Lista tajnych współpracowników SB

Lista TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących ze służbą bezpieczeństwa w latach 1944-1990 opracowana na podstawie zasobów archiwalnych IPN.

Wszystkie materiały zamieszczane są wynikiem kwerendy prowadzonej przez Tomasza Olko w zasobach IPN w ramach wniosku do publikacji materiału prasowego pt. "Działalność opozycji antykomunistycznej z terenu Siedlec ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności 1944-1990".

Lista tajnych współpracowników służby bezpieczeństwa z byłego województwa siedleckiego po raz pierwszy została upubliczniona w 2011 roku i zawierała 103 nazwiska konfidentów. Od tamtej pory została już kilkakrotnie uzupełniana. Ostatnia aktualizacja na dzień 22.11.2021 r.

Dalsze prace nad uzupełnianiem listy trwają...

 


Użyte skróty w tabeli:

 • TW - tajny współpracownik. Definicja tajnego współpracownika w Słowniku Terminów IPN
 • inf. - informator - nazwa tajnego współpracownika obowiązująca w dokumentach UB/SB do 1960 r. Definicja informatora w Słowniku Terminów IPN
 • KO - kontakt operacyjny. Definicja kontaktu operacyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • LK - lokal kontaktowy. Definicja lokalu kontaktowego w Słowniku Terminów IPN
 • IPN - Instytut Pamięci Narodowej
 • nr rej. - numer rejestracyjny. Definicja numeru rejestracyjnego w Słowniku Terminów IPN
 • nr ew. - numer ewidencyjny
 • IPN Lu xxxxx/xxx - sygnatura akt, które dotyczą TW znajdujących się w zasobach IPN (IPN Lu oznacza, że akta znajdują się w Lubelskim oddziale IPN, IPN BU - Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania w Warszawie)
 • potw. IPN - nota wystawiona przez IPN potwierdzająca tożsamość TW plik .pdf

Lista konfidentów z byłego województwa siedleckiego

 
Lp. Nazwisko Imię Imię ojca Rok urodz. Akta IPN Pseudonim TW Miejscowość
1401 Rytel Leszek Krzysztof Czesław 1944-09-25 IPN Lu 00419/1471 TW „Zając” Siedlce
1402 Rytel Mirosław Ryszard Ignacy 1959-01-14 IPN Lu 00419/878 i IPN Lu 00414/233 TW „Adam” nr rej. KWMO Siedlce 4629/1980 Siedlce
1403 Rzymski Zbigniew Mirosław 1966-03-07 IPN Lu 00423/72-74 KO Stałego Punktu Obserwacyjnego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski
1404 Rzyski Aleksander Bronisław 1930-02-03 IPN Lu 00423/100-105 KO SPZ Dziecinów nr rej. 3577 Osieck pow. Garwolin
1405 Rżysko (Ryszko) Feliks Jan 1912-04-22 IPN Lu 00419/535 inf. „Koń”  
1406 Rżyśko Zbigniew Albin 1954-12-07 IPN Lu 555/24 TW „Hubert” nr rej. WUSW Siedlce 8282/1986  
1407 Sabak Ryszard Henryk Jan 1954-03-13 IPN Lu 00419/356 i IPN Lu 00414/15 TW „Jasio” nr rej. KPMO Mińsk Mazowiecki 6923/1972 Mińsk Mazowiecki
1408 Sabała Mieczysław Jan 1953-10-25 IPN Lu  00415/130 TW „Brzoza” nr rej. 31989 Zembrzydów Nowy gm. Sobienie Jeziory, kontrwywiad wojskowy
1409 Sabała Wacław Tadeusz 1954-04-12 IPN Lu 00425/13 TW „Zyguś” nr rej. 32980 Celejów gm. Wilga, kontrwywiad wojskowy
1410 Sachanowicz zd. Głuchowska Grażyna Eugeniusz 1951-04-14 IPN Lu 00414/81 TW „Beata” Siedlce
1411 Saczuk Tadeusz Franciszek 1939-01-02 IPN Lu 00419/1108 TW „Dereń”, „Janka” i „Karol” nr rej. KWMO Siedlce 3496/1977 Siedlce
1412 Sadłowski Jan Stanisław 1950-06-24 IPN Lu 00419/1427 TW „Karnisz” nr rej. WUSW Siedlce 7850/1985  
1413 Sadoch Gerwazy Roman Aleksander 1941-07-19 IPN Lu 00419/99 TW „Antek” nr rej. KWMO Siedlce 2175/1975  
1414 Sadowski Edmund Aleksander 1911-10-16 IPN Lu 00419/1016 TW „Eda” nr rej. KPMO Sokołów Podlaski 5573/1970, KPMO Węgrów 519/1962, KWMO Siedlce 1369/1975, KWMO Warszawa 9441/1973 i KPMO Węgrów 133/1959  
1415 Sadowski Jan Jan 1930-01-19 IPN Lu 00419/1953 TW „1930” nr rej. RUSW Mińsk Mazowiecki 7999/1987  
1416 Sadowski Stefan Marcin 1923-04-29 IPN Lu 00419/673 inf. i rezydent „Dąb” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1945  
1417 Sadowski Zbigniew Zdzisław 1963-10-23 IPN Lu 00419/1074 TW „Rolnik” nr rej. WUSW Siedlce 6903/1983  
1418 Safiańczuk Aldon Tomasz Czesław 1951-01-14 IPN Lu 00419/1120 TW „Gustaw” nr rej. KWMO Siedlce 5925/1981  
1419 Sajnóg Stanisław Piotr 1926-03-23 IPN Lu 00419/357 inf. „Pióro” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Maz.
1420 Salomon Edward Jan 1936-09-18 IPN Lu 00423/24 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. 4685 Siedlce
1421 Salamon Stefan Andrzej 1919-07-16 IPN Lu 00419/674 inf. „Lew”  
1422 Salamon Wojciech Antoni 1954-02-23 IPN Lu 00419/1044 TW „Karol II” nr rej. KWMO Łódź 36433/1976  
1423 Samojłowicz Marek Arkadiusz 1953-09-30 IPN Lu 00419/1647 TW „Laborant” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7192/1984  
1424 Samulak Jerzy Władysław 1934-03-24 IPN Lu 00419/1636 TW „Giorgio” nr rej. KWMO Siedlce 1385/1978 i KWMO Warszawa 27616/1974  
1425 Sapierzyński Wacław Bolesław 1916-01-13 IPN Lu 00419/639 inf. „Dąb”  
1426 Sapierzyński Władysław Leonard 1957-06-03 IPN Lu 00419/1263 TW „Sarna” nr rej. KWMO Siedlce 6471/1982  
1427 Sas Aleksander Witold Józef 1945-07-22 IPN Lu 00419/776 TW „Alek” nr rej. KWMO Siedlce 927/1975 i KPMO Mińsk Mazowiecki 5516/1970  
1428 Sawczuk Mieczysław Józef 1922-04-28 IPN Lu 00419/358 inf. „Zbyszek” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki/1950 Dobre pow. Mińsk Mazowiecki
1429 Sawicka Teresa Jan 1930-08-06 IPN Lu 00419/1445 dysponent LK krypt. „Przystań” nr rej. KWMO Siedlce 5898/1981 Łuków
1430 Sawicki Henryk Jan 1926-08-15 IPN Lu 00419/857 dysponent LK krypt. „Parowóz” nr rej. KWMO Siedlce 4002/1978  
1431 Sawicki Julian Michał 1933-06-06 IPN Lu 00419/1007 TW „Jan” nr rej. KWMO Siedlce 5264/1980  
1432 Sawicki Wiesław Stanisław 1943-01-29 IPN Lu 00419/938 dysponent MK krypt. „Kosmos” nr rej. KWMO Siedlce 4510/1978  
1433 Sawko Aniela Franciszek 1920-03-05 IPN Lu 00419/1511 TW „Sawa” nr rej. KWMO Siedlce 4750/1980  
1434 Sągol Mieczysław Aleksander 1929-09-27 IPN Lu 00419/36 TW „Mietek” Siedlce
1435 Seges Stanisław Marian 1952-05-04 IPN Lu 00425/2 TW „Zosia” nr rej. 24601 Toczyska gm. Stoczek Łukowski, kontrwywiad wojskowy
1436 Sejbuk Elżbieta Henryk 1951-12-09 IPN Lu 00419/147 i IPN Lu 00414/102 TW „Dominik” nr rej. KWMO Warszawa 7879/1972 Sokołów Podlaski
1437 Sejbuk Jerzy Wincenty 1947-04-07 IPN Lu 00419/1341 dysponent LK krypt. „Kaprys” nr rej. KWMO Siedlce 4413/1979  
1438 Sekular Tadeusz Józef 1920-04-20 IPN Lu 00419/359 inf. „Pies” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 11516/1/1947  
1439 Sekuła Tadeusz Stanisław 1933-10-31 IPN Lu 00419/1820 TW „Staszek” nr rej. KWMO Siedlce 5779/1981  
1440 Semeniuk Krzysztof Edmund 1952-08-02 IPN Lu 555/80 TW „Sem” nr rej. 2048 Łuków
1441 Serżysko Henryk Michał 1922-01-01 IPN Lu 00419/360 inf. „Góra” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 1904/74/1949  
1442 Sędek Zygmunt Franciszek 1926-02-16 IPN Lu 00419/464 inf. „Jaśmin”  
1443 Sęderski Grzegorz Józef 1955-12-10 IPN Lu 00419/1550 TW „Bolek” nr rej. KWMO Siedlce 6394/1982  
1444 Sęktas Stanisław Jan 1927-03-03 IPN Lu 00419/675 inf. „Lot” i rezydent „Gołąb”  
1445 Sęktas Stanisław Michał 1920-05-08 IPN Lu 00419/676 inf. „Sztafeta” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 2945/98/1949  
1446 Sidor Henryk Stanisław 1950-07-07 IPN Lu 00419/789 dysponent LK krypt. „Merkury” nr rej. KWMO Siedlce 1848/1975 i KPMO Łuków 15646/1974  
1447 Sidorowicz Danuta Michał 1940-04-16 IPN Lu 00415/214 i IPN Lu 00425/185 TW „Krystyna” nr rej. 18267 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1448 Siedlecka Elżbieta Witalis 1947-11-28 IPN Lu 00419/978 i IPN Lu 00414/263 TW „Vera” nr rej. KWMO Siedlce 3986/1978 Łochów
1449 Siedlecki Janusz Marian 1961-06-10 IPN Lu 00419/1877 TW „Administrator” nr rej. RUSW Węgrów 7688/1985  
1450 Siedlecki Roman Edward 1954-05-28 IPN Lu 00419/1728 i IPN Lu 00414/799 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7440/1984 Łochów
1451 SPBO w Siedlcach       IPN Lu 00419/333 dysponent LK krypt. „Szarotka” nr rej. KWMO Siedlce 2879/1977  
1452 Siekierzyńska Maria Stefan 1955-08-22 IPN Lu 00419/941 dysponent LK krypt. „Biwak” nr rej. KWMO Siedlce 4136/1978  
1453 Sielaszuk Witold Edward 1962-03-02 IPN Lu 00415/241 i IPN Lu 00425/212 TW „Janek” nr rej. 63038 Wola Okrzejska gm. Krzywda kontrwywiad wojskowy
1454 Siemieniuk Zygmunt Andrzeja 1927-10-04 IPN Lu 00419/465 inf. „Burza” Mierzwice Nowe gm. Sarnaki
1455 Sienica Jan Jan 1946-07-15 IPN Lu 00419/1501 TW „Bogdan” nr rej. KWMO Siedlce 5949/1981  
1456 Sienkiewicz Henryk Wacław 1925-07-10 IPN Lu 00419/361 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Mińsk Mazowiecki 12664/1947  
1457 Sierociuk Marian Jan 1941-07-07 IPN Lu 00419/1322 KO nr rej. KWMO Siedlce 3831/1978  
1458 Sierota Władysław Józef 1921-06-27 IPN Lu 00419/476 inf. „Spokojny” nr rej. PUBP Siedlce 745/1946  
1459 Sikora Teresa Marian 1944-08-18 IPN Lu 00419/1635 TW „Magda”  
1460 Sikora Wacław Stanisław 1920-02-06 IPN Lu 00419/677 inf. „Skiba”  
1461 Sikorska Helena Czesław 1958-05-09 IPN Lu 00419/1629 TW „Helena” nr rej. WUSW Siedlce 6824/1983 Siedlce
1462 Sikorski Bogusław Marian 1943-07-14 IPN Lu 00419/1817 TW „Wiesław” nr rej. 8334 Siedlce
1463 Sioch Józef Józef 1929-12-01 IPN Lu 00419/781 TW „Zośka” nr rej. KWMO Siedlce 3746/1978  
1464 Sioćko Stanisław Wacław Wacław 1948-08-14 IPN Lu 00419/1833 TW „Heniek” nr rej. KWMO Siedlce 2428/1976  
1465 Siperek Grażyna Lucyna Stanisław 1952-09-20 IPN Lu 00419/108 i IPN Lu 00414/79 TW „Ewa” nr rej. KWMO Siedlce 3142/1977 Mińsk Mazowiecki
1466 Siporski Henryk Władysław 1928-12-28 IPN Lu 00419/362 inf. „Guzik”  
1467 Sitwicki Stanisław Wacław 1924-01-01 IPN Lu 00419/536 inf. „Żaba”  
1468 Siwiński Stanisław Konstanty 1927-10-01 IPN Lu 00419/503 inf. „Jurek”  
1469 Skarus Andrzej Janusz Ryszard 1962-01-01 potw. IPN TW „Felczer” nr rej. 6907 Siedlce
1470 Skarżyński Kazimierz Bolesław 1915-03-04 IPN Lu 00419/641 inf. „Żbik” nr rej. PUBP Węgrów 556/1949  
1471 Skawieńczyk Andrzej Władysław 1940-09-17 IPN Lu 00419/1394 dysponent LK krypt. „Klon” nr rej. KWMO Siedlce 4102/1978 Siedlce
1472 Skłodowski Zbigniew Jerzy 1952-01-10 IPN Lu 00419/1032 i IPN Lu 00414/292 TW „Zbigniew” nr rej. KWMO Siedlce 3930/1979 Żelków k/Siedlec
1473 Skolimowski Andrzej     IPN Lu 00419/1826    
1474 Skolimowski Wacław Antoni 1921-03-15 IPN Lu 00419/642 inf. „Cichy”  
1475 Skomorucha Józef Stanisław 1937-03-16 IPN Lu 00419/1416 TW „Antek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 7288/1986  
1476 Skorupka Kazimierz Aleksander 1911-02-28 IPN Lu 00419/504 inf. „Artek”  
1477 Skorupka Stanisław Antoni 1925-05-20 IPN Lu 00419/140 inf. „Sroka” Siedlce
1478 Skóra Andrzej Stanisław 1962-01-09 IPN Lu 00419/1663 TW „Kapsel” nr rej. WUSW Siedlce 9022/1988  
1479 Skrajny Henryk Jan 1959-07-15 IPN Lu 00425/147 TW „Koma” nr rej. 50942 Czajków gm. Wodynie kontrwywiad wojskowy
1480 Skup Roman Lucjan Stanisław 1928-01-13 IPN Lu 00419/1815 dysponent LK krypt. „Mały Lucjan” nr rej. KWMO Siedlce 6889/1983 Siedlce
1481 Skuza Dyonizy Wojciech 1928-07-07 IPN Lu 00419/679 inf. „Kowalczyk”  
1482 Skwara Alina Kazimierz 1950-03-08 IPN Lu 00419/1524 TW „Barbara” nr rej. WUSW Siedlce 7907/1986  
1483 Skwierczyński Witold Marek Jan 1939-04-24 IPN Lu 00419/1778 i IPN Lu 00414/349 TW „Marek” nr rej. WUSW Siedlce 7641/1985 Gołąbek gm. Paprotnia
1484 Sławińska zd. Kaczyńska Anna Józef 1953-02-28 IPN Lu 00419/260 KO „S.A.” i „K.A.”  
1485 Słodownik Zbigniew Jan 1953-11-10 IPN Lu 00419/1628 TW „Wujek” nr rej. WUSW Siedlce 8727/1987  
1486 Słowikowski Stanisław Stanisław 1942-10-19 IPN Lu 555/72 dysponent LK krypt. „Ewa” nr rej. 91 Łuków
1487 Słowiński Stanisław Józef 1930-11-01 IPN Lu 00419/50 TW „WT” nr rej. KWMO Siedlce 1516/1975 i KPMO Węgrów 4130/1968  
1488 Słupski Andrzej Stanisław 1962-08-29 IPN Lu 00419/1355 TW „Włodek” nr rej. WUSW Siedlce 6895/1983  
1489 Smoleń Janusz Marian 1954-04-07 IPN Lu 00419/1861 TW „Angelika” nr rej. KWMO Siedlce 6751/1983  
1490 Smoliński Marian Wacław Wacław 1944-07-01 IPN Lu 00419/1399 i IPN Lu 00414/497 TW „55” i KO „Marian” nr rej. KWMO Siedlce 6341/1982 Siedlce
1491 Sobecki Zbigniew Stanisław 1951-04-19 IPN Lu 00419/1557 i IPN Lu 00414/634 TW „Andrzej” nr rej. WUSW Siedlce 7457/1985 Siedlce
1492 Sobich Eugenia     IPN Lu 00419/1606 TW „Stenia”  
1493 Sobiech Szczepan Tadeusz 1956-01-05 IPN Lu 00423/19 TW „Marek” nr rej. 37344 Mysłów kontrwywiad wojskowy
1494 Sobieski Jerzy Kazimierz 1941-09-07 IPN Lu 00419/1590 i IPN Lu 00414/847 TW „Hetman” nr rej. KWMO Siedlce 5937/1981 Siedlce
1495 Sobieszak Marian Stanisław 1925-09-16 IPN Lu 00419/408 inf. „Sokół” Gręzów gm. Niwiski pow. Siedlce
1496 Sobieszek Andrzej Stefan 1953-01-27 IPN Lu 00415/77 i IPN Lu 00425/77 TW „Karin” nr rej. 35280 Siedlce kontrwywiad wojskowy
1497 Sobola Julian Jan 1918-06-06 IPN Lu 00419/364 inf. „Jaś” nr rej. PUBP Giżycko 474/32/1948  
1498 Socha Jan Piotr 1905-07-14 IPN Lu 00419/58 TW „Szczery” nr rej. KWMO Siedlce 1356/1975, KPMO Łuków 11756/1971 i KWMO Warszawa 2692/1965  
1499 Sochacka Zofia Irena Jan 1925-04-07 IPN Lu 00419/1443 dysponent LK krypt. „Atlas” nr rej. KWMO Siedlce 3378/1977 Siedlce
1500 Sochal Hieronim Józef 1935-03-02 IPN Lu 00419/1772 i IPN Lu 00414/843 TW „Józef” nr rej. WUSW Siedlce 8136/1986 Siedlce

Źródło:

W związku z problemami technicznymi strony Fundacji Gazety Podlaskiej, notki TW z byłego województwa siedleckiego współpracujących z SB, będą zamieszczane także na tej stronie. Notki dostępne będą pod linkiem, który umieszczony będzie pod nazwiskiem danego konfidenta.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

tajni konfidenci

 • lista ipn
 • ipn lista konfidentów
 • lista tw
 • ipn bu co znaczy
 • ipn lista tajnych współpracowników sb

Komentarze


Skomentował Adrian |

Cieżki temat, myśle że kady ma swoje zdanie...

Skomentował Beata |

Dzień dobry,
Z akt IPN wiem, że donosy na mojego śp. dziadka pisali TW "Korek" i TW "Kaśka". Przeczytałam u Pana informację na temat TW "Korek" i patrząc na dane myślę, że jest to dokładnie ta sama osoba, ale co do TW "Kaśka" to nadal nie wiem, kim był ten donosiciel, gdyż wskazany na Pańskiej liście p. Krzysztof Gołębiewski, nie odpowiada wiekiem. Czy dotarł Pan może do jeszcze innej osoby noszącej ten sam kryptonim?
Przeczytałam komentarz "gąbczaka" z 2015 r. i uświadomiłam sobie, iż podobne słowa słyszałam od młodych ludzi, którzy żyjąc w czasach kiedy można mówić "co ślina na język przyniesie" nie zdają sobie kompletnie sprawy jak bardzo donosy, czasami nawet ich przodków, miały wpływ na życie inwigilowanych oraz ich rodzin. Zastanawiam się, czy taka obojętność dla ludzkiej podłości jest uwarunkowana genetycznie, czy też to wynik współczesnego wychowania w duchu hedonizmu i kosmopolityzmu?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Po uzupełnieniu listy, z pseudonimem TW „Kaśka” jest jeszcze Janusz Szczegot. Lista nadal nie jest jeszcze pełna. Trwają prace nad jej aktualizacją i jest systematycznie uzupełniana.

Skomentował Wojciech Ręczkowski |

Dlaczego na liście nie ma TW Kuba z Lipna? Nie mam żadnej wątpliwości, co SN dał także wyraz, że był TW. Nazwisko Janusz Dobroś ur. 1953 r s. Zbigniewa ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Lista stworzona jest dla TW z byłego województwa siedleckiego. Sygnatury akt Janusza Dobroś można znaleźć w Inwentarzu archiwalnym IPN.

Skomentował Anna |

Nie powinno się ich oceniać, od tego są sądy i innego rodzaju organizacje. Ale każdy ma prawo do swojej opinii co trzeba uszanować.

Skomentował Jan |

Witam ! Czemu z listy znikają dane osób współpracujących z SB. Np: [nazwisko imię sygn. akt]

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Na liście znalazły się osoby z zabezpieczenia operacyjnego do sprawy obiektowej "Camping", tj. objęte obserwacją do ew. wykorzystania. W tym przypadku chodziło o pracowników Zajazdu "Zimna Woda" w Łukowie i Zajazdu "Hetman" w Siedlcach, którzy niekoniecznie musieli nawet wiedzieć, że zostali zarejestrowani przez SB. W aktach znajdujących się w IPN jest tylko karta rejestracyjna tych osób, z której nie wynika żeby podjęły współpracę.

Z uwagi na powyższe uznałem, że jednak powyższe osoby nie powinny znaleźć się na tej liście.

IPN Lu 0420/96 t. 3 - Charakterystyka do sprawy obiektowej krypt. "Camping" nr rej. 6966.

Skomentował Myśliciel |

ten jakiś Andruszkiewicz jeszcze się nie urodził, a już jest na liście. Ciekawe.....15.04.2920.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Faktycznie, dziękuje za zwrócenie uwagi na pomyłkę, już poprawione :)

Skomentował Grzegorz Miller |

Jarosław Mioduszewski z Siedlec ps Bokser to kłamca i oszust wyłudzający pieniądze.

Skomentował Grzegorz Miller |

Mioduszewski Jarosław kiedyś konfident potem Borowik a na koniec typowy oszust i kłamca !!!!
Za nie długo pewne sprawy ujrzą światło dzienne Panie Mioduszewski

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Proszę pamiętać, że nawet najrzadsze imię i nazwisko może nosić kilka osób, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że osoba z listy może nie być tą, której szukamy.

Skomentował Robert |

Do "gąbczak": Piętnowanie donosicieli jest dla nich zasłużoną karą która ma mieć też wymiar ostrzegawczy dla innych. Ja, w przeciwieństwie do Ciebie (zakładając, że jesteś szczery) bardzo chciałbym wiedzieć, czy sąsiad, znajomy itp. współpracował z SB a jeszcze bardziej czy był funkcjonariuszem SB, żeby mieć się przed taką osobą na baczności. Doświadczenie życiowe pokazuje, że wiele takich osób ma niegodziwe inklinacje do końca swych dni. Taki charakter. Oczywiście jest też pewien margines osób zaszantażowanych, przymuszonych do współpracy, ale jak napisałem, jest to wedle mojego rozeznania tylko margines.

Skomentował Marcin Brynda |

Wczoraj opublikowano pierwszą część tytułów dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN. Liczę na to, że nareszcie odnajdą się dokumenty dotyczące inwigilacji mnie i moich działań w Genewie przez Gromosława Czempińskiego, który był w tamtym czasie rezydentem SB w Polskiej Misji przy ONZ.

Skomentował Mirek |

Co to znaczy KO SKW Dziecinów? Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tej placówki?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

SKW - nie występuje ten skrót na liście i nie znam go. Domyślam się że chodziło o KO SPZ Dziecinów.

KO - kontakt operacyjny - kategoria współpracy z SB. Jako KO określano osobę udzielającą potajemnie SB informacji „[…] wyrażającą chęć i mającą możliwości informowania SB o dostrzeganych wrogich i szkodliwych społecznie faktach i zjawiskach”, kontakt operacyjny miał być nawiązywany „[…] w celu organizowania dopływu wstępnych informacji interesujących SB w tych wszystkich przypadkach, gdy nie zachodzi potrzeba angażowania tajnych współpracowników […] [i do] sprawdzania wstępnych informacji otrzymywanych z innych źródeł”.

SPZ - specjalny punkt zakryty - pomieszczenie lub miejsce, z którego w sposób konspiracyjny obserwowano i fotografowano osoby inwigilowane oraz budynki i mieszkania. Konkretnie w tym przypadku była to budka dróżnika na przejeździe kolejowym PKP w Dziecinowie

Dziecinów - wieś położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim.

Więcej na temat skrótów używanych przez organy bezpieczeństwa PRL, można znaleźć na stronach IPN w dziale Słownik Terminów.

Skomentował Sylwester Redzik |

Konfidenci byli są i będą :( myślę że władza która wykorzystuje własnych obywateli, nastawia ich przeciwko sobie, tworzy podziały na lepszych i gorszych nie zasługuje na szacunek. Władcy stawiają sobie pomniki, wmawiają nam że są najlepsi i zasługują na wieczne uwielbienie. Niestety to oni manipulują ludźmi, skłaniają ich do współpracy często posuwając się do szantażu. Niestety dotyczy to każdego szczebla władzy. Wydaje mi się że niestety osoby wymienione na tej liście to tylko niewielki promil konfidentów i podpier...czy :( Jestem bardzo ciekawy jak wyglądałaby dzisiejsza lista tych "współpracowników" zaangażowanych w tworzenie lepszej Rzeczypospolitej. Pewnie większość z nich święcie wierzy w słuszność swojego postępowania tak jak wierzyli Ci poprzedni. Na szczęście władza przemija, następna znów jest jedynie słuszna i ma swoich zatwardziałych zwolenników. Trwanie w jakiejkolwiek opcji politycznej pozbawia nas samodzielnego myślenia i ubezwłasnowalnia w działaniu. Podnosząc rękę w głosowaniu zawsze opowiadamy się za kimś kogo nie znamy i nie wiemy jak zostaniemy zniewoleni. Wybory są demokratyczne ale władza nigdy. Chcemy wierzyć że żyjemy w demokratycznym wolnym państwie. Tak naprawdę zawsze rządzi demokratycznie wybrany dyktator, który wie co dla nas jest najlepsze. Pozdrawiam i życzę wszystkim wewnętrznej uczciwości w dokonywaniu wyborów tych małych i dużych.

Skomentował Adam |

Nie jest istotne., kto ile donosił i czy wyrządził mniejszą krzywdę czy większą. Ale już sam fakt bycia tajnym współpracownikiem SB jest dyskwalifikujacy. Ci ludzie mieli takie samo morale jak obozowe kapo w Auschwitz. Nie mamy prawa takich osób rozgrzeszać, to są zwykłe ludzkie śmieci, które za pieniądze sprzedadzą własną matkę, żonę i dzieci.

Skomentował gąbczak |

Zobaczyłem dane swojego ojca, ja jako urodzony już po 89 r. naprawdę nie rozumiem o co tyle hałasu? było minęło i życie toczy się dalej. Mnie osobiście nie obchodzi czy ktoś z kim pracuje, mieszka, czy może jakiś mój dawny nauczyciel współpracował z SB. Mnie obchodzi TERAźNIEJSZOŚĆ i na tym się skupiam.

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Bardzo Panu współczuje, że ma Pan takiego ojca i zawężone horyzonty myślowe. Prawdopodobnie Pańskiemu ojcu też zależało tylko na zaspokojeniu bieżących korzyści materialnych, nie bacząc na konsekwencje swoich czynów, donosząc na sąsiadów, znajomych, a być może i przyjaciół. Co do skutków takiej "pracy", odsyłam do komentarza poniżej. Jestem o tym głęboko przekonany, że to, iż może Pan poruszać się bez przeszkód po Europie i że nie żyje pan w kraju podobnym do Kuby, czy Korei Północnej nie zawdzięcza Pan swojemu ojcu, a raczej powinien Pan być wdzięczny tym, na których donosił Pański ojciec.

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości". - Józef Piłsudski

Gdyby nie patriotyczna postawa naszych przodków (Pańskich to nie dotyczy) dzisiaj, w teraźniejszości językiem ojczystym byłby język niemiecki lub rosyjski, a Pan byłby parobkiem u bauera, lub wykonywał niewolniczą pracę w kołchozie. Na szczęście stanowi Pan mniejszość i to zapewne składającą się głównie z potomków esbeków i konfidentów.

Skomentował Janusz |

Niektórzy udają, że działalność "tw" nie była szkodliwa. A na czym polegała "praca" konfidenta? Otóż polegała na: szantażu, zastraszaniu inwigilacji, zaszczuwaniu jednych na drugich, prowokacji, kłamstwie, jak też niszczeniu doprowadzaniu do znęcania się fizycznego i psychicznego, a nierzadko zbrodni upatrzonych ofiar.
Konfidenci "pracowali" dla obrony komunistycznych przestępców i zdrady kraju.
Swoim haniebnym charakterem doprowadzali do tragedii wielu polskich patriotów i ruiny polskich rodzin. Za swoją podłość otrzymywali sowite wynagrodzenia, bogacili się i pomnażając swoje dobra materialne kosztem polskiego żywiołu patriotycznego. Swoim postępowaniem ulokowali się w tym samym miejscu co hitlerowscy agresorzy, bolszewicko-komunistyczni przestępcy i zdrajcy Ojczyzny.
W okresie okupacji wyrok na konfidenta był tylko jeden.

Skomentował Mirosław |

Witam,
Jestem bratem stryjecznym Michała Barczaka. Wiem, że był z przekonania patriotą . Z Pana strony www dowiedziałem się, że był TW. Czytając jego informacje dla SB wydaje mi się, że nie chciał Panu zaszkodzić. Czy w wyniku jego działalności jako TW poniósł Pan jakąś szkodę ?

Odpowiedział Leszek Andrzejewski

Ja nie oceniam donosów do SB. Na stronie znajduje się lista zweryfikowanych donosicieli do SB, niekoniecznie na mnie. Dokumenty dotyczące Michała Barczaka można znaleźć na stronie Barczak vel Kajetaniak Michał TW Bernard. Jeśli posiada Pan dodatkowe informacje lub dokumenty, proszę o kontakt na e-mail .

Zostaw komentarz