Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1201 PRZYBYLSKA-CHRIF KINGA Zygfryd1951 47 OIRP Szczecin radca prawny
1202 PRZYBYŁA ROBERT Zbigniew1964 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki komendant
1203 PRZYBYSZ MAREK Tadeusz1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1204 PRZYBYSZ KRZYSZTOF Jerzy1957 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
1205 PRZYBYSZEWSKI WŁODZIMIERZ Czesław1933 47 OIRP Opole radca prawny
1206 PRZYGODA ELŻBIETA Kazimierz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1207 PRZYGODA TOMASZ Tomasz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1208 PSKIET ANDRZEJ Tadeusz1957 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1209 PTAK EDWARD Stefan1947 47 OIRP Katowice radca prawny
1210 PUROWSKI MAREK Henryk1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1211 PURZYCKI ANDRZEJ Aleksander1929 47 OIRP Łódź radca prawny
1212 PYŁKA ANNA Zdzisław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1213 PYZIK JAJ Eugeniusz1948 14 B Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny S.A. kierownik
1214 RABA JAN Jakub1944 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1215 RACKI GRZEGORZ Stanisław1952 44 c Polska Akademia Nauk dyrektor instytutu
1216 RACŁAW RYSZARD Eugeniusz1963 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1217 TRADEK TADEUSZ Jędrzej1950 47 OIRP Katowice radca prawny
1218 RADOCHOŃSKI MIECZYSŁAW Edward1945 44 b Uniwersytet Rzeszowski dziekan
1219 RADOMSKA IWONA Jan1972 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1220 RAJ STANISŁAW Jan1933 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1221 RAJZEL DARIUSZ Ludwik1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1222 RAMONOWSKI JERZY Edward1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1223 RASAWA MARIA Jan1951 24 a Ministerstwo Gospodarki dyrektor
1224 RASZKA WŁADYSŁAW Andrzej1944 47 OIRP Opole radca prawny
1225 RATAJCZYK LESZEK IRENEUSZ Henryk1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1226 RATAJCZYK JOANNA Zbigniew1968 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1227 RAWSKI TADEUSZ Wincenty1924 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
1228 REGINIEWICZ WALDEMAR Stanisław1943 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1229 REGULSKI ZBIGNIEW Jan 1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1230 REICHER PAWEŁ Andrzej1963 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1231 REJMANIAK-BEJMA JANINA Feliks 1947 47 OIRP Poznań radca prawny
1232 REMBALSKI WIESŁAW Kazimierz1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1233 REMIN ANDRZEJ Stanisław1954 47 ORA Kraków adwokat
1234 RESZCZYŃSKI IRENEUSZ Konstanty1959 41 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1235 RODZIM RENATA Zbigniew1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1236 ROGOWSKI WIESŁAW Antoni1938 47 ORA Bielsko-Biała adwokat
1237 ROJEWSKI KAZIMIERZ Franciszek1933 47 OIRP Kielce radca prawny
1238 ROKICKI BOGDAN Wojciech1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1239 ROLA KRZYSZTOF Bronisław1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1240 ROMANOWICZ EUGENIUSZ Józef1951 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1241 ROMANOWSKA EWA Czesław1957 47 OIRP Warszawa radca prawny
1242 ROMANOWSKI ZBIGNIEW Edmund1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1243 ROMAŃSKI TADEUSZ Stanisław1963 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1244 ROMAŃSKI KAZIMIERZ Władysław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1245 ROSTAFIŃSKI JAN Jerzy1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1246 ROSZCZYNA MICHAŁ Mikołaj1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1247 ROŚ WOJCIECH Stefan1942 47 OIRP Poznań radca prawny
1248 ROZMUS DANUTA Henryk1954 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1249 ROZWADOWSKA ANNA Janusz1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1250 ROZWAŁKA JANUSZ Jan1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1251 ROZWORA IRENA Stanisław1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
1252 RÓŻAŃSKA MARIA Jan1953 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radna
1253 RUBAJ JAROSŁAW Stanisław1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1254 RUBASZEWSKI MARIUSZ Stanisław1964 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1255 RUCIŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1256 RUMANEK ADAM Mieczysław1961 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1257 RUMSZEK HENRYK Antoni1940 47 ORA Gdańsk adwokat
1258 RUPEK KAROL Stefan1937 47 OIRP Koszalin radca prawny
1259 RUREK STANISŁAW Florian1960 47 ORA Poznań adwokat
1260 RUSECKI PIOTR MARIAN Jerzy1947 24 B Opolski Urząd Wojewódzki państwowy powiatowy inspektor sanitarny
1261 RUSINIAK ELŻBIETA Władysław1955 24 a Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji naczelnik
1262 RUSIŃSKI MICHAŁ Władysław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1263 RUSZKIEWICZ WŁODZIMIERZ Florian1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1264 RUTKOWSKA JOLANTA Czesław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1265 RUTKOWSKI JERZY OLGIERD Bolesław1946 44 b Politechnika Śląska dziekan
1266 RUTZ von GERVEN EWA Stanisław1954 47 OIRP Katowice radca prawny
1267 RYBACKI ERIUSZ Mieczysław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1268 RYBAK WALDEMAR Konstanty1944 24 a Rzecznik Praw Obywatelskich p.o. dyrektora
1269 RYBCZYŃSKI JAN Jan 1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1270 RYBIŃSKA JADWIGA Józef1966 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1271 RYCHLIK LUDWIKA Piotr1956 47 ORA Białystok adwokat
1272 RYDZ JANUSZ Edmund1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1273 RYDZKOWSKI JANUSZ Mieczysław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1274 RYMER STEFAN Franciszek1946 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1275 RYNKIEWICZ MAREK Zygmunt1959 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1276 RYNKOWSKI BOGUMIŁ Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1277 RYPIA JERZY Stanisław1948 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1278 RYZNER ADOLF Kazimierz1956 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1279 RZADKOWSKA MARIA Bazyli1944 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1280 RZECZKOWSKA-KOWALCZYK HANNA Marian1927 47 ORA Warszawa adwokat
1281 RZEPKA MAŁGORZATA Stanisław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1282 RZESZUCIŃSKI STANISŁAW Jan1965 32 Rada Gminy Branice skarbnik
1283 RZESZUTO JACEK Zygmunt1958 47 OIRP Poznań radca prawny
1284 RZEŹNIEWSKI IRENEUSZ JERZY Łucjan1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
1285 SADOWSKI MICHAŁ Bolesław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1286 SADZIK WŁODZIMIERZ Michał1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1287 SAGAN STANISŁAW Jan1951 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prorektor
1288 SAJKIEWICZ ANDRZEJ Jan 1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1289 SAŁATA ZDZISŁAW Mieczysław1949 47 OIRP Kielce radca prawny
1290 SAŁYGA ZBIGNIEW Tadeusz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1291 SANOCKI ZBIGNIEW Edward1964 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki burmistrz
1292 SANTOREK SŁAWOMIR Edward1959 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1293 SAWCZUK AGATA Józef1945 47 OIRP Lublin radca prawny
1294 SAWICKI STEFAN Zygmunt1937 44 c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
1295 SAWICKI ADAM Gerard1965 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1296 SCHEFFLER JANUSZ Antoni1931 47 ORA Poznań adwokat
1297 SCHNEIDER MACIEJ Jan 1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1298 SCHWOCHERT DOROTA Tadeusz1964 32 Urząd Gminy w Ujściu skarbnik
1299 SEJ JERZY Ignacy1941 47 OIRP Warszawa radca prawny
1300 SELERSKI ZBIGNIEW Stanisław1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1301 SEMENIUK HENRYK Franciszek1963 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1302 SERAFIN JERZY Bronisław1953 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1303 SERAFIN JULIAN Franciszek1943 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
1304 SERWA ANDRZEJ Władysław1950 47 OIRP Łódź radca prawny
1305 SETLA ZDZISŁAW Edward1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1306 SĘDZIWY STANISŁAW Longin1947 24 a Ministerstwo Sprawiedliwości naczelnik
1307 SIDOR MAREK FELIKS Feliks1951 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1308 SIDOR MAREK Henryk1960 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1309 SIDORKIEWICZ KRZYSZTOF Emanuel1952 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1310 SIEKIELEWSKI MACIEJ Sabin1923 47 OIRP Lublin radca prawny
1311 SIEMIENIUK ALEKSANDER Aleksander1948 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1312 SIERADZKA ELŻBIETA Feliks 1954 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
1313 SIKORA ZBIGNIEW Alfred1955 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1314 SIKORA WOJCIECH Stanisław1952 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1315 SIKORSKI ZBIGNIEW Jan1948 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1316 SITEWSKI JAN Jan1960 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1317 SIWICKI RYSZARD Władysław1944 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki dyrektor państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
1318 SIWICKI PIOTR Olgierd1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1319 SIWIŃSKI PAWEŁ Kazimierz1949 47 ORA Łódź adwokat
1320 SKALNIAK LESŁAW Henryk 1965 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1321 SKAŁECKI ADAM Jan1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1322 SKAWINA STEFAN Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1323 SKOCZYŃSKI LESŁAW MARIUSZ Stanisław1960 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1324 SKOLIMOWSKI JANUSZ Franciszek1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1325 SKORUPA STANISŁAW Andrzej1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1326 SKORŻA ZDZISŁAW Tadeusz1958 3 Prezes Rady Ministrów z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1327 SKOWROŃSKI ANDRZEJ Kazimierz0000 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1328 SKRYBANT ADAM Antoni1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1329 SKRZYDLEWSKI WITOLD Henryk1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
1330 SKRZYPCZAK LESZEK Błażej1956 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika urzędu skarbowego
1331 SKRZYPCZYK WOJCIECH Hipolit1955 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1332 SKRZYPEK GRZEGORZ Michał1964 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki granicznej
1333 SŁAWIK KAROL Ferdynand1937 47 OIRP Warszawa radca prawny
1334 SŁOMIANY JAN Feliks1952 22 NIK pracownik NIK
1335 SŁONINA RYSZARD ZBIGNIEW Zygfryd1955 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1336 SŁOWIK JAN Władysław1963 24 b Wojewoda Śląski komendant placówki straży granicznej
1337 SŁOWIŃSKA TERESA Stanisław1949 17 Wojewoda Dolnośląski radna
1338 SŁOWIŃSKI JERZY Jan1946 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1339 SMALCERZ CZESŁAW Władysław1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1340 SMOLEŃ STANISŁAW Jakub1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1341 SMOLNIK ANICETA Wojciech1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1342 SMRECZYŃSKI JAN Józef1946 32 Rada Powiatu Lubań sekretarz
1343 SMUGA ZBIGNIEW Czesław1957 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1344 SMUGOWSKI GRZEGORZ Marian1961 17 Łódzki Urząd Wojewódzki wójt
1345 SOBCZAK ARKADIUSZ Stanisław1955 47 OIRP Wrocław radca prawny
1346 SOBCZAK IRENEUSZ Kazimierz1955 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1347 SOBCZAK BOGDAN Mieczysław1961 24 b Wielkopolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1348 SOBCZAK ANDRZEJ Bogusław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1349 SOBECKA BARBARA Stefan1949 32 Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej sekretarz
1350 SOBOL JAN Janusz1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
1351 SOBOLEWSKI MIROSŁAW ANTONI Antoni1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1352 SOBOLEWSKI STANISŁAW Aleksander1953 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
1353 SOCHACKI KRZYSZTOF Zygmunt1961 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1354 SOCHACKI WOJCIECH Józef1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1355 SOĆKO DANUTA Franciszek1965 47 OIRP Warszawa radca prawny
1356 SOKALSKI JAN Władysław1948 47 ORA Kraków radca prawny
1357 SOKOŁOWSKI WIESŁAW Antoni1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1358 SOLAREWICZ BOGUSŁAW ZBIGNIEW Józef1955 17 OIRP Wrocław radca prawny
1359 SOROKA ROMUALD Adolf1947 47 OIRP Łódź radca prawny
1360 SOSIŃSKI RYSZARD Franciszek1946 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1361 SOSNOWSKI RYSZARD Tadeusz1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1362 SOŚNICKI ZDZISŁAW Jan1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1363 SOŚNICKI MARIUSZ Wacław1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1364 SOWA JANUSZ Władysław1966 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1365 SPERBER WALDEMAR Zygmunt 1959 24 b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
1366 SPYCHAJ ZBIGNIEW MAREK Witold1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1367 SRACHELSKI TADEUSZ Jan1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1368 STACHOŃ STANISŁAW Kazimierz1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1369 STACHURA ELŻBIETA Mieczysław1964 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1370 STANASZEK MARIUSZ Jerzy1961 47 ORA Kraków radca prawny
1371 STANIAK BOGDAN Józef1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1372 STANISŁAWSKI ROBERT Bogusław1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1373 STANKIEWICZ ZBIGNIEW Jan1956 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
1374 STANKIEWICZ WOJCIECH Romuald1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1375 STANKOWSKI WŁODZIMIERZ Włodzimierz1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1376 STAROSTA TADEUSZ Tadeusz1929 47 OIRP Opole radca prawny
1377 STARUCH BOGUSŁAW Mikołaj1952 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1378 STARZ ROMAN Jan1957 44 c Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce zastępca dyrektora instytutu
1379 STARZAK EDWARD Michał1930 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1380 STARZYŃSKI PIOTR Józef1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1381 STASZCZYK JERZY Antoni1945 29 Ministerstwo Zdrowia zastępca dyrektora
1382 STASZEWSKI MARIAN Józef1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1383 STAWCZYK ADAM Jan1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1384 STAWIARCZYK MARIUSZ Stanisław1959 47 OIRP Warszawa radca prawny
1385 STEBELSKI STANISŁAW Antoni1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1386 STEC JÓZEF Franciszek1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa prezes zarządu spółki
1387 STELMASZCZYK HENRYK Władysław1929 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1388 STEMPSKI GRZEGORZ Wojciech1958 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1389 STĘPCZYŃSKA-GORTAT ELŻBIETA Zygfryd1956 24 b Łódzki Urząd Wojewódzki zastępca dyrektora wydziału
1390 STADOLAK KAZIMIERZ Józef1955 22 NIK pracownik NIK
1391 STRAWA KRZYSZTOF Bronisław1961 24 B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1392 STRAWA KAZIMIERZ Stanisław1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1393 STREJCZEK JAROSŁAW Janusz1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1394 STRONCZYŃSKI KRZYSZTOF Stanisław1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1395 STRYCZYŃSKI MICHAŁ Teodor1945 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1396 STREZĘPKA STANISŁAW Stanisław1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1397 STUDZIŃSKI EUGENIUSZ Szymon1929 47 ORA Kraków adwokat
1398 STUPAK BRONISŁAW Józef1937 47 OIRP Wrocław radca prawny
1399 STYŚ ELŻBIETA Eugeniusz1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1400 SUCHOŁBIAK LUCYNA Władysław1959 33 Prezes Rady Ministrów członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz