Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
201 CHOJNACKI JAN Józef1948 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
202 CHOJNACKI LECH Tadeusz1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
203 CHOJNOWSKI JAN MICHAŁ Jan1961 44C Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie kanclerz
204 CHOMA ROBERT Adolf1963 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezydent miasta
205 CHOMIŃSKI ANDRZEJ Józef1938 47 OIRP Szczecin radca prawny
206 CHONIAWKO TADEUSZ Antoni1939 47 OIRP Koszalin radca prawny
207 CHOSZCZYK BONIFACY Czesław1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
208 CHRÓL ANDRZEJ Jan1958 47 Narodowy Bank Polski główny specjalista
209 CHRZANOWSKI WIESŁAW Zdzisław1968 54 Ministerstwo Obrony Narodwej żołnierz zawodowy
210 CHWASTEK ZBIGNIEW Karol1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
211 CHYLIŃSKI EUGENIUSZ Stanisław1950 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
212 CIAPAŁA JERZY Jan1962 47 OIRP Szczecin radca prawny
213 CIAPKA ZDZISŁAW Jan1956 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
214 CIAŚ-WAŻNY KALIRTA Henryk1961 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
215 CIBULLA JAN Klemens1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
216 CICHALEWSKI ROBERT Henryk1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
217 CIECHANOWSKA WIESŁAW Zygmunt1963 47 OIRP Szczecin radca prawny
218 CIECIERSKA KATARZYNA Andrzej1968 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
219 CIELESZYŃSKA URSZULA Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
220 CIEPIELEWSKI BOGUSŁAW Stanisław1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
221 CIEPLAK ANDRZEJ Józef1962 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
222 CIESIELCZYK LEONARDA Bronisław1947 17 Wojewoda Wielkopolski radna
223 CIESIELSKI EDWARD Leon1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
224 CIESIELSKI ZBIGNIEW Władysław1932 47 OIRP Wrocław radca prawny
225 CIEŚLA ZBIGNIEW Henryk1948 34 Regionalna Izba Obrachunkowa inspektor
226 CIEŚLAK EUGENIUSZ Henryk1966 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
227 CIEŚLAK RYSZARD Karol1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
228 CIEŚLAK JANUSZ Tadeusz1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
229 CIEŚLIŃSKI BOGUSŁAW Stefan1939 47 OIRP Olsztyn radca prawny
230 CIRKOS BOGDAN Józef1962 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
231 CIUK ANDRZEJ Jan1949 44c Uniwersytet Opolski dyrektor instytutu
232 CIULA KRZYSZTOF Andrzej1962 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
233 CUPIAŁ KAROL Edward1941 17 Śląski Urząd Wojewódzki dyrektor instytutu
234 CYBULSKI KRZYSZTOF Władysław1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
235 CZAJKA MAREK Kazimierz1948 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
236 CZAJKOWSKI DARIUSZ Antoni1964 24a Komenda Główna Policji naczelnik
237 CZAPLICKI KRZYSZTOF Grzegorz1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
238 CZAPLIŃSKI MAREK Władysław1940 44c Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie dyrektor instytutu
239 CZAPOR FRANCISZEK Roman1964 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kierownik
240 CZARKOWSKI ZBIGNIEW Jan1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
241 CZARNECKI JACEK Jerzy1958 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wójt
242 CZARNECKI WOJCIECH Jan1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
243 CZARNECKI JAN Józef1940 47 OIRP Zielona Góra adwokat
244 CZĄSTKIEWICZ JAN Wincenty1925 47 OIRP Koszalin radca prawny
245 CZERWIŃSKA DANUTA Stanisław1951 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
246 CZERWIŃSKI WITOLD Wiesław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
247 CZESZEJKO-SOCHACKI MICHAŁ Michał1961 24a Komenda Główna Policji dyrektor
248 CZUBAK MIROSŁAW Stanisław1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
249 CZYŻ JÓZEF Władysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
250 ĆWIEK ZENON Zenon1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
251 ĆWIK JAN Kazimierz1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
252 ĆWIKLIŃSKI WALDEMAR Kazimierz1954 47 OIRP Poznań radca prawny
253 ĆWIKOWSKA BOŻENA Henryk1950 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia
254 DALKA JERZY Kazimierz1956 30 Prezes Rady Ministrów dyrektor oddziału ZUS
255 DAMULEWICZ JAN Czesław1958 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
256 DANIELAK JERZY Stanisław1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
257 DANIELCZYK TADEUSZ Stanisław1957 45 Kuratorium Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły
258 DANILUK MAREK Stanisław1952 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
259 DAŃDA ZYGMUNT Franciszek1951 32 Rada Miejska Świątniki skarbnik
260 DAUTER JACEK Krzysztof1959 46 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
261 DAWIDOWICZ JANUSZ Edward1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
262 DĄBROWSKI ANDRZEJ Arkadiusz1946 47 OIRP Olsztyn radca prawny
263 DEC JAROSŁAW Andrzej1968 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
264 DECHNIK ZYGMUNT Andrzej1950 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
265 DEĆ WIESŁAW Ludwik1949 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
266 DEMIRSKA ELEONORA Alfons1947 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
267 DERKOWSKI BOGDAN Klemens1956 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
268 DERWICH PIOTR Marian1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
269 DEYLE UWE Werner1960 40 Wielkopolski Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
270 DĘBICKI JERZY Stanisław1949 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
271 DĘBSKI ZBIGNIEW Jerzy1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
272 DĘBSKI JANUSZ Jan1956 47 OIRP Koszalin radca prawny
273 DIDUCH STANISŁAW Władysław1947 2; 47 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na senatora; radca prawny
274 DMOCHOWSKI WŁADYSŁAW Julian1926 47 OIRP Wrocław radca prawny
275 DOBIESZEWSKI RYSZRAD Władysław1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz
276 DOBOSZ GRZEGORZ Władysław1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
277 DOBROSIELSKI ADAM Edward1957 22 NIK pracownik NIK
278 DOBROWOLSKA HALINA Stanisław1951 47 OIRP Wrocław radca prawny
279 DOBOWOLSKA GRAŻYNA Janusz1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
280 DOBROWOLSKI RYSZARD Marian1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
281 DOBROWOLSKI HENRYK Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
282 DOLATA TADEUSZ Bolesław1950 47 OIRP Poznań radca prawny
283 DOLIŃSKA BARBARA Kazimierz1942 22 NIK doradca techniczny
284 DOMAGALSKI JÓZEF Jan1948 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
285 DOMAGAŁA ZDZISŁAW Józef1968 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
286 DOMAGAŁA STANISŁAW Józef1943 47 OIRP Wrocław radca prawny
287 DOMAŃSKI GRZEGORZ EDWARD Edward1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
288 DOMAŃSKI LECH Sylwin1961 24B Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
289 DOMARADZKI WIKTOR Stanisław1950 40 Dolnośląski Urząd Wojewódzki członek zarządu
290 DOROPOWICZ MAREK Marian1962 47 OIRP Kraków radca prawny
291 DOROSZKIEWICZ JERZY Włodzimierz1948 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
292 DRABARCZYK ANDRZEJ Marian1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
293 DRABCZYK ZOFIA Ryszard1966 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
294 DRABEK ADAM Gabriel1944 44b Instytut Chemii Przemysłowej kierownik
295 DRAPACZ ANDRZEJ Stanisław1948 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
296 DRĄŻYK IRENEUSZ Marian1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
297 DREWEK TADEUSZ Józef1952 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
298 DROZD RYSZRD Andrzej1929 47 ORA Lublin adwokat
299 DROZD JAROSŁAW Stanisław1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
300 DROZD STANISŁAW Władysław1933 47 OIRP Gdańsk radca prawny
301 DRZYMALIK KRZYSZTOF Jan1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
302 DUBIENIECKI MAREK Marceli1954 47 ORA Gdańsk adwokat
303 DUBIŃSKI JERZY Tadeusz1930 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
304 DUCHNOWSKI JAROSŁAW Stanisław1958 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
305 DUDA WIESŁAW Mieczysław1958 40 Opolski Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
306 DUDA JANUSZ Józef1959 40 Małopolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
307 DUDEK KRZYSZTOF Tadeusz1955 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
308 DUJCZYŃSKI ADAM Albin1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
309 DULEWICZ JÓZEF Józef1945 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
310 DYBCIO DARIUSZ Jerzy1959 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
311 DYCH KRZYSZTOF Lech1961 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
312 DYDYK BOLESŁAW Franciszek1959 17; 40; 45 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny; członek rady nadzorczej; dyrektor szkoły
313 DYKIERT RYSZARD Aleksy1952 17 Gminna Komisja Wyborcza w Filipowie wójt
314 DYL CZESŁAW MACIEJ Jan1950 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
315 DYLIK MAREK Czesław1958 47 OIRP Gdańsk radca prawny
316 DYMIŃSKI ZBIGNIEW Jan1961 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
317 DYNGOSZ LUCJAN Paweł1951 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
318 DYŚKO WIESŁAW Kazimierz1953 24b Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki komendant palcówki straży granicznej
319 DZBIK JOANNA Jan1961 24a Straż Graniczna naczelnik
320 DZIAMARA STEFAN Stefan1957 2;17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki kandydat na posła; radny
321 DZIATKO APOLINARY Józef1953 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
322 DZIECHCIARZ JÓZEF Michał1950 44b Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dziekan
323 DZIUBICH ROBERT Klaudiusz1961 40 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
324 EILMES MAREK Leon1941 47 ORA Kraków adwokat
325 EKLER JAN Michał1939 47 OIRP Warszawa radca prawny
326 ERNST ANNA Jan1947 24a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji naczelnik
327 FABISIAK KAZIMIERZ Stanisław1951 44c Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz dyrektor instytutu
328 FALANA MARIAN Witold1957 47 ORA Częstochowa adwokat
329 FALKIEWICZ MAREK Władysław1959 24a Komenda Główna Policji naczelnik
330 FALSZEWSKA BARBARA Tadeusz1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
331 FEDORUK TADEUSZ Stanisław1957 17 Lubelski Urząd Wojewódzki wójt
332 FEDYCZAK ZBIGNIEW Roman1952 44c Uniwersytet Zielonogórski dyrektor instytutu
333 FEDYK WOJCIECH Zbigniew1957 24a Prokurator Generalny dyrektor
334 FELS MARIA Wiktor1942 47 ORA Bydgoszcz adwokat
335 FIBINGIER IRENEUSZ Stanisław1953 24a Urząd Lotnictwa Cywilnego dyrektor
336 FICOŃ ANDRZEJ Jan1961 17 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
337 FIEDOROWICZ STANISŁAW Stanisław1957 17 Podlaski Urząd Wojewódzki wójt
338 FIGAT ZBIGNIEW Eugeniusz1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
339 FIGLARZ ZBIGNIEW Antoni1953 17 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz radny
340 FILIP SŁAWOMIR Eugeniusz1963 32 Rada miejska Nowe sekretarz
341 FILIPIAK ZYGFRYD Walenty1940 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
342 FILIPOWICZ ANDRZEJ Franciszek1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
343 FINDEISEN WŁADYSŁAW Stanisław1926 12 Prezes Rady Ministrów członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
344 FINKOWSKI MAREK Zbigniew1952 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
345 FIRKOWSKI KRZYSZTOF Ryszard1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
346 FISZER JANUSZ Witold1957 47 OIRP Warszawa radca prawny
347 FIUK GRZEGORZ Władysław1958 40 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
348 FLOREK RYSZRAD Grzegorz1949 47 OIRP Lublin radca prawny
349 FORCZEK GRZEGORZ Rafał1963 47 OIRP Wałbrzych radca prawny
350 FORDON KAZIMIERZ Bronisław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
351 FRANCZYK TADEUSZ Stanisław1941 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
352 FRASK STANISŁAW Jan1930 47 OIRP Rzeszów radca prawny
353 FRASUNEK LESZEK Bogdan1954 17 Śląski Urząd Wojewódzki wójt
354 FRĄCKOWIAK BRONISŁAW Leon1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
355 FRELAK JADWIGA Marian1955 32 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki sekretarz
356 FURMAŃSKI WŁODIMIERZ Zdzisław1950 47 OIRP Warszawa radca prawny
357 GACA JACEK Stanisław1951 24a Ministerstwo Gospodarki naczelnik
358 GAJKCZYK ZBIGNIEW KAZIMIERZ Ryszard1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
359 GAJDA WALDEMAR Karol1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
360 GAJDZICA KAROL Rudolf1945 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
361 GAJECKI MAREK Andrzej1956 47 OIRP Opole radca prawny
362 GAJEK ANDRZEJ Edward1955 24a Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad naczelnik
363 GAJOWNIK JERZY Bolesław1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
364 GALICKI ZDZISŁAW Eugeniusz1943 44c Uniwersytet Warszawski zastępca dyrektora instytutu
365 GALIŃSKI ZDZISŁAW Adam1931 47 OIRP Warszawa radca prawny
366 GALOS ZYGMUNT Jan1932 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
367 GALWAS BOGDAN Stanisław1938 44b Politechnika Warszawska dziekan
368 GAŁĄZKA ROBERT Zygmunt1970 47 OIRP Toruń radca prawny
369 GAŁĘZIA JERZY Józef1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
370 GAPSKI JAN Edmund1955 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
371 GARBOŚ-JĘDRAL GRAŻYNA Andrzej1952 47 OIRP Kielce radca prawny
372 GARNYS KAZIMIERZ Marian1930 47 ORA Warszawa adwokat
373 GARTOWSKI TOMASZ Michał1960 24a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dyrektor biura
374 GASEK ZENON Henryk1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
375 GAWEŁEK ZBIGNIEW Roman1962 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
376 GAWĘDA KRYSZTOF Stefan1956 24a Ministerstwo Skarbu Państwa naczelnik
377 GAWLICZEK PIOTR Herbert1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
378 GAWRYLAK MAREK Franciszek1964 47 OIRP Lublin radca prawny
379 GĄSIOR ANIELA Roman1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
380 GĄSIOR MARZANNA Czesław1960 45 Kuratorium Oświaty Szczecin dyrektor szkoły
381 GĄSIOR JACEK Andrzej1960 24A Główny Inspektor Pracy zastępca dyrektora
382 GĄSIOROWSKI WALDEMAR Stefan1953 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
383 GECEWICZ RYSZARD Mieczysław1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
384 GEMBARA STANISŁAW Jan1960 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny
385 GEORGE TADEUSZ Adam1962 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
386 GERMAN KONSTANTY Włodzimierz1965 24B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
387 GETKA RYSZRD Aleksander1946 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protektor
388 GĘBSKI JACEK Bogusław1963 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
389 GĘSICH JAN Stanisław1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
390 GIGOŃ LESZEK Tadeusz1949 47 OIRP Warszawa radca prawny
391 GIL JANUSZ Teodor1951 44c Uniwersytet Zielonogórski dyrektor instytutu
392 GILEJKO LESZEK KAZIMIERZ Bronisław1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
393 GIWER EUGENIUSZ Leopold1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
394 GIŻOWSKI SYLWIN Michał1951 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
395 GLACEL JAN Donald1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
396 GŁADKOWSKI KRZYSZTOF Stanisław1962 47 OIRP Warszawa radca prawny
397 GŁĘBOCKI TEOFIL Stefan1949 47 ORA Rzeszów radca prawny
398 GŁEBOCKI KAROL Andrzej1966 24A Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad art. 4 pkt 24A
399 GŁOWA ALBIN Andrzej1960 19 Ministerstwo Skarbu Państwa autor audycji publicystycznej
400 GŁOWACKI ANDRZEJ Stanisław1948 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • katalog ipn
  • ipn katalog tajnych współpracowników sb
  • ipn wyszukiwarka osób
  • służba bezpieczeństwa prl
  • lista ipn współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz