Zawilski Bogdan TW „Adam”

Bogdan Zawilski s. Edwarda ur. 20.09.1948 r., TW ps. „Adam” nr rej. WUSW Siedlce 943/74 potw. IPN, Siedlce.

Karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej biura „C” MSW Warszawa dot. Bogdan Zawilski
Karta personalna Bogdan Zawilski

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe o specjalności germanistyka. Wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolności 19.02.1974 roku ppor. H. Zakrzewski insp. SB KP MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Turysta” mającej na celu operacyjne zabezpieczenie turystyki międzynarodowej w Polsce. 20.01.1990 roku został wyrejestrowany z czynnej sieci agenturalnej z powodu nieprzydatności a jego akta zostały zniszczone.

W archiwach IPN znajduje się w kartotece odtworzeniowej 14 dokumentów odnoszących się do jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 2.