Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1601 WOJEWÓDZKA BARBARA Piotr1945 51 Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim audytor wewnętrzny
1602 WOJNA EDMUND Alfred1950 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki burmistrz
1603 WOJNOWSKI MARIAN Aleksander1935 47 ORA Opole adwokat
1604 WOJTAL RYSZARD Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1605 WOJTKOWIAK ANDRZEJ Franciszek1960 45 Kuratorium Oświaty Wrocław dyrektor szkoły
1606 WALICKI MARIAN Franciszek1941 44 b Katolicki Uniwersytet Lubelski dziekan
1607 WOLNIAK MARIUSZ Leszek1955 24 b Pomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1608 WOLSKI MARCIN Sylwester1971 40 Łódzki Urząd Wojewódzki członek rady
1609 WOLSKI JAKUB Mieczysław1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1610 WORONOWICZ BOLESŁAW Jan1956 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1611 WOROTNICKI JANUSZ Jan1961 24 b Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki SG
1612 WORWA JERZY Władysław1954 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1613 WOŻNIAK JACEK Mieczysław1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1614 WOŹNIAK JAN Ignacy1949 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wójt
1615 WOŹNIAK BOŻENA Józef1956 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1616 WOŹNIAK WOJCIECH JERZY Stanisław1964 47 OIRP Warszawa radca prawny
1617 WOŹNIAK MARIUSZ Aurelian1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1618 WOŹNIAK RYSZARD Marian1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1619 WOŹNICZKA KAZIMIERZ Józef1949 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1620 WÓJCICKA-KUROPATWA MAŁGORZATA Ryszard1955 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1621 WÓJCIK ANTONI Leon1957 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1622 WÓJCIK STANISŁAW Józef1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1623 WÓJTOWICZ ANDRZEJ Zbigniew1967 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1624 WRONA WŁADYSŁAW Stefan1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1625 WRONA JULIAN Marian1954 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor szkoły
1626 WROTNIAK SŁAWOMIR Marian1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1627 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Andrzej1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1628 WRÓBLEWSKI WIESŁAW Edmund1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1629 WRÓBLEWSKI ANDRZEJ Alojzy1956 47 OIRP Toruń radca prawny
1630 WRÓBLEWSKI WIESŁAW Aleksander1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1631 WRÓBLEWSKI ZENON Franciszek1945 47 OIRP Rzeszów radca prawny
1632 WRZESIŃSKI WŁODZIOMIERZ Feliks1952 47 OIRP Wrocław radca prawny
1633 WUJEC WŁADYSŁAW Zygmunt1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1634 WYBIRAL IWONA MAGDALENA Edmund1958 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1635 WYGANOWSKI ANDRZEJ Jerzy1951 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wójt
1636 WYKURZ ANDRZEJ Henryk1948 47 OIRP Opole radca prawny
1637 WYSOCKI MIROSŁAW Mirosław1941 44 c Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zastępca dyrektora
1638 WYSOCKI PIOTR Jan1957 32 Urząd Gminy w Mielniku sekretarz
1639 WYSZYŃSKI TADEUSZ Kazimierz1932 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1640 WYSZYŃSKI ANDRZEJ Jan1947 47 ORA Kraków radca prawny
1641 ZABOROWSKA BARBARA Bolesław1949 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1642 ZABORSKI MARIAN Władysław1948 44 c Politechnika Łódzka dyrektor instytutu
1643 ZADWOMY ZENON Jan1957 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1644 ZAJĄC BOGUSŁAW Stefan1943 22 NIK kontroler NIK
1645 ZAJĄC JÓZEF Jan1947 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rektor
1646 ZAJĄC LESZEK JAN Jan1957 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1647 ZAJĄC MIROSŁAWA DANUTA Mieczysław1943 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1648 ZAJDLER WŁADYSŁAW Władysław1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1649 ZALESKI STANISŁAW Władysław1944 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
1650 ZALEWSKA BOŻENA Kazimierz1953 47 OIRP Opole radca prawny
1651 ZALEWSKI JACEK Jan1964 24 a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji dyrektor
1652 ZAMARA JERZY Stanisław1951 35 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1653 ZANIEWICZ MARIAN Jan1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
1654 ZARĘBA ZBIGNIEW Czesław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1655 ZSADA ANTONI Mieczysław1956 47 ORA Kraków radca prawny
1656 ZATORSKI LESŁAW Jan1953 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1657 ZAWADA WALDEMAR Wacław1955 47 OIRP Kielce radca prawny
1658 ZAWADZKA DANUTA Kazimierz1947 47 OIRP Opole radca prawny
1659 ZAWALAK ANNA Edward1953 24 a Urząd ds. Cudzoziemców naczelnik
1660 ZAWALONKA JERZY Stanisław1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1661 ZAWORSKI MIROSŁAW Józef1949 47 OIRP Zielona Góra adwokat
1662 ZDANOWICZ WANDA Janusz1958 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
1663 ZDEBSKI KAZIMIERZ Kazimierz1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1664 ZDROJEWSKA EWA MARIA Stanisław1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1665 ZDROJEWSKI CZESŁAW Eugeniusz1959 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1666 ZDUNEK JAROGNIEW Witold1957 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
1667 ZDYNIAK ALEKSY Piotr1936 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
1668 ZELENT JAN Kazimierz1940 47 OIRP Opole radca prawny
1669 ZELWIAŃSKI RYSZARD Zygmunt1926 47 OIRP Warszawa radca prawny
1670 ZEMBRZUSKI WŁODZIMIERZ Tadeusz1946 22 NIK główny specjalista
1671 ZGANIACZ KAZIMIERZ Czesław1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1672 ZIELENKIEWICZ JANUSZ Sergiusz1957 24 a Ministerstwo Finansów naczelnik
1673 ZIELIŃSKI JERZY Stanisław1941 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
1674 ZIELIŃSKI ANDRZEJ Edward1945 44 b Uniwersytet Medyczny Łódź prodziekan
1675 ZIEMBA ANDRZEJ Stanisław1950 44 c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
1676 ZIENDARA ZDZISŁAW Ignacy1939 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1677 ZIĘBA JERZY Władysław1951 47 ORA Bielsko Biała adwokat
1678 ZIĘBOWICZ HENRYK Bolesław1959 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1679 ZIÓŁKOWSKI TADEUSZ Marian1951 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki wójt
1680 ZIÓŁKOWSKI BOGUSŁAW Wincenty1954 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
1681 ZIÓŁKOWSKI ADAM Władysław0000 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1682 ZŁOTKOWSKI MAREK Jan1966 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1683 ZŁOTOWSKI JANUSZ Bogumił1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1684 ZMACZYŃSKI ZBIGNIEW Tadeusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1685 ZWARYSIEWICZ WIKTOR Jan1947 47 ORA Kraków radca prawny
1686 ZWIERKO JAN Józef1950 44 c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu kanclerz
1687 ZYSKOWSKI MIECZYSŁAW Jerzy1960 17 Łódzki Urząd Wojewódzki starosta; radny
1688 ŻAK JERZY Zygmunt1946 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1689 ŻAKOWIAK PIOTR Henryk1961 47 OIRP Zielona Góra adwokat
1690 ŻARKIEWICZ ZYGMUNT Bronisław1966 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1691 ŻBIKOWSKI JAROSŁAW Piotr1958 44 c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Biała Podlaska dyrektor instytutu
1692 ŻBIKOWSKI WALDEMAR Franciszek1957 47 OIRP Olsztyn radca prawny
1693 ŻEBRYK HENRYK Kazimierz1949 47 OIRP Koszalin radca prawny
1694 ŻELEŹNY ZDZISŁAW Leon1951 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1695 ŻNIJEWSKI RAFAŁ Stanisław1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1696 ŻOŁĄDKOWSKA MARZENNA Janusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1697 ŻÓŁNOWSKI ANDRZEJ Anatol1964 24 b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1698 ŻUDRO SŁAWOMIR Henryk1955 22 NIK pracownik NIK
1699 ŻUKOWSKI WŁODZIMIERZ Stefan1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1700 ŻUKOWSKI JAN Julian1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1701 ŻURAW TADEUSZ Jan1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1702 ŻYDAK STANISŁAW Jan1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1703 ŻYGADŁO JERZY Zygmunt1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1704 ŻYGŁOWICZ STANISŁAW Józef1949 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny; członek zarządu powiatu
1705 ŻYŁA GRZEGORZ Czesław1962 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
1706 ŻYWOTKO MIECZYSŁAW Stefan1950 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz