Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
401 GŁOWACKI MAREK Marian1953 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
402 GŁUSZKOWSKI STANISŁAW Stefan1962 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
403 GNYSZKA EDWRAD Mieczysław1952 47 Izba Adwokacka Wrocław adwokat
404 GOCAŁ EDWARD Władysław1960 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
405 GODYN JANUSZ Józef1949 12 Kancelaria Prezydenta RP prezes sądu najwyższego
406 GOGOLA JAN Feliks1959 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
407 GOJNY ROBERT Witold1957 47 ORA Bielsko Biała adwokat
408 GOLA EDWARD Władysław1955 17 Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce radny
409 GOLACHOWSKI JAN Kazimierz1952 47 OIRP Wrocław radca prawny
410 GOLCZAK GRZEGORZ Marian1961 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
411 GOLDMAN KRZYSZTOF Wiesław1954 24a Główny Inspektor Pracy inspektor pracy
412 GOLUCH MAREK Bolesław1967 47 OIRP Lublin radca prawny
413 GOŁASZEWSKI WOJCIECH Zdzisław1954 24a Komenda Główna Policji naczelnik
414 GOŁEBIAK MIROSŁAW Wiesław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
415 GOŁEBIOWSKI RYSZARD Michał1952 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
416 GOSTORNSKI MAREK Bernard1951 47 OIRP Koszalin radca prawny
417 GÓRAL URSZULA Antoni1940 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
418 GÓRECKI WACŁAW Kazimierz1953 47 OIRP Rzeszów radca prawny
419 GÓRKA JERZY Józef1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
420 GÓRNY KAZIMIERZ Stanisław1956 47 OIRP Katowice radca prawny
421 GÓRSKI MACIEJ Jan1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
422 GÓRSKI KRZYSZTOF Jerzy1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
423 GÓRSKI PIOTR Mieczysław1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
424 GÓRSKI BOGDAN Mikołaj1965 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
425 GÓRSKI DARIUSZ Stanisław1944 47 OIRP Warszawa radca prawny
426 GÓRSKI ANDRZEJ Władysław1953 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
427 GÓRZYŃSKI ANDRZEJ Władysław1945 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
428 GRABAREK WIESŁAW Józef1956 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
429 GRAJKOWSKI WŁODZIEMIERZ Stefan1954 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
430 GRĄDZIEL JERZY Zdzisław1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
431 GREFKIEWICZ MARIAN Aleksy1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
432 GREGORSKI JANUSZ Bolesław1964 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
433 GREIFENBERG JÓZEF Augustyn1950 32 Rada Gminy Gietrzwałd skarbnik gminy
434 GRĘDZIŃSKI WIESŁAW Aleksander1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt
435 GRIEB PAWEŁ Franciszek1951 44c Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN zastępca dyrektora
436 GROCHOLEWSKI BOHDAN Stanisław1947 47 OIRP Lublin radca prawny
437 GRON TOMASZ Aleksy1961 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
438 GRONOWICZ LESZEK Jan1953 17 Miejska Komisja Wyborcza Skoki radny
439 GROSZ ZBIGNIEW Józef1947 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
440 GRUCHAŁA WIESŁAW Stefan1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
441 GRUDZIEŃ WŁODZIEMIERZ Józef1958 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
442 GRUSZKO WŁODZIEMIERZ Zbigniew1958 45 Kuratorium Oświaty Kielce dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
443 GRYC WŁODZIEMIERZ Włodzimierz1956 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
444 GRYCKO JANUSZ Mikołaj1953 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
445 GRYGIEŁ ZBIGNIEW Józef1929 47 OIRP Kielce radca prawny
446 GRYGORUK JAN Bartłomiej1937 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
447 GRYS IWON Tadeusz1948 44c Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu dyrektor instytutu
448 GRYZ JERZY Zygmunt1949 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
449 GRZEGORCZYK WALDEMAR Marian1957 22 NIK pracownik NIK
450 GRZELAK MIROSŁAW Jan1959 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
451 GRZELKA JERZY Edward1945 47; 40 OIRP Bydgoszcz radca prawny; członek rady nadzorczej
452 GRZESIK WŁADYSŁAW nn1942 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
453 GRZESZCZYK JACEK Tadeusz1964 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z-ca dyrektora instytutu
454 GRZEŚKOWIAK IRENEUSZ Józef1960 24b Wielkopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
455 GRZYB IRENEUSZ Mieczysław1963 24a Komenda Główna Policji naczelnik
456 GRZYWACZ ANDRZEJ Wiesław1951 47 OIRP Rzeszów radca prawny
457 GULIŃSKA-ALEKSIEJUK DOROTA LUCYNA Konstanty1968 47 ORA Warszawa adwokat
458 GUMIŃSKI ADAM Józef0000 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
459 GURA RYSZRAD ROMAN Roman1939 47 OIRP Gdańsk radca prawny
460 GURBIERZ TADEUSZ Józef1946 47 OIRP Katowice radca prawny
461 GUTOWSKI MAREK Zdzisław1945 47 OIRP Poznań radca prawny
462 GUZ TADEUSZ Jan1944 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
463 GUZIAŁ ANDRZEJ Edmund1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
464 HAJKOWICZ GRZEGORZ Ireneusz1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
465 HAKIEL MIROSŁAW Wiktor1961 24a Komenda Główna Straży granicznej dyrektor
466 HALBER ARNOLD JAN Maurycy1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
467 HALIŻAK MARIAN Tadeusz1950 44c Uniwersytet Warszawski dyrektor instytutu
468 HANKE WOJCIECH Janusz1954 44c Instytut Medycyny Pracy w Łodzi zastępca dyrektora
469 HARAŃCZYK ALEKSANDER Józef1950 47 OIRP Lublin radca prawny
470 HARASIMOWICZ SŁAWOMIR Zygmunt1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
471 HARASIMOWICZ HUBERT Augustyn1963 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
472 HARDEJ WALENTY Jan1947 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
473 HARDYBAŁA BOGDAN Bazyli1957 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki burmistrz
474 HARKO WALDEMAR Czesław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
475 HATŁAS STANISŁAW Władysław1941 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
476 HEJDUK MACIEJ Zygmunt1948 24a Ministerstwo Gospodarki dyrektor
477 HENINBORCH WOJCIECH Franciszek1964 24b Pomorski Urząd Wojewódzki z-ca komendanta straży granicznej
478 HERBASZ RYSZARD Alfons1958 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
479 HERMAN MICHAŁ Tadeusz1931 47 ORA Warszawa adwokat
480 HETAK REGINA Jan1954 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
481 HŁĄD ZBIGNIEW Stanisław1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
482 HOC STANISŁAW Bronisław1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
483 HODUN MIROSŁAW Stanisław1956 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
484 HOFFMAN ANNA Jan1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
485 HOLKA HENRYK Alojzy1942 44b Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz dziekan
486 HOMSKI JAN Jan1958 47 OIRP Wrocław radca prawny
487 HONIEK WOJCIECH MAREK Władysław1937 47 OIRP Katowice radca prawny
488 HOŃCZAK MECZYSŁAW Jan1963 17 Wojewoda Opolski radny
489 HORAK JAROSŁAW Aleksy1957 17 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
490 HOROWITZ BOGDAN Mieczysław1968 14 Ministerstwo Sprawiedliwości asesor
491 HOZER JÓZEF Czesław1948 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
492 HULISZ PIOTR Józef1944 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
493 IGNASIAK JAN Zenon1955 17 Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica radny
494 IMIERSKI JERZY Stefan1948 40 Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek zarządu
495 IMIOŁEK MIECZYSŁAW Mieczysław1942 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
496 INEROWICZ PIOTR Jerzy1948 44c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zastępca dyrektora instytutu
497 IWANEK JAN Paweł1952 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu
498 IZYDORSKI DARIUSZ Leonard1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
499 IŻYCKI WITOLD Jacek1965 45 Mazowiecki Kurator Oświaty kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
500 JABŁOŃSKA ELŻBIETA Konstanty1955 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny
501 JABŁOŃSKI ZYGMUNT Wacław1946 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
502 JACEWICZ ANDRZEJ Czesław1947 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
503 JAKUBCZAK JERZY Władysław1942 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
504 JAKUBCZYK MAGDA MARIA Stanisław1969 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
505 JAKUBOWSKI ANDRZEJ Jan1957 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek zarządu
506 JAKUBOWSKI LESZEK Marian1958 24b Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
507 JAMKA JERZY Julian1940 47 OIRP Warszawa radca prawny
508 JANIAK JANUSZ Zenon1954 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
509 JANIAK MAREK Józef1938 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny
510 JANICKA DOROTA JANINA Juliusz1958 30 Prezes Rady Ministrów zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
511 JANICZAK ALFRED Michał1951 47 OIRP Warszawa radca prawny
512 JANKOWSKI JERZY BOGDAN Wacław1945 23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów członek samorządowego kolegium odwoławczego
513 JANKOWSKI JERZY Stanisław1953 47 OIRP Kielce radca prawny
514 JANKOWSKI TADEUSZ Feliks1957 40 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezes zarządu spółki
515 JANKOWSKI WIKTOR Bronisław1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
516 JANUSZEWSKI GRZEGORZ Zdzisław1952 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
517 JANUSZYK PIOTR Stefan1960 45 Kuratorium Oświaty Kraków dyrektor szkoły
518 JAŃCZAK JAN Jan1945 47 ORA Warszawa adwokat
519 JARCZYK LUCYNA Zbigniew1968 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
520 JAROMSKI SYLWESTER Adam1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
521 JAROS ADAM Zdzisław1964 45 Kuratorium Oświaty Katowice dyrektor szkoły
522 JAROSŁAWSKA ANNA Antoni1955 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
523 JAROSZEWICZ LESZEK Edward1959 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
524 JAROSZEWICZ WALDEMAR Leon1948 47 OIRP Koszalin radca prawny
525 JARZĄBEK TADEUSZ Feliks1948 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
526 JASEK KRZYSZTOF Bogumił1964 44c Wojskowa Akademia Techniczna zastępca dyrektora instytutu
527 JASIŃSKI JANUSZ Adam1955 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki wicedyrektor
528 JASIŃSKI JANUSZ Witold1951 44 Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie kierownik
529 JASZCZUK DOROTA Zygmunt1971 45 Kuratorium Oświaty Lublin dyrektor szkoły
530 JASZCZYK BERNADETTA MARIA Henryk1954 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
531 JAŚKIEWICZ RAJMUND Jerzy1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
532 JEDYK ANDRZEJ Józef1948 24a Krajowe Biuro Wyborcze dyrektor delegatury
533 JELENIOWSKI MAREK Alfons1957 17 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki radny
534 JELONEK PIOTR Stefan1958 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
535 JERZAK MIROSŁAW Stanisław1953 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
536 JERZMAŃSKA ELŻBIETA Kazimierz 1951 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław naczelnik
537 JERZYKOWSKI STANISŁAW Walerian1946 47 OIRP Zielona Góra radca prawny
538 JESIONEK JANUSZ Tadeusz1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
539 JEZIORSKI MAREK Henryk1959 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
540 JĘDRZEJCZYK JÓZEF Stanisław1932 47 OIRP Rzeszów radca prawny
541 JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ Stanisław1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
542 JOŃCA KRZYSZTOF Roman1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
543 JÓŹWIAK TERESA Bronisław 1934 47 OIRP Szczecin radca prawny
544 JÓŹWIAK WOJCIECH Mieczysław1938 44c Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej kierownik
545 JÓŹWIAK ZBIGNIEW Witold1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
546 JÓŹWIAK ZDZISŁAW Kryspian1952 47 OIRP Toruń radca prawny
547 JÓŹWIK SŁAWOMIR Franciszek 1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa dyrektor agencji filmowej telewizji
548 JUDEK KRZYSZTOF Edward1953 47 OIRP Szczecin radca prawny
549 JURA GRZEGORZ Ludwik1948 47 ORA Bielsko Biała adwokat
550 JURKIEWICZ MAREK Andrzej1965 24b Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
551 KABACIŃSKI TADEUSZ Kazimierz1965 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby granicznej
552 KACALAK SYLWESTER Jerzy1954 51 Izba Skarbowa Szczecin audytor wewnętrzny
553 KACZANOWICZ MIKOŁAJ Kazimierz1961 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
554 KACZMARCZYK STANISŁAW Kazimierz1958 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
555 KACZMAREK JERZY Edgar1961 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
556 KACZMAREK MARIAN Paweł1950 37 Wielkopolski Urząd Wojewódzki likwidator przedsiębiorstwa państwowego
557 KACZOR GRZEGORZ Józef1948 45 Kuratorium Oświaty Łódź dyrektor szkoły
558 KACZOROWSKI ANDRZEJ Marian1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
559 KACZYŃSKI JAN KRZYSZTOF Kazimierz1952 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
560 KACZYŃSKI TOMASZ Stanisław1961 22 NIK pracownik NIK
561 KACZYŃSKI BOLESŁAW Leon1945 47 OIRP Katowice radca prawny
562 KALANDYK WACŁAW Jan1950 47 ORA Rzeszów radca prawny
563 KALETA ZBIGNIEW Aleksander1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
564 KALINOWSKI ANATOL Anatol1964 24b Podlaski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta
565 KALIŃSKI JÓZEF Jan1929 47 ORA Poznań adwokat
566 KALIŃSKI MAREK Stanisław1959 47 OIRP Lublin radca prawny
567 KALISZ WIESŁAW Ignacy1936 47 OIRP Warszawa radca prawy
568 KALMARCZYK HENRYK Franciszek1924 47 ORA Zielona Góra adwokat
569 KALSKI ANDRZEJ Marian1955 24a Biuro d.s. Substancji Preparatów Chemicznych dyrektor
570 KALWAS BOGUSŁAW Jan1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
571 KAMIŃSKA MRIOLA Eugeniusz1962 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kwestor
572 KAMIŃSKI KAZIMIERZ Edward1959 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
573 KAMIŃSKI ANDRZEJ Jan1963 24b Opolski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
574 KAMIŃSKI WIESŁAW Jan1962 47 OIRP Białystok radca prawny
575 KAMIŃSKI ZDZISŁAW BENEDYKT Zdzisław1931 47 ORA Warszawa adwokat
576 KAMYK MACIEJ Stefan1941 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
577 KANAWKA MAREK Stanisław1948 47 ORA Gdańsk adwokat
578 KANIEWSKI WALDEMRA Henryk1955 22 NIK główny specjalista NIK
579 KAPUSTA STANISŁAW Jan1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
580 KAPUSTA TADEUSZ Stanisław1949 47 OIRP Lublin radca prawny
581 KAPUŚCIK MAŁGORZTA Roman1960 24a Komenda Główna Policji naczelnik
582 KARAŚ ANDRZEJ Jan1948 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
583 KARAŚ BOHDAN Mieczysław1965 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
584 KARBOWNIK ANNA Jan1962 45 Dolnośląski Urząd Wojewódzki dyrektor szkoły
585 KARCZEWSKI ZBIGNIEW Eugeniusz1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
586 KARCZYŃSKI FRANCISZEK Władysław1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
587 KRDASZYŃSKI LESZEK Henryk1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
588 KARGUL JAN Piotr1953 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
589 KARPACZ JERZY Piotr1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
590 KARPIEŃKO JERZY Czesław1950 24b Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
591 KARPIŃSKI MIROSŁAW Antoni1927 47 OIRP Opole radca prawny
592 KARPIŃSKI PIOTR Włodzimierz1966 24b Podkarpacki Urząd Wojewódzki z-ca komendanta placówki straży granicznej
593 KARPISZEN WŁODZIEMIERZ Stanisław1947 47 OIRP Olsztyn radca prawny
594 KARPOWICZ BOLESŁAW Feliks1942 47 OIRP Olsztyn radca prawny
595 KASIŃSKI JAROSŁAW Stanisław1947 47 OIRP Poznań radca prawny
596 KASPERKIEWICZ ROMAN Kazimierz1958 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
597 KASPRZAK JERZY Tadeusz1954 44b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prodziekan
598 KASPRZYCKI DAMIAN Julian1946 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
599 KASPRZYK MAREK LUCJAN Władysław1944 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
600 KASTELIK STANISŁAW Franciszek1959 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista ipn współpracowników sb
  • katalog ipn
  • tajni współpracownicy sb
  • rejestr ujawnionych konfidentów
  • służba bezpieczeństwa prl

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz