Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
601 KASZA HUBERT Augustyn1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
602 KASZAK PIOTR EDWRAD Jan1966 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
603 KASZCZYC TADEUSZ Adolf1946 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
604 KASZUBSKI BOGDAN Józef1955 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
605 KASZYŃSKI TOMASZ Adam1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
606 KAWA TADEUSZ Antoni0000 47 OIRP Katowice radca prawny
607 KAWECKI KRZYSZTOF Franciszek1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
608 KAWECKI STEFAN Jan1932 17 OIRP Kraków radca prawny
609 KAWECKI WIESŁAW Józef1953 47 OIRP Gdańsk radca prawny
610 KAWKA ADAM Janusz1964 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
611 KAZIMIERCZAK WALDEMRA Zenon1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
612 KAŹMIERCZAK PRZEMYSŁAW Zbigniew1956 17 Urząd Gminy Przygrodzie wójt
613 KAŹMIERCZAK JERZY Władysław1946 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
614 KEGEL ANDRZEJ Antoni1961 45 Ministerstwo Sprawiedliwości dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
615 KEJNA JERZY Karol1935 47 ORA Płock adwokat
616 KĘDRA EUGENIUSZ Ignacy1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
617 KĘDZIEREWICZ BOLESŁAW Franciszek1950 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
618 KĘDZIOR KRZYSZTOF Józef1940 24b Politechnika Warszawska dziekan
619 KĘPIŃSKA STANISŁAWA Władysław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
620 KĘPKA ANDRZEJ Jan1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
621 KIEŁBASA WŁODZIMIERZ Adam1938 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
622 KIEŁBOWICZ BARBARA Paweł1951 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
623 KIJEK ANDRZEJ Stanisław1954 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
624 KILIAŃSKI MAREK Władysław1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
625 KILIAŃSKI STANISŁAW Franciszek1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
626 KLASZTORNY WIESŁAW Roman1960 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
627 KLEIN STEFAN Władysław1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
628 KLIMAS KRZYSZTOF Henryk1961 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
629 KLIMCZAK MARIAN Paulin1958 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
630 KLIMKIEWICZ MAREK Władysław1953 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
631 KLONOWSKI KRZYSZTOF Jan1959 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
632 KLUJ BOGUSŁAW Henryk1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
633 KLUPCZYŃSKI MIECZYSŁAW Dionizy1956 34 Prezes Rady Ministrów prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
634 KŁOCZKO-PIENIĄŻEK ZOFIA BARBARA Jan1956 24a Ministerstwo Gospodarki naczelnik
635 KŁOSIEWICZ KRZYSZTOF Stanisław1953 47 OIRP radca prawny
636 KŁOSIŃSKI JERZY Stanisław1934 47 OIRP radca prawny; adwokat
637 KŁOSOSWKI ANDRZEJ Władysław1954 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
638 KŁYSZ JAN Józef1958 47 OIRP radca prawny
639 KNAPIK ANDRZEJ Władysław1947 47 OIRP radca prawny
640 KNAPP MARCIN Zbigniew1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
641 KNIAŻ JAN Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
642 KNOROWSKA MARIA Tadeusz1954 17 Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy radna
643 KNYZIAK ANDRZEJ Stanisław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
644 KOBIEROWSKI HENRYK Anastazy1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
645 KOBUSIŃSKI GRZEGORZ Zdzisław1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
646 KOBYŁKA IWONA Henryk1972 14 Ministerstwo Sprawiedliwości asesor
647 KOCAJ KRZYSZTOF Jan1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
648 KOCEL-KREKORA ZOFIA Witold1954 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
649 KOCERKA KRZYSZTOF Edward1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
650 KOCHANOWICZ EDWARD Zygmunt1948 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
651 KOCHANOPWSKI FRANCISZEK Franciszek1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowe żołnierz zawodowy
652 KOCOT HENRYK Henryk1956 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
653 KOKSZTYS IRENEUSZ Eugeniusz1959 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
654 KOLANO ZBIGNIEW Bolesław1957 47 OIRP Wrocław radca prawny
655 KOLASIŃSKI CEZARY Błażej1963 47 OIRP Poznań radca prawny
656 KOLEŚNIK WACŁAW Jan1925 47 ORA Olsztyn 
657 KOLESNIK ZYGMUNT Czesław1940 47 OIRP Koszalin radca prawny
658 KOLOSA CZESŁAW JULIAN Stefan1957 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
659 KOŁAKOWSKI BOGDAN Piotr1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
660 KOŁCZ JÓZEF Józef1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki burmistrz
661 KOŁODZIEJ WALDEMAR Alfred1963 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
662 KOŁODZIEJCZYK IRENEUSZ Zygmunt1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
663 KOŁODZIEJSKI MICHAŁ Tomasz1931 47 OIRP Szczecin radca prawny
664 KOŁTOŃSKI JULIAN Jan1945 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki dyrektor spółki
665 KOMISARCZYK EDMUND Stanisław1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
666 KONCZEWSKI GRZEGORZ Franciszek1956 27 Narodowy Bank Polski pracownik Narodowego Banku Polskiego
667 KONDEJA KRYSTYNA Józef1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
668 KONIOR HENRYK Franciszek1954 27 Narodowy Bank Polski kierownik
669 KONKIEL MAREK Pantaleon1962 24b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
670 KONON TADEUSZ Wincenty1925 47 OIRP Warszawa radca prawny
671 KONOPACKI BOGDAN Józef1954 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki naczelnik
672 KONOPKA JAN Jan1945 47 OIRP Katowice radca prawny
673 KOŃCZAŁ GRAŻYNA Feliks1954 44b Politechnika Wrocławska zastępca dyrektora
674 KOPASZEWSKI JERZY Sylwester1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
675 KOPCZYŃSKI DARIUSZ Janusz1965 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
676 KOPEĆ ANDRZEJ Franciszek1944 42 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
677 KOPIJ JARPSŁAW Karol1959 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
678 KOPCIŃSKI WIESŁAW Władysław1959 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
679 KOPYT WŁADYSŁAW Stanisław1958 47 OIRP Opole radca prawny
680 KORABIK WIESŁAW Kazimierz1959 47 OIRP Szczecin radca prawny
681 KORAJDA JÓZEF Stanisław1944 47 OIRP Kraków radca prawny
682 KORCZAK LESZEK Stanisław1958 22 NIK kontroler NIK
683 KORNELSKI KRZYSZTOF Wiktor1959 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
684 KORNOBIS RYSZARD Feliks1946 47 ORA Opole adwokat
685 KORPYŚ BRONISŁAW Jan1941 47 OIRP Opole radca prawny
686 KORZENIECKI JAROSŁAW STANISŁAW Stanisław1958 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
687 KORZENIOWSKI EMIL WŁADYSŁAW Karol1945 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
688 KOSELA MIROSŁAW Henryk1940 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki likwidator związku międzygminnego
689 KOSIADA CZESŁAW WALDEMAR Wacław1953 18 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
690 KOSICKI FRANCISZEK Mieczysław1953 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
691 KOSIŃSKI KRZYSZTOF Mieczysław1950 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
692 KOSTECKI ZBIGNIEW Władysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
693 KOSTKA STANISŁAW Stanisław1959 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
694 KOSTOWSKI MARIAN Kazimierz1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
695 KOT MARIAN Józef1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
696 KOWAL ANDRZEJ Stanisław1949 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
697 KOWALCZEWSKI MARIUSZ Zygmunt1962 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej naczelnik wydziału
698 KOWALCZYK KRZYSZTOF Franciszek1956 24b Lubuski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta wojewódzki policji
699 KOWALCZYK HENRYK Edward1958 33 Prezes Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
700 KOWALCZYK ZBIGNIEW Czesław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
701 KOWALCZYK JANUSZ EDWARD Mieczysław1949 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
702 KOWALCZYK ELŻBIETA Roman1962 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
703 KOWALEWSKI KAZIMIERZ LEON Leon1950 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
704 KOWALEWSKI DARIUSZ JULIUSZ Józef1961 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
705 KOWALIK GRAŻYNA Jan1966 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
706 KOWALSKA GRAŻYNA Włodzimierz1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
707 KOWALSKI MAREK Michał1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
708 KOWALSKI ANDRZEJ Antoni1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
709 KOWALSKI MARIAN Kazimierz1947 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
710 KOWALSKI EUGENIUSZ Stanisław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
711 KOWALSKI WALDEMAR Wacław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
712 KOZAK ZBIGNIEW JERZY Piotr1960 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
713 KOZAK KAZIMIERA Edward1955 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
714 KOZAKIEWICZ KAZIMIERZ Kazimierz1948 47 OIPR Opole radca prawny
715 KOZIARA MAREK Stanisław1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
716 KOZIK MARIAN Józef1959 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
717 KOZŁOWSKI RYSZARD Jan1960 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
718 KOZŁOWSKI MAREK Edward1956 47 OIRP Szczecin radca prawny
719 KOZŁOWSKI EDMUND Feliks1938 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
720 KOZŁOWSKI TOMASZ Henryk1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
721 KOZŁOWSKI STANISŁAW Józef1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
722 KOZYRA JAN Władysław1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
723 KOZYRA WIESŁAW Stanisław1958 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek radny nadzorczej
724 KRAHEL STANISŁAW Witold1956 24b Podkarpacki Urząd Wojewódzki komendant
725 KRAJ WOJCIECH Eugeniusz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
726 KRAJEWSKI ZBIGNIEW Zdzisław1959 47 ORA Katowice adwokat
727 KARKOWCZYK HENRYK Franciszek1931 47 OIRP Wrocław radca prawny
728 KRASNOWIECKI MIROSŁAW Jan1954 29 Ministerstwo Zdrowia 
729 KRASOWSKI JERZY Mikonor1947 47 OIRP Koszalin radca prawny
730 KRASZEWSKI STANISŁAW Adam1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
731 KRASZEWSKI CZESŁAW Bronisław1962 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
732 KRAŚNIAŃSKI LECH Zdzisław1957 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
733 KRAUZE ANDRZEJ Henryk1942 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wicestarosta
734 KRAWCZYK ANDRZEJ Czesław1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
735 KRAWCZYK ARTUR Jerzy1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
736 KRAWCZYK ANDRZEJ Stefan1953 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
737 KRAWCZYK ANDRZEJ Władysław1958 17 Opolski Urząd Wojewódzki radna
738 KRECZMER BARBARA Mieczysław1962 17 Śląski Urząd Wojewódzki radna
739 KREFT ROMAN Leon1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
740 KRETKKOWSKA MAŁGORZTA Józef1954 47 OIRP Warszawa radca prawny
741 KRĘCISZ STEFAN Stanisław1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
742 KRĘPSKI JERZY Władysław1956 32 Rada Gminy w Dębowej Kłodzie sekretarz
743 KRĘTOWSKI ANDRZEJ Kazimierz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
744 KROWICKI KAZIMIERZ Franciszek 1923 47 OIRP Poznań radca prawny
745 KRÓL LEON Piotr1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
746 KRÓLAK WOJCIECH Tadeusz1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
747 KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF Tadeusz1947 47 ORA Kielce adwokat
748 KRÓLIKOWSKI ANDRZEJ Zygfryd1957 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
749 KRÓLIKOWSKI RYSZRAD Stefan1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
750 KRUCZKOWSKI ZBIGNIEW Marian1945 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiatowy inspektor sanitarny
751 KRUK JANUSZ Tadeusz1965 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
752 KRUKOWSKI STEFAN Ryszard1957 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
753 KRUKOWSKI JÓZEF Antoni1944 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
754 KRUSZYŃSKI ANDRZEJ Jan1958 47 OIRP Szczecin radca prawny
755 KRYNICKA AURELIA Bronisław0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
756 KRYŃSKI MAREK Jan1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
757 KRYSIAK ZDIZSŁAW Alfons0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
758 KRYSTECKI WŁADYSŁAW Szczepan1945 47 OIRP Wrocław radca prawny
759 KRYSZTOFIAK SYLWESTER Stanisław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
760 KRYSZTOFOWICZ KRZYSZTOF Franciszek1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
761 KRZASTEK RYSZARD Jan1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
762 KRZERMIEŃ WŁODZIMIERZ Zenon1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
763 KRZEMIŃSKA JÓZEF Stanisław1956 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
764 KRZYWDA JAN Eugeniusz1951 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
765 KRZYŻOSTANIAK MAREK Stanisław1954 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
766 KSIĄŻEK EDWARD Kazimierz1957 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
767 KUBERSKI ALEKSANDER Włodzimierz1962 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
768 KUBIAK STANISŁAW Antoni1950 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
769 KUBIAK GRZEGORZ Marian1954 47 OIRP Poznań radca prawny
770 KUBŚ MARIUSZ Antoni1962 17; 45 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny; dyrektor szkoły
771 KUCHARSKI KRZYSZTOF Józef1949 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
772 KUDRELEK JAN Czesław1963 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastępca dyrektora instytutu
773 KUFEL TADEUSZ Stanisław1948 47 OIRP Lublin radca prawny
774 KUFFEL JACEK Andrzej1950 24a Przewod Rady Radiofonii i Telewizji dyrektor
775 KUKUŁA ANDRZEJ Leon1954 54b Łódzki Urząd Wojewódzki z-ca naczelnika urzędu skarbowego
776 KUKRBA ALEKSANDER Jan1939 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
777 KULESZA CZESŁAW Czesław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
778 KULIKOWSKA URSZULA Urszula1968 24a Rzecznik Praw Obywatelskich zastępca dyrektora
779 KULIŃSKI ROBERT Robert1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
780 KULUS ROBERT Robert1968 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
781 KUMISZCZO STANISŁAW Stanisław1960 24a Straż Graniczna zastępca dyrektora
782 KURCZEWSKI MARIAN Marian1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
783 KURDA HENRYK Henryk1956 41 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
784 KUREK MIECZYSŁAW Mieczysław1962 24b Małopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
785 KUREK ANDRZEJ Eugeniusz1958 24a Komenda Główna Policji naczelnik
786 KUREK ANDRZEJ Ryszard1958 47 OIRP Łódź radca prawny
787 KUROWSKI JORDAN Zenon1966 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
788 KUROWSKI MIECZYSŁAW Julian1941 47 OIRP Olsztyn radca prawny
789 KURSTAK MIROSŁAW Wacław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
790 KURTO JÓZEF Mieczysław1954 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
791 KUŚMIERCZAK JÓZEF Roman1951 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
792 KUŚMIERZAK WACŁAW JÓZEF Józef1942 47 OIRP Opole radca prawny
793 KUTEN MIROSŁAW Michał1957 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
794 KUŹMA JAN Wacław1954 47 OIRP Poznań radca prawny
795 KUŹMA ANDRZEJ Zenon1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
796 KUŹMICKI ZENON Stanisław1960 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
797 KWAK ANDRZEJ Jan1956 47 OIRP Katowice radca prawny
798 KWASEK MAREK Leszek1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
799 KWAŚNIEWSKI MARIUSZ Leszek1945 32 Rada Gminy w Zabrzu sekretarz
800 KWAŚNIAK ANDRZEJ Paweł1948 47 OIRP Warszawa radca prawny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista ipn współpracowników sb
  • katalog ipn
  • tajni współpracownicy sb
  • rejestr ujawnionych konfidentów
  • służba bezpieczeństwa prl

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz