Lista Agentów SB

Lista 1706 pracowników organów bezpieczeństwa PRL, pełniących w nich służbę oraz tajnych współpracowników, osób, które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły "pozytywne" oświadczenia lustracyjne - stan na dzień 28.10.2009 r.

Raportnowaka.pl przekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne (tj. oświadczyły, że pracowały, pełniły służbę bądź były współpracownikami organów bezpieczeństwa PRL).

 

Lp.NazwiskoImięImię ojcaRok urodz.Punkt art. 4 ww. ust.Nazwa organu który nadesłał oświadczenie lustracyjneFunkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
1001 NALBERT KRZYSZTOF Wacław1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1002 NAPORA TOMASZ Kazimierz1959 24 a Komenda Główna Policji naczelnik
1003 NARKIEWICZ ANDRZEJ Kazimierz1952 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu spółki
1004 NASARZEWSKI KRZYSZTOF Jan1958 47 OIRP Toruń radca prawny
1005 NAWACKI LESŁAW Kazimierz1948 24 a Rzecznik Praw Obywatelskich dyrektor
1006 NAWARA-KAMIŃSKA ELŻBIETA Jan 1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1007 NAWROCKI LESŁAW STEFAN Zdzisław1958 35 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1008 NEHREBECKA-De LATOUR IWONA Kazimierz1942 47 OIRP Warszawa radca prawny
1009 NEHYBA WALDEMAR STEFAN Michał1952 27 Narodowy Bank Polski kierownik
1010 NICZYPORUK JAN Jan1963 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
1011 NIECKARZ STANISŁAW Jan1941 4 Kancelaria Prezydenta RP członek rady polityki pieniężnej
1012 NIEDBAŁA PIOTR Stanisław1961 17 Podlaski Urząd Wojewódzki wójt
1013 NIEMCZYK KAZIMIERZ Antoni1962 44 b Akademia Medyczna w Warszawie prodziekan
1014 NIEMYJSKA MAŁGORZATA Zdzisław1970 45 Mazowiecki Kurator Oświatowy dyrektor szkoły
1015 NIENARTOWICZ BOGDAN Władysław1944 44 c Akademia Morska w Szczecinie zastępca dyrektora instytutu
1016 NIESYTO JANUSZ Paweł1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1017 NIEWCZAS JULIAN Mieczysław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1018 NIESZCZOTA TADEUSZ Henryk1956 37 Ministerstwo Skarbu Państwa dyrektor
1019 NITECKA ANNA Tadeusz1952 47 OIRP Białystok radca prawny
1020 NIZIOŁEK WOJCIECH Józef1948 17 OIRP Warszawa radca prawny
1021 NOWACKI ANDRZEJ Janusz1964 45 Kuratorium Oświaty Bydgoszcz dyrektor szkoły
1022 NOWACKI RADOSŁAW ZYGMUNT Zbigniew1967 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1023 NOWACZYK MIROSŁAW Wacław1958 24 a Komenda Główna Straży Granicznej dyrektor
1024 NOWAK FRANCISZEK Franciszek1947 47 OIRP Warszawa radca prawny
1025 NOWAK WOJCIECH Józef1954 44 b Politechnika Świętokrzyska dziekan
1026 NOWAK PIOTR Stanisław1968 24 b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant placówki straży granicznej
1027 NOWAK ZBIGNIEW Czesław1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1028 NOWAK KRZYSZTOF Kazimierz1963 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1029 NOWAK BOGUSŁAW Leszek1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1030 NOWAK JÓZEF Tadeusz1957 47 ORP Warszawa radca prawny
1031 NOWAK ZBIGNIEW Władysław1955 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1032 NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA EWA Zdzisław1958 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1033 NOWAKOWSKI JERZY Stefan1929 47 OIRP Warszawa radca prawny
1034 NOWAKOWSKI BOGUSŁAW Bogusław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1035 NOWICKI WIESŁAW Ludwik1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1036 NOWODWORSKI ARKADIUSZ Stanisław1962 47 OIRP Toruń radca prawny
1037 NOWOSADZKI RYSZARD Bronisław1944 40 Lubelski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1038 NURCZYK KAZIMIERZ Franciszek1952 45 Kuratorium Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły
1039 NYKIEL PAWEŁ Kazimierz1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1040 OBIDOWSKI ZBIGNIEW Konstanty1949 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1041 OBŁUCKI FRANCISZEK ANDRZEJ Ryszard 1951 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1042 OCHODEK BOGUSŁAW Teofil1955 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1043 OGÓREK MARIAM Czesław1950 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1044 OGRODOWICZ ANDRZEJ Mieczysław1955 32 Rada Gminy w Pyrzycach sekretarz
1045 OKOŃ EDMUND Józef1930 47 OIRP Łódź radca prawny
1046 OLBRYCHT MAREK Jerzy1952 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1047 OLCZAK EUGENIUSZ Władysław1946 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek rady nadzorczej
1048 OLECHNOWICZ LESZEK Jan1953 47 OIRP Warszawa radca prawny
1049 OLEJNICKI IRENEUSZ Władysław1960 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1050 OLEJNICZAK ROMAN Ireneusz1964 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1051 OLEKSY BOGUSŁAW Wojciech1961 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1052 OLENDEREK RYSZARD Wacław1945 14 Ministerstwo Sprawiedliwości prokurator
1053 OLĘCKI ANDRZEJ Waldemar1956 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1054 OLKOWICZ KRZYSZTOF Edmund1954 47 OIRP Koszalin radca prawny
1055 OLSZAŃSKI WIESŁAW Emil1950 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1056 OLSZEWNIK ANTONI Wacław1950 47 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1057 OLSZEWSKA TERESA Stanisław1959 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radna
1058 OLSZEWSKI MARIUSZ Henryk1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1059 OLSZEWSKI IRENEUSZ Kazimierz1959 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1060 OLSZOWY SŁAWOMIR Bronisław1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1061 OLZAK STANISLAW Stanisław1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1062 OŁTUSZEWSKI MIROSŁAW Ksawery1948 44 b Narodowy Instytut Leków kierownik
1063 OPALA ZDZISŁAW Teodor1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1064 OPUCHLIK EWALD Jerzy1943 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1065 ORAWIEC JAN Jan1946 17 Wojewoda Świętokrzyski członek zgromadzenia gmin
1066 ORDON HALINA Bolesław1924 47 ORA Warszawa adwokat
1067 ORŁOWSKI ZBIGNIEW Paweł1954 40 Lubuski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej
1068 ORŁOWSKI ANDRZEJ Eugeniusz1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu
1069 ORZECHOWSKI ZBIGNIEW Marian1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1070 OSAJDA ZBIGNIEW Stefan1957 45 Kuratorium Oświaty Poznań dyrektor szkoły
1071 OSIADACZ BOŻENA Roman1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1072 OSIEJ CEZARY Zygmunt1958 47 OIRP Opole radca prawny
1073 OSTAFIL STANISŁAW Roman1936 47 ORA Rzeszów adwokat
1074 OSTROWSKA EWA Józef1953 47 OIRP Poznań radca prawny
1075 OSTROWSKI WOJCIECH Henryk1961 47 OIRP Warszawa radca prawny
1076 OSTROWSKI LESZEK Roman1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1077 OTKO EWA Tadeusz1964 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1078 OWCZAREK BOGDAN Józef1943 44 c Uniwersytet Warszawski zastępca dyrektora instytutu
1079 OWCZAREK JAN Stanisław1946 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki wójt
1080 OŻGO JERZY Tadeusz1951 24 a Ministerstwo Sprawiedliwości naczelnik
1081 PACEK BOGUSŁAW Jan1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1082 PACHNIEWSKA ELŻBIETA Leon1936 47 OIRP Warszawa radca prawny
1083 PACHOWICZ STANISŁAW Jan1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki wójt
1084 PACHUTA TADEUSZ Franciszek1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1085 PACHUTA RYSZARD Jan1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1086 PAJĄK ANDRZEJ Michał1947 24 a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zastępca dyrektora
1087 PAJĘCKA JOLANTA Julian1956 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radna
1088 PAJÓREK LESZEK Jerzy1959 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1089 PAKIESER MARIUSZ Tadeusz1962 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1090 PAKUŁA ZDZISLAW Józef1961 24 B Dolnośląski Urząd Wojewódzki komendant
1091 PAŁCZYŃSKI ZYGMUNT Adam1958 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki burmistrz
1092 PAŁUBICKI JANUSZ Franciszek1939 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1093 PAMPUCH ZYGMUNT Aleksander1957 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1094 PANKOWSKI ANDRZEJ Jerzy1950 22 NIK kontroler NIK
1095 PAŃKO JANUSZ Marian1960 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1096 PAŃTA WOJCIECH Kazimierz1958 24 a Ministerstwo Infrastruktury naczelnik
1097 PAPAJ LESŁAW Kazimierz1958 47 OIRP Katowice radca prawny
1098 PARDUS JERZY Stanisław1945 47 OIRP Warszawa radca prawny
1099 PARYS ANDRZEJ Jerzy1948 47 OIRP Warszawa radca prawny
1100 PASTUSZAK STANISŁAW Jan1947 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1101 PAŚNIK JERZY Adolf1949 47 ORA Warszawa adwokat
1102 PATORSKI KRZYSZTOF Kazimierz1946 44 c Politechnika Warszawska dyrektor instytutu
1103 PATYCKI SŁAWOMIR JANUSZ Szczepan1959 40 Wojewoda Wielkopolski członek zarządu
1104 PAULUS MARIAN Antoni1932 47 ORA Toruń adwokat
1105 PAWELEC RYSZARD Antoni1948 47 OIRP Koszalin radca prawny
1106 PAWLACZYK MARIA Henryk1946 47 OIRP Warszawa radca prawny
1107 PAWLAK FRANCISZEK Stanisław1938 47 OIRP Warszawa radca prawny
1108 PAWLAK JERZY Władysław1950 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1109 PAWLIK TADEUSZ Jerzy1953 47 OIRP Opole radca prawny
1110 PAWLONKA WIESŁAW Władysław1943 47 OIRP Lublin radca prawny
1111 PAWŁOWSKI ZENON Franciszek1937 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1112 PAWŁOWSKI ROBERT Stanisław1942 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny
1113 PAŹDZIORKO EDWARD Franciszek1955 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1114 PĄGOWSKI ALBERT Zdzisław1967 24 a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik
1115 PEPŁOŃSKI ANDRZEJ Józef1944 44 b Akademia Pomorska w Słupsku dziekan
1116 PEPŁOWSKI IRENEUSZ Bolesław1959 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1117 PERON ANDRZEJ Stefan1951 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1118 PERZANOWSKI ANDRZEJ Jerzy1954 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1119 PEUKERT JACEK Stanisław1958 17 ORA Kraków radca prawny
1120 PĘKSA MICHAŁ SŁAWOMIR Adolf1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1121 PFONT KAZIMIERZ Kazimierz1946 44 c Ministerstwo Gospodarki dyrektor
1122 PIĄTKOWSKI ZDZISŁAW Jan1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
1123 PIECHNA KRZYSZTOF Tadeusz1952 47 OIRP Warszawa radca prawny
1124 PIECHOWIAK ANDRZEJ Florian1947 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1125 PIEGAT ANDRZEJ Eugeniusz1947 44 c Politechnika Szczecińska dyrektor instytutu
1126 PIENIĄŻEK ANDRZEJ Stanisław1954 47 OIRP Warszawa radca prawny
1127 PIENIĄŻEK ANTONI Tadeusz1940 44 b Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin dziekan
1128 PIENKOS ELŻBIETA Ryszard1955 24 a Urząd ds/ Cudzoziemców zastępca dyrektora
1129 PIEŃKO MAREK Jan1963 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny
1130 PIESZKO MIROSŁAW Stanisław1965 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1131 PIETRAS JANUSZ Władysław1954 47;54 OIRP Zielona Góra radca prawny; żołnierz zawodowy
1132 PIETRAS ZBIGNIEW Stanisław1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1133 PIETRASZ DYMITR Jan1952 17 Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1134 PIETRASZEK ZBIGNIEW Józef1944 47 OIRP Wrocław radca prawny
1135 PIETROCZUK WŁODZIMIERZ Jan1947 17 Podlaski Urząd Wojewódzki starosta
1136 PIĘTKA MARIUSZ Arkadiusz1959 24 b Mazowiecki Urząd Wojewódzki komendant oddziału straży granicznej
1137 PIKAŁŁO PIOTR Janusz1966 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1138 PIKOR JAN Wojciech1939 17 Opolski Urząd Wojewódzki radny
1139 PIKULSKI STANISŁAW Stefan1945 44 b Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dziekan
1140 POILAS ANDRZEJ Stanisław1952 47 OIRP Katowice radca prawny
1141 PILCH ZBIGNIEW Władysław1952 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1142 PILECKI PIOTR Henryk 1947 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny
1143 PIŁKA TADEUSZ Jan1956 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1144 PINDUR EDWARD Andrzej1950 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1145 PIOTROWICZ JÓZEF Józef1927 47 OIRP Warszawa radca prawny
1146 PIOTROWSKI STANISŁAW Andrzej1954 24 a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora
1147 PIOTROWSKI TADEUSZ Jan1950 17 Lubuski Urząd Wojewódzki wójt
1148 PIOTROWSKI JÓZEF Jan1944 47 ORA Gdańsk adwokat
1149 PIÓROWSKI JERZY Stefan1947 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1150 PISARSKI KRZYSZTOF Stefan1947 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1151 PISKORSKI BOGDAN Kazimierz1950 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny
1152 PISULA HENRYK Wacław1932 47 OIRP Warszawa radca prawny
1153 PITOŃ BOGDAN Józef1953 17 Małopolski Urząd Wojewódzki wójt
1154 PIWOŃSKI ZBIGNIEW Zygmunt1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1155 PIZOŃ TADEUSZ Józef1959 47 OIRP Lublin radca prawny
1156 PLEWA WOJCIECH Stanisław1964 24 b Małopolski Urząd Wojewódzki zastępca komendanta placówki straży granicznej
1157 PLEWNIA KRZYSZTOF Marian 1961 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny
1158 PLIS ZBIGNIEW Edward1953 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1159 POLCH JERZY Władysław1945 27 Narodowy Bank Polski główny specjalista
1160 PLUTA LUDWIK Józef1945 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny
1161 PŁATEK HENRYK Władysław1955 45 Kuratorium Oświaty Opole dyrektor szkoły
1162 PŁATKOWSKI STANISŁAW WALDEMAR Stanisław1957 17 Gminna Komisja Wyborcza radny
1163 PŁAWSKI JAN Józef1946 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny
1164 PŁOSZAJSKI PIOTR Jerzy1946 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prorektor
1165 PŁUSA PAWEŁ Wacław1943 44 c Akademia im. Jana Długosza Częstochowa zastępca dyrektora
1166 PODDĘBNIAK TADEUSZ Leon1952 22 NIK dyrektor
1167 PODGÓRECZNY MARIAN Józef1927 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1168 PODLASIŃSKI CEZARY Henryk1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy
1169 PODLECKI ZBIGNIEW Włodzimierz1952 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1170 PODLEJSKI DARIUSZ Marian1966 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny
1171 PODSTAWSKI KRZYSZTOF Adam 1943 47 ORA Bydgoszcz adwokat
1172 PODULKA-WIERZBIŃSKI MAREK Rudolf1945 47 OIRP Kielce radca prawny
1173 POGODA WACŁAW Jan1951 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny
1174 POGODA MARIAN Czesław1961 24 B Podlaski Urząd Wojewódzki komendant
1175 POGORZELSKI MAREK Józef1961 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny
1176 POLAK ZOFIA Władysław1954 47 ORA Kraków adwokat
1177 POLIKSZA DARIUSZ Wiktor 1963 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1178 POLKOWSKI ANTONI Zbigniew1953 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki wójt
1179 POŁOMSKI JÓZEF Józef1934 47 OIRP Gdańsk radca prawny
1180 POPCZYK JACEK Feliks1953 44 b Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie kierownik
1181 POPŁAWSKI DARIUSZ Henryk 1954 44 b Uniwersytet Warszawski prodziekan
1182 PORDES ADAM Tadeusz1930 47 OIRP Warszawa radca prawny
1183 PORĘBSKI KAZIMIERZ Józef1955 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny
1184 POSIEJ GRAŻYNA Józef1953 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1185 POSŁUSZNY JANUSZ Stanisław1954 40 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki członek zarządu
1186 POSŁUSZNY JANUSZ Stefan1962 47 Ministerstwo Sprawiedliwości notariusz
1187 POTOCKA KATARZYNA Czesław1947 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła
1188 POTOCKI RYSZARD Antoni1945 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1189 POZNAŃSKI JANUSZ Franciszek1950 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy
1190 PRAGŁOWSKI JACEK Wiesław1958 47 OIRP Wrocław radca prawny
1191 PRĘDKOPOWICZ JANUSZ Antoni1960 24 a Straż Graniczna naczelnik
1192 PROCKI MAREK Stanisław1960 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki przewodniczący rady nadzorczej
1193 PROĆ-PADEREWSKA RÓŻA Antoni1943 45 Mazowiecki Kurator Oświaty dyrektor szkoły
1194 PROKOPOWICZ BOGUMIŁ Adolf1948 47 ORA Kraków radca prawny
1195 PRUCHNIAK ZBIGNIEW Bolesław1954 24 a Urząd ds Cudzoziemców dyrektor
1196 PRUSAK FELIKS Stanisław1939 47 ORA Warszawa adwokat
1197 PRUSAK MIROSŁAW Zdzisław1954 11 Ministerstwo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej
1198 PRZANOWSKI STANISŁAW Stefan1934 47 OIRP Warszawa radca prawny
1199 PRZĄDKO ALFRED Jan1933 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny
1200 PRZYBYLIŃSKI PIOTR Franciszek1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy

Źródło:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

ipn katalog funkcjonariuszy

  • lista ipn współpracowników sb
  • katalog ipn
  • tajni współpracownicy sb
  • rejestr ujawnionych konfidentów
  • służba bezpieczeństwa prl

Komentarze


Skomentował Tunia |

Co mam napisać? Nie wiem , gdzie mam pukać, do jakich drzwi...

Przez 5 lat dyrektorem w Kobylnicy pod Słupskiem był esbek Jan Wild, to chyba był najpodlejszy czas dla tej szkoły, która stała się w tym czasie ośrodkiem propagandowo- kulturalnym dla ww. dyrektora. Zabił w nauczycielach kreatywność, podzielił grono swoimi esbeckimi metodami, zniszczył więzi międzyludzkie, rozwalił współpracę z rodzicami. Kiedy nie miał szans na kolejną kadencję i odszedł w niesławie, nie dał za wygraną. Nasyła ciągłe kontrole do szkoły i ... redaguje masę donosów na pracę szkoły oraz nauczycieli.

Skomentował Rafał |

Na liście odnalazłem dwie osoby które ze mną pracowały - szok

Skomentował Stanisław |

Mój i jego czterej kuzyni byli w SB , ta lista nie ujawnia wszystkich osób.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście zamieszczone są tylko osoby pełniące funkcje publiczne, które złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Proszę sprawdzić na stronie inwentarz.ipn.gov.pl

Skomentował revoy |

Na liście nie ma Janusza Dobrosia r. 1953 ( ojca nie pamiętam) z Lipna, a b. burmistrza Lipna z 2006-2010 r.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak już wcześniej odpowiadałem, na liście zamieszczone są osoby publiczne, które w oświadczeniu lustracyjnym przyznały się do współpracy z SB, bądź pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Pan Janusz Dobroś TW ps. "Kuba" s. Zbigniewa ur. 24-06-1953 r. nie ujawnił takiej współpracy, choć dokumenty ewidentnie na to wskazują (sygn. akt IPN By 00101/161 i IPN By 0071/193). Pan Janusz Dobroś jest kłamcą lustracyjnym.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego nie ma na liście TW Kazimierz:..." Czy Polskim Związkiem Łowieckim kierują uczciwi ludzie honoru? Czytam akta innego tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Kazimierz” pod jakim skrył się w 1983 roku, już po zniesieniu stanu wojennego, obecny łowczy krajowy – przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ Lech Bloch. Wówczas inspektor Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Ciechanowie, podpisał zobowiązanie do współpracy, które niżej i nie ma w aktach nawet słowa, że został do tego zmuszony jakimkolwiek perfidnym hakiem. Zrobił to z własnej i nieprzymuszonej woli. Klikając w zobowiązanie poniżej można je otrzymać w pliku PDF, wydrukować i pokazać tym członkom koła, którzy ciągle myślą, że tak jak cała Polska, PZŁ zmienił się w 1989 r. dr Lecha Blocha; Gł Łowczego PZŁ.

Skomentował zbigniew berndt |

Czy Regieniewicz Waldemar jak długo był TW tj. od kiedy do kiedy. Ponieważ ma status osoby pokrzywdzonej nr. na pańskiej liście 1228

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Niestety, nie wiem jak długo był TW i czy w ogóle nim był. Nie ja przeprowadzałem kwerendę osób z tej listy. Wykaz osób został sporządzony przez Biuro Lustracyjne IPN na wniosek Zbigniewa Nowaka, a opracowała wykaz Anna Kudra. Z pobieżnych informacji znalezionych w internecie wynika, że do materiałów Waldemara Reginiewicza znajdujących się w zasobach archiwalnych IPN, były przekazane uzupełnienia link.

Więcej danych dotyczących Waldemara Reginiewicza możemy znaleźć na stronie katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/125656.

Skomentował Janek |

Chciałbym wystąpić do ipn z wnioskiem o dostęp do akt jednej z wymienionych tu osób która pełni funkcję publiczną i jest moim przełożonym w pracy. Czy IPN udostępni mi te dokumenty.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną, każda zainteresowana osoba może wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie.

Rodzaje realizowanych wniosków przez IPN

Informacje dotyczące składania wniosku o udostępnienie dokumentów osób pełniących funkcję publiczną

Skomentował Edek |

Na liście jest dwóch moich byłych przełożonych z wojska Lech T. i Tomasz S. - dziwnym trafem wyjątkowe kanalie, zwłaszcza ten pierwszy.

Skomentował Jarosław |

Dziękuję Autorowi za pracę i jej udostępnienie, a "niechcącym i nawróconym" SB-kom przypominam, że warunkiem odpuszczenia jest wyznanie, żal i zadośćuczynienie.

Skomentował Adam |

Dlaczego brak radnego z Nowej Soli: Kot Adam?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Jak na wstępie jest napisane - lista przedstawia osoby które do Biura Lustracyjnego IPN złożyły „pozytywne” oświadczenia lustracyjne, tzn. przyznały się do współpracy z SB. Pan radny Rady Miejskiej w Nowej Soli, Adam Kot skłamał przed Biurem Lustracyjnym i nie przyznał się że był tajnym współpracownikiem SB RUSW w Nowej Soli, o pseudonimie „Leśnik”.

więcej

Skomentował Bolesław |

Tak, to lista fałszywka. Znam na niej kogoś, kto właśnie odmówił współpracy (sic!). 50 lat temu, kilka dni po studiach dostał propozycję dyplomatycznej kariery. Okazało się, że wpierw trzeba przejść roczne szkolenie... w MSW. Po kilku dniach "ten ktoś" napisał prośbę o zwolnienie i opuścił MSW. Jak widać, postąpił nieroztropnie - dzisiaj bowiem specjaliści tajnych służb są w cenie. Na listy wystawia się natomiast osoby często niewinne. Pozostaje pytanie, kto kryje prawdziwych tajniaków, którzy wytrwali w szkoleniach i są szanownymi "dyplomatami"? Albo innymi niechlubnymi "aktorami" w najnowszych dziejach Polski? Pozdrawiam patriotów polskich i życzę im mniejszej podatności na manipulacyjne zabiegi.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znajdują się osoby, które same przyznały się do tego, że były tajnymi współpracownikami SB/UB, lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa PRL. Trudno uwierzyć w fakt, iż "ten ktoś" przyznał się do czegoś, co go obciążało, a nie miał z tym nic wspólnego. Pomyłkę IPN też można wykluczyć. Na 1706 nazwisk, które są na liście, nie słyszałem o żadnej osobie, która by skutecznie udowodniła, że znalazła się na niej omyłkowo. Jeśli Pana znajomy jest taki niewinny jak go Pan przedstawia, proszę podać jego imię i nazwisko, a nie kryje pod tajemniczym "ten ktoś". Wydaje mi się, że po prostu nie wie Pan wszystkiego o swoim znajomym.

Poruszył Pan jeszcze jeden temat, który mnie też nurtuje - kto kryje prawdziwych tajniaków.

Niestety, III RP jest kontynuacją PRL. Dawny komunistyczny układ w porozumieniu z tajnymi współpracownikami takimi jak "Bolek" zapewnili sobie nietykalność i anonimowość podległych im służb. W ostatnich dwóch latach zaczęło się to trochę zmieniać, ale "szanowni dyplomaci" i "niechlubni aktorzy", jak ich Pan nazwał, wciąż są aktywni, próbując za wszelką cenę nie dopuścić do ujawnienia wszystkich agentów i konfidentów. Wciąż nie jest w pełni jawny zbiór zastrzeżony IPN, chociaż wg. ustawy powinien być już jawny w połowie czerwca 2017 roku, a w internecie uprawia się hejt, próbując dyskredytować strony, które ujawniają agentów komunistycznych służb, sugerując, że są to "listy fałszywki".

Skomentował Ewa |

Szukam niejakiego Krzysztofa Lewickiego.Ten człowiek, znacząco wpłynął na moje życie.Wielokrotnie mnie nachodził i straszył próbując wymusić podpisanie zgody na współpracę. Ponieważ odmówiłam, zablokował pracę o którą długo się starałam. Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej niż planowałam. Działał w Trójmieście. Mam nadzieję, że go gdzieś odnajdę i powiem co o nim myślę.

Skomentował niezlomny |

Skoro jest tu tylu prawnikow, nic juz nie jest w stanie mnie zdziwic, tym bardziej ten kwik podobny do wycia zarzynanej trzody chlewnej, gdy zorientowali sie, czym im grozi "wziecie za ryje" tej szczegolnej kasty _ "bogow" przez inna grupe prawnikow. Czym to sie skonczy - czas pokaze.

Skomentował Kajka |

U nas w Chełmie był Choma Adam pakował. I co? Nikt mu się do tyłka nie dobrał a żyje jak Pan.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Sami się nie rozliczą. Zgadzam się z Panem że konfidenci, esbecy i inne szuje które gnębiły Naród Polski mają się dobrze, a ci co walczyli o lepszą Polskę, często głodem przymierają. Jest to wynik układu zawartego przy okrągłym stole pomiędzy komunistami i konfidentami. Komuna nie skończyła się 89 roku, zmieniła tylko swoją postać. Komuniści i konfidenci uwłaszczyli się na majątku narodowym i zagwarantowali sobie nietykalność. Ale to nie znaczy, że nie należy nic robić, siąść z założonymi rękami i czekać, bo to nie ma sensu. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przypominanie kto jest kto i podtrzymywanie tradycji narodowych jest jedną ze sposobów na nich. Działania takie już przynoszą efekty. Zaczynają odbierać esbekom przywileje, takie jak nienależne, wysokie emerytury, a i na rozliczenie mam nadzieje przyjdzie czas.

Po drugie, propaganda komunistyczna zrobiła ogromne spustoszenia w umysłach obywateli. Przywracanie historii, patriotyzmu, wskazywanie kto był zdrajcą, a kto bohaterem, być może nie od razu, ale z czasem uświadomi w Narodzie co jest słuszne, a co należy potępić. Jedną z takich inicjatyw jest chociażby dzisiejszy dzień - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoją drogą ja bym im tak nie zazdrościł. Budzić się rano i patrzeć na tą zdeprawowaną "mordę", bez szacunku do samego siebie i że kiedyś przyjdą i rozliczą, a przyjdą na pewno, jak nie za życia to po śmierci i pospadają z piedestałów, przynosząc wstyd i hańbę rodzinie.

Skomentował Aleksander |

Znam nr 1241 "Wybitna" prawniczka

Skomentował julek |

Idea słuszna... tylko jak zwykle w wypadku działań PIS jest niestety wybiórcza i dotyka nie zawsze tylko tych, co należy.. a co z panem (specjalnie używam małej litery, bo nie cierpię takiej hipokryzji) piotrowiczem? kawał dziada i tyle...

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo mi miło, że popiera pan tworzenie takich list jak ta powyżej, że uważa pan to za słuszną ideę. Nie rozumiem tylko co wspólnego z tym ma PIS. Listę sporządził IPN w czasach kiedy rządziło PO-PSL (28.10.2009r.).
Lista na pewno nie jest pełna. Znajdują się na niej tylko osoby wykonujące funkcje publiczne i które przyznały się do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Ujawnienie wszystkich akt z tzw. zbioru zastrzeżonego IPN da pełniejszy obraz współpracy konfidentów z komunistycznym reżimem. Co do p. prokuratora Stanisława Piotrowicza polecam Wikipedię. Jeżeli ma pan jakieś inne udokumentowane informacje, proszę je zamieścić w Wikipedii.

Skomentował Mirosław |

Dlaczego nie są podane nazwiska sędziów i prokuratorów stanu wojennego z pow. zamojskiego - którzy teraz są adwokatami i radcami prawnymi tudzież komornikami gdzie ja mam ich szukać.

Skomentował Zorro |

Pytanie do MON:
Czy minister Macierewicz "podziękuje" za "uczciwą" służbę żołnierzom-agentom????

Skomentował Stan |

Donosili, meldowali, kapowali, przyznali sie i co????? co dalej?????
Teraz dobra posada, miejsce w parlamencie albo jak w przypadku "szczura" ktory niszczyl moje zycie: prowadzi lukratywna fabryke produkujaca plastikowe opakowania.

Skomentował mietek |

a gdzie jest bolek na liscie? LISTA FALSZYWKA !!!!!!!

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista jest prawdziwa. To czy na liście figuruje Lech Wałęsa TW "Bolek" nie świadczy o jej autentyczności. Na liście znajdują się osoby, które przyznały się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL, a jak wiemy TW "Bolek" do takiej współpracy się nie przyznał, co nie oznacza, że takiej współpracy nie było. TW "Bolek" jest na Liście Macierewicza.

Skomentował lukas |

strasznie dużo prawników, to pewnie są ci eksperci opozycji w sprawie trybunału
A mogło ich nie być na tych stanowiskach, tylko ktoś bardzo tego nie chciał

Skomentował Emil |

Witam

Proszę dopisać do listy Wójta Gminy Lubań, Zbigniewa Hercunia. Link:

http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/70700

Zostaw komentarz