANDOWSKI PIOTR Władysław1956 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
815 LEWANDOWSKI MACIEJ Benedykt1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
816 LEWANDOWSKI WALDEMAR Kazimierz1942 47 OIRP Wrocław radca prawny
817 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF Klemens1947 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
818 LEWANDOWSKI WALDEMAR Zenon1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
819 LEWCZUK BOGDAN Edward1955 47 OIRP Olsztyn radca prawny
820 LICHOŚ MARIAN Tadeusz1946 47 OIRP Koszalin radca prawny
821 LICZNERSKI BENEDYKT Witold1936 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek centralnej komisji
822 LIPERT MAREK Jan1957 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępca szefa BOR
823 LIPIEC FRANCISZEK Jan1957 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
824 LIPIŃSKA TERESA Kazimierz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
825 LIPNIOWIECKI MAREK Ryszard1951 30 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wicedyrektor departamentu
826 LIPSKI MAREK Jan1926 47 ORA Warszawa adwokat
827 LIPSKI TADEUSZ Józef1949 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
828 LIS MAREK Romuald1959 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
829 LISIAK RYSZARD Lucjan1946 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
830 LISIECKI MAREK Stanisław1950 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego członek komisji akredytacyjnej
831 LISIEWICZ ZENON Józef1966 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
832 LISOWSKI MAREK Jan1955 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
833 LISOWSKI ZENON Władysław1938 47 OIRP Katowice radca prawny
834 LISTOWSKI ZYGMUNT Antoni1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
835 LISZCZ LESZEK Jan1946 47 OIRP Lublin radca prawny
836 LODOWSKI EDWARD Jan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
837 LOREK ANDRZEJ Henryk1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
838 LUKS KRZYSZTOF Julian1946 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
839 LUŚTYK ANDRZEJ Józef1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
840 LUTRZYKOWSKI JAN Władysław1949 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
841 ŁABUŚ MAREK Adam1952 47 OIRP Opole radca prawny
842 ŁADA WŁADYSŁAW Jan1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
843 ŁADOSZ TADEUSZ Feliks1964 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
844 ŁAJDECKI CZESŁAW Aleksander1932 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
845 ŁASECKI BOGDAN Franciszek1947 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
846 ŁASKA DARIUSZ Bogusław1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
847 ŁĄCKI MILENIUSZ Mieczysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
848 ŁĄK JAN Stanisław1950 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
849 ŁĘCKI ZDZISŁAW Tadeusz1950 28 Instytut Pamięci Narodowej pracownik
850 ŁĘSZCZAK LUCYNA Władysław1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
851 ŁOBOCKI KAZIMIERZ Julian1949 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
852 ŁOCHOWICZ ALINA Bolesław1961 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
853 ŁOSIK JACEK Jerzy1961 24a Ministerstwo Infrastruktury dyrektor
854 ŁUBIŃSKI WIESŁAW Stanisław1959 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
855 ŁUCZAK ROMAN Henryk1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
856 ŁUCZKIEWICZ LESZEK Konrad1957 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
857 ŁUGOWSKI LECHOSŁAW Władysław1944 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
858 ŁUKASIEWICZ ROMAN Kazimierz1957 17 Wojewoda Lubelski radny
859 ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW Władysław1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
860 ŁUKASIK LUCJAN Jan1943 47 OIRP Warszawa radca prawny
861 ŁUKASIUK TADEUSZ Stanisław1950 47 OIRP Katowice radca prawny
862 ŁUKASZEWICZ MAREK Jerzy1954 47 ORA Katowice adwokat
863 ŁUKASZEWSKI ALFRED Kazimierz1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
864 ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ Jan1950 29 Ministerstwo Zdrowia dyrektor oddziału NFZ
865 MACHALICA MARIAN Wilhelm1948 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
866 MACHERZYŃSKI EDWARD Teofil1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
867 MACHOWSKI EDWARD Franciszek1948 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
868 MACIEJEWSKI WALDEMAR Wiesław1947 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
869 MACKIEWICZ ANDRZEJ Ludwik1948 24 a Straż Graniczna zastępca dyrektora
870 MAĆKOWIAK ZBIGNIEW Roman1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
871 MAĆKOWIAK JERZY Jan1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
872 MADEJ MAREK Mieczysław1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
873 MADEJCZYK ANDRZEJ Zbigniew1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
874 MAGDA CEZARY Tadeusz1960 24 b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
875 MAGNUSZEWSKI ARTUR Andrzej1957 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
876 MAJER WOJCIECH Jan1965 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
877 MAJEWSKI TADEUSZ Józef1947 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
878 MAJEWSKI WŁODZIMIERZ Henryk1956 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
879 MAJKA JERZY Władysław1948 3 Ministerstwo Zdrowia inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
880 MAJSTEREK WŁODZIMIERZ Franciszek1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
881 MAJSTROWICZ SŁAWOMIR Włodzimierz1964 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej
882 MAKAREWICZ JANINA Tadeusz1931 47 OIRP Poznań radca prawny
883 MAKIEŁA ADAM Mieczysław1947 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
884 MAKOWSKI MAREK Stanisław1949 22 NIK pracownik NIK
885 MAKOWSKI WIESŁAW Czesław1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
886 MAKUŁA JAROSŁAW Kazimierz1962 27 Narodowy Bank Polski szef ochrony
887 MALAK ZBIGNIEW Edmund1955 47 OIRP Toruń radca prawny
888 MALCZEWSKI EDMUND Stefan1951 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
889 MALEC JAN Michał1942 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
890 MALIK WACŁAW Adam1949 47 ORA Kraków radca prawny
891 MALINOWSKI TADEUSZ Jan1951 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
892 MALINOIWSKI PIOTR Jerzy1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
893 MALITKA BARBARA Adam1952 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
894 MALKA KRZYSZTOF Aleksander1956 47 OIRP Łódź radca prawny
895 MALUCHNIK KRZYSZTOF Czesław1964 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki służby granicznej
896 MAŁECKI FRANCISZEK Walenty1947 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
897 MAŁKOWSKI ZBIGNIEW Stefan1948 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wójt
898 MANDECKI MAREK Jerzy1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
899 MANDRAK LESŁAW Lesław1954 24; 4 Główny Inspektor Pracy kierownik działu
900 MANTYKIEWICZ JANUSZ Józef1950 11; 47 Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa członek służby zagranicznej; radca prawny
901 MAŃCZYK DARIUSZ Czesław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
902 MAŃTURZYK WAWRZYNIEC Adam1941 47 OIRP Lublin radca prawny
903 MARAS JERZY Edward1955 47 OIRP Rzeszów radca prawny
904 MARCINEK JERZY Roman1953 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
905 MARCINIAK HENRYK Ignacy1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
906 MARCINIAK GRZEGORZ Stanisław1966 47 OIRP Poznań radca prawny
907 MARCINKOWSKI MAREK Czesław1946 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
908 MARCOLA WOJCIECH Roman1965 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
909 MARCZAK JACEK Władysław1942 47 ORP Bydgoszcz radca prawny
910 MAREK ANDRZEJ Piotr1955 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
911 MARKIEWICZ EDWARD Aleksander1949 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
912 MARKIEWICZ LESZEK Zygmunt1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
913 MARKOWICZ ANDRZEJ Alojzy1947 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
914 MARKOWICZ ANDRZEJ Bolesław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
915 MARKOWSKI MARIAN Jan1934 47 ORA Bydgoszcz adwokat
916 MARKOWSKI WALDEMAR Stanisław1958 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
917 MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN Jan1947 47 OIRP Olsztyn radca prawny
918 MARZEC SŁAWOMIR Zdzisław1961 47 ORA Toruń adwokat
919 MASŁOWSKI KRZYSZTOF Czesław1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspektor do spraw kontroli
920 MASŁOWSKI WIESŁAW Czesław1953 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
921 MASTALERZ LECH Władysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
922 MAŚLANKA WŁADYSŁAW Jan1954 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
923 MATCZAK KRZYSZTOF Józef1963 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta WKU
924 MATERNY EWA Kazimierz1947 47 OIRP Wrocław radca prawny
925 MATRYBA MIECZYSŁAW Jan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
926 MATULEWICZ JAN Zefiryn1950 24 A Główny Inspektor Pracy zastępca okręgowego inspektora pracy
927 MATUSIAK ANDRZEJ Jan1951 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
928 MATUSZAK STANISŁAW Stanisław1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
929 MATUSZAK ROMAN Teodor1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
930 MATUSZEWSKI LUCJAN Franciszek1951 22 NIK główny specjalista kontroli państwowej
931 MATUSZEWSKI LECH Jan1968 47 Śląski Urząd Wojewódzki radca prawny
932 MATUSZEWSKI ZBIGNIEW Stefan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
933 MATYJA ZBIGNIEW Tadeusz1949 47 OIRP Opole radca prawny
934 MATYJA STANISŁAW Jan1951 47 OIRP Katowice radca prawny
935 MATYSIAK KRZYSZTOF Jan1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
936 MATYSIAK TERESA Jan1963 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
937 MAZAJŁO URSZULA Antoni1960 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
938 MAZUR MIROSŁAW Ireneusz1959 24 b Łódzki Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
939 MAZUR STANISŁAW Henryk1955 44 b Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prodziekan
940 MAZUR RYSZARD Józef1955 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce inspektor
941 MAZUR ZYGMUNT Stanisław1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
942 MAZURKIEWICZ JAN Jan1954 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
943 MERKISZ JERZY Leonard1947 44 c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu
944 MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW Władysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
945 MICHALAK CZESŁAW Jan1947 47 OIRP opole radca prawny
946 MICHALAK KAZIMIERZ Romuald1935 47 ORA Poznań adwokat
947 MICHALAK TOMASZ Stanisław1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
948 MICHALSKI WOJCIECH Stanisław1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
949 MICHALSKI GRZEGORZ Franciszek1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
950 MICHALSKI MAREK Józef1953 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
951 MICHAŁOWSKI JAN Kazimierz1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
952 MICHNOWSKI ZBIGNIEW Stanisław1965 51 Krajowe Biuro Wyborcze audytor wewnętrzny
953 MIECHOWICZ WALDEMAR Jan1958 24 b Lubelski Urząd Wojewódzki naczelnik
954 MIECZKOWSKI JANUSZ Tadeusz1926 47 ORA; OIRP w Warszawie adwokat; radca prawny
955 MIELCZAREK JAN Wacław1951 17 Łódzki Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
956 MIELNIK KRYSTYNA Mieczysław1954 40 Pomorski Urząd Wojewódzki radna
957 MIERZWA MICHAŁ Michał1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
958 MIGAS JERZY Wacław1959 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
959 MIGASIŃSKI JACEK Bolesław1946 44 b Uniwersytet Warszawski prodziekan
960 MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN Jan0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
961 MIKOŁAJCZYK JAN Kazimierz1948 17 Wojewoda Wielkopolski radny
962 MIKUŁA BOGUSZ Czesław1966 44 b Akademia Ekonomiczna w Katowicach prodziekan
963 MILAK MIROSŁAW Józef1961 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
964 MILEWSKI TADEUSZ Stanisław1951 47 OIRP warszawa radca prawny
965 MILEWSKI LEONARD Antoni1928 17 ORA Warszawa adwokat
966 MILLER MIROSŁAW Antoni1953 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
967 MILKOWSKI STANISŁAW Józef1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
968 MIODUSZEWSKI JERZY Adam1947 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
969 MIREK MARIAN Bronisław1945 47 ORA Kraków adwokat
970 MIRONIK JAN Czesław1950 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
971 MIROSŁAWSKA ELIZA Henryk1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
972 MISIAK ANDRZEJ Bolesław1953 47 ORA Toruń adwokat
973 MISIEK GRZEGORZ Edward1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
974 MISIĄG WOJCIECH Marian1951 22 NIK doradca prezesa NIK
975 MISIUK ANDRZEJ Anatol1958 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prodziekan
976 MISZCZYK PAWEŁ Stanisław1960 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
977 MIŚKIEWICZ ROMAN Henryk1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
978 MITRĘGA STANISŁAW Władysław1956 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
979 MIZERA GRZEGORZ KRZYSZTOF Marian1956 47 OIRP Poznań radca prawny
980 MŁYNARKIEWICZ DARIUSZ Zygmunt1959 47 OIRP Koszalin radca prawny
981 MŁYNARSKI JANUSZ Stanisław 1947 27 Narodowy Bank Polski kierownik
982 MOCEK ADAM Jacek1950 17 Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni radny
983 MOLĘGA MIROSŁAW Eugeniusz1958 24 B Mazowiecki Urząd Wojewódzki komendant
984 MOŁDAWA TADEUSZ Jan1943 44 b Uniwersytet Warszawski dziekan
985 MORAWIEC KRYSTYNA Stanisław1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki radna
986 MORGA MARIA Edward1956 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
987 MOROZOWSKI STANISLAW Leszek1950 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
988 MOSAKOWSKI WITOLD Stanisław1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
989 MOŚCICKI JACEK Henryk1948 41 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
990 MROCZYŃSKI EDMUND Henryk1953 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
991 MRÓWCZYŃSKI RYSZARD Antoni1933 47 OIRP Łódź radca prawny
992 MUCHA KRZYSZTOF Wacław1957 24 b Śląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika
993 MUCHA DAMIAN Jan1964 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
994 MURANOWSKI WŁODZIMIERZ Teofil1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
995 MURAWSKI STANISLAW Tadeusz1944 17 Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu radny
996 MURKOWSKA ANNA Franciszek1944 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor
997 MUSIELOK JÓZEF Franciszek1946 44 c Uniwersytet Opolski dyrektor instytutu
998 MUSZYŃSKA MAGDALENA Zdzisław 1957 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
999 MYSZKOWSKI MICHAŁ Alfons1937 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1000 NACZAS WITOLD Zygmunt1946 47 ORA Toruń adwokat

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz